1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Cơ khí - Vật liệu >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3.1: Phương pháp đo độ cứng.

Độ ẩm của sản phẩm được đo bằng các trang thiết bị như máy sấy khô bằng

tia hồng ngoại, máy thường gắn liền với cái cân đặt mẫu. Sau khi trải đều mẫu trên

đĩa cân rồi bật nút cho tia hồng ngoại đi qua để làm nóng mẫu và bốc hơi nước

trong mẫu. Khi kết thúc máy sẽ hển thị độ ẩm của mẫu lên màn hình máy.

Sản phẩm được đựng trong một thùng có thể tích xác định đem lên cân:

Trong đó

: khối lượng thể tích

M: khối lượng (kg)

V: thể tích (m3)22Hình 3.2: Phương pháp đo khố lượng thể tích.

Do nhóm thiếu trang thiết bị khảo nghiệm nên đánh giá đầu ra sản phẩm bằng

cách đo lực kéo phá hủy

3.3 Trang thiết bị và dụng cụ đo phục vụ khảo nghiệm đo lực kéo phá hủy.

Lực kế: đo lực kéo phá hủy của rơm sau khi ép.Hình 3.3: Lực kế

Lực kéo phá hủy:

g

Trong đó:F: lực kéo phá hủy

m: kg

g: gia tốc trọng trường(m/s2)23Đồng hồ đo áp suất, dùng để đo và điều chỉnh áp suất của hệ thống.

Đồng hồ bấm giờ độ chính xác 0.01 giây, dùng để đo thời gian đi ra và về của

piston xylanh.24Chương 4

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Tính toán thiết kế máy ép rơm.

4.1.1. Yêu cầu thiết kế.

Theo tài liệu của trường UNIVERSITY OF HOHENHEIM cơng bố thì áp lực

ép để rơm nén lại thành củi với kích thước hạt khảo nghiệm là 7mm và 15 mm với

ba mức áp suất khác nhau (4MPa, 6MPa. 8MPa) rơm đều được nén lại nhưng có

khối lượng thể tích là khác nhau. Được thể hiện qua hìnhHình 4.1: Mối liên hệ giữa áp lực ép và khối lượng thể tích

Dựa vào số liệu trên để ép rơm với kích thước hạt 7mm và 15mm chọn nhiều

mức áp lực ép khác nhau từ 4MPa: 8 MPa.25Cũng theo: Một nghiên được trình bày ở hội nghị quôc tế thường niên tai ASABE

2011 đã khảo nghiệm ép ở mức áp lực 7,5MPa: 12,5MPa cho kích thước hạt khoảng

19,1mm: 31,75mm.

Ở đề tài khảo nghiệm với kích thước hạt là khoảng 15mm: 30mm nên nhóm

khảo nghiệm ở áp lực ép là 8MPa:12MPa.

Với đường kính viên rơm sau khi ép là 21mm vậy lực cần ép:

+ Với áp lực 8MPa

+ Với áp lực 12MPa

Hệ số an toàn chọn k=2.

Vậy F cần tạo ra:

Để thuận lợi cho việc tính tốn chọn xylanh ta chọn F=8321(N).26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×