1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Sơ đồ và nguyên lý làm việc máy phân loại tiêu

1 Sơ đồ và nguyên lý làm việc máy phân loại tiêu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khi quạt ly tâm (11) hoạt động, nguyên liệu được đưa vào máng cấp

liệu (2) và được điều chỉnh lượng nguyên liệu xuống ống đấy (3) nhờ van

định lượng được24điều khiển bởi motor (1). Nhờ vào lượng khơng khí cung cấp cho quạt ly

tâm từ cửa chỉnh lưu lượng gió (10) ta có thể tách đá sạn, hoặc thu hồi hạt

tiêu chắc từ cửa thoát ống đẩy (9). Tiêu lép, bụi, cuống lá và một số tạp chất

khác có khối lượng riêng nhỏ hơn hạt tiêu chắc sẽ được đẩy sang buồng

giảm áp (4). Nhờ có sự chênh lệch lớn về áp suất ta sẽ thu hồi được tiêu lép,

bụi, và một số tạp chất khác từ cửa thoát buồng giảm áp (6) còn khơng khí

sẽ được thốt ra từ cửa thốt khí (5).

4.1.1 Máy sàng thùng quay

- Sơ đồ máy sàng thùng quay7

6

584

93

2

110

11hình 4.2. Sơ đồ máy sàng thùng quay

1.Motor 2.Cửa thoát liệu A 3.Cửa thoát liệu B 4.Bộ truyền đai

5.Trục 6.Máng hứng 7.Lưới sàng 8.Máng cấp liệu

9.Khay chứa nam châm 10.Khung máy 11.Đế

- Nguyên lý hoạt động:

Tiêu sau khi được phơi khô và làm sạch được đưa đến máng cấp liệu (8), mở

cửa sả máng cấp liệu, tiêu rơi xuống khay chứa nam châm (9) để thu hồi sắt thép trước

khi tiêu được đưa vào lưới sàng (7). Sàng hoạt động nhờ motor (1) thông qua bộ

truyền đai (4). Sản phẩm trên lưới sàng được thu từ cửa thoát liệu A (2) và sản phẩm

dưới lưới sàng được thu từ cửa thoát liệu B (3).

254.2 Thiết kế máy làm sạch

4.2.1 Yêu cầu thiết kế

- Năng suất máy làm sạch: Gt = 1000 kg/giờ.

- Tách đá, sạn, cuống tiêu ra khỏi hạt tiêu.

- Tách bụi, tiêu lép ra khỏi khối hạt.

4.2.2 Lựa chọn mơ hình thiết kế

Tiêu sau khi phơi hoặc sấy khơ khơng thể tránh được tình trạng lẫn các tạp

chất như đá sạn, cuống tiêu, lá tiêu, bụi,... vì vậy để nâng cao chất lượng hạt

tiêu cần loại những tạp chất này và tiêu lép ra khỏi hạt tiêu. Phương pháp lựa

chọn là dựa theo nguyên lý phân loại khí động để phân loại nguyên liệu theo

trọng lượng.

4.2.3 Tính tốn các bộ phận chính của máy

a) Máng cấp liệu

Máy làm sạch làm việc liên tục với khối lượng vật liệu vào phải đạt 1000 kg/giờ.

Để máy làm việc ổn định và liên tục thì máng cấp liệu cần có thể tích sao

cho từ 1 – 3 phút không phải cấp liệu.

-Khối lượng nguyên liệu lớn nhất chứa trong máng.Chọn khối lượng nguyên liệu lớn nhất chứa trong là M = 20 (kg)

-Thể tích tính tốn của máng cấp liệu.trong đó: δt là khối lượng riêng của tiêu. Chọn δt = 600 kg/m3

-Thể tích cần thiết của máng cấp liệu.trong đó: φ là hệ số chứa đầy để vật liệu không bị tràn ra khỏi máng, ta chọn φ = 0,9.

Để vật liệu trong máng tự chảy, thành máng được làm nghiêng một góc α,

góc nghiêng này phải lớn hơn góc tự chảy của vật liệu. Do đó chọn α > 45 0.

Dựa vào thể tích tính tốn và mơ hình máy ta chọn sơ bộ kết cấu máng cấp

liệu có sử dụng trống cuốn liệu như sau.

26400

2550040090100400Hình 4.3. Máng cấp liệu

Thể tích máng cấp liệu thiết kế:

b) Trống cuốn liệu

Trống cuốn liệu là một thiết bị dùng để điều chỉnh lượng cung cấp vật liệu vào hệ

thống đường ống.

- Năng suất làm việc của trống cuốn liệu:

trong đó:+ Rtr là bán kính ngồi lớn nhất của trống cuốn liệu, Rtr = 0,045 m;

+ rtr là bán kính ngoài nhỏ nhất của trống cuốn liệu, rtr = 0,015 m;

+ Ltr là chiều dài của trống cuốn liệu, Ltr = 0,1 m;

+ n là số vòng quay của trống cuốn liệu, 50 Vòng/phút.- Trống cuốn liệu được thiết kế theo kiểu roto với cánh được dán cao su để hạn

chế làm vỡ hạt khi hoạt động.27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Sơ đồ và nguyên lý làm việc máy phân loại tiêu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×