1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 6.1: Chỉ tiêu lý học và hóa học của tiêu đen

Bảng 6.1: Chỉ tiêu lý học và hóa học của tiêu đen

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 6.3: Hệ số nồng độ khối lượng tương đối đối với một số dạng vật liệu

T

T

1

2

3

4

5

6

7

8

9Vật liệu vận chuyểnHệ số µ (kg/kg)Bụi đất, cát, đất sấy nung làm khn

Đất và cát ẩm

Samốt

Len nhân tạo

Bó bơng được làm tơi

Mạt cưa, mặt dũa

Bụi xỉ

Quặng đã nghiền

Muối canxi0,8

0,8

0,8

1

0,5

1,8

10-12

1,0

13Bảng 6.4: Hệ số nồng độ khối lượng tương đối đối với một số hệ thống khí động

T

T

1

2

3Hệ thống khí nénÁp suất (Pa)Hệ số µ (kg/kg)Áp suất thấp

Áp suất trung bình

Áp suất cao<5000

5000 – 20000

>200000,7 – 2

-5Bảng 6.5: Hệ số phụ thuộc vận tốc không khí k’

Vận tốc khơng khí Vkk (m/s)1520Hệ số k’0,580,44625

0,3

2Bảng 6.6: Vận tốc khơng khí cần thiết để vận chuyển vật liệu với khối lượng riêng

khác nhau.

T

T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Khối lượng

riêng vật liệu

(kg/m3)

160

240

320

400

480

560

640

720

800

880

960

1040Vận tốc khơngTkhí (m/s)T15

18

21

23

26

28

30

31

33

35

36

3813

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23Khối lượng

riêng vật liệu

(kg/m3)

1120

1200

1280

1360

1440

1520

1600

1680

1760

1840

1920Vận tốc khơng

khí (m/s)

39

21

42

43

44

46

47

48

49

52

53Bảng 6.7: Hệ số ma sát cặp vật liệu bánh ma sát f

Cặp ma sát

Thép tôi – thép tôi trong dầu

Thép tôi – thép tôi không bôi trơn

Gang (thép) – gang được bôi trơn

Gang (thép) – gang không bôi trơn

Thép hoặc gang với tectotit (sợi), không bôi trơn

Da – gang (thép), không bôi trơn

Gỗ - gang (thép), không bôi trơn

Gang (thép) – vải cao su, khơng bơi trơn47F

0,04 ÷ 0,05

0,l5 ÷ 0,20

0,04 ÷ 0,08

0,15 ÷ 0,20

0,20 ÷0,25

0,25 ÷ 0,35

0,40 ÷ 0,50

0,50 ÷ 0,60Phụ lục 2: Một số hình ảnh quá trình thực hiện đề tàiHình 6.1. Chế tạo máy tại xưởngHình 6.2. Chạy khảo nghiệm tại nơi lắp đặt48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 6.1: Chỉ tiêu lý học và hóa học của tiêu đen

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×