1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Cơ khí - Vật liệu >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bơm bánh rang làm việc theo nguyên lỳ dẫn và nén chất lỏng trong một thể tích kín thay đổi được dung tích. Quá trình hút đẩy được diễn ra như sau:

Bơm bánh rang làm việc theo nguyên lỳ dẫn và nén chất lỏng trong một thể tích kín thay đổi được dung tích. Quá trình hút đẩy được diễn ra như sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

được hút vào buồng hút từ bể chứa thông qua ống hút vào bơm. Nếu áp suất trên

mặt thoáng là áp suất khí quyển thì áp suất ở khoang hút sẽ là áp suất chân không.

- Về nguyên lý, nếu bơm tuyệt đối kín nghĩa là giữa khoang hút và khoang

đẩy khơng có sự dò rỉ chất lỏng qua nhau hoặc dò rỉ chất lỏng ra ngồi thì áp suất

của bơm chì phụ thuộc vào tải.

- Trong thực tế bơm khơng thể nào hồn tồn kín do khả năng chế tạo hoặc

nhiều trường hợp người ta phải cố ý tạo ra sự thốt lưu lượng nào đó thì áp suất

khơng phải thuần túy chỉ tăng theo tải.

- Để hạn chế áp suất làm việc tối đa của bơm cần bố trí một van an tồn trên

ống đẩy. Van sẽ tự mở cho chất lỏng trở về bể hút khi trên đường ống đẩy bị tắc

hoặc áp suất vượt quá mức qui định.

b) Bơm bánh răng ăn khớp trong.Hình 2.20: Nguyên lý hoạt động bơm bánh răng ăn khớp trong.

Bánh chủ động và bánh bị động luôn đặt lệch tâm. Khi bánh chủ động quay

kéo theo bánh bị động quay cùng chiều trong stato. Chất lỏng ở trong các rãnh răng

theo chiều quay của các bánh răng vận chuyển từ khoang hút đến khoang đẩy vòng

theo vỏ bơm. Khoang hút và khoang đẩy được ngăn cách với nhau bởi lưới chắn.

Nhìn chung bơm bánh răng ăn khớp trong khó chế tạo nên giá thành cao.20Chương 3

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Nội dung đề tài.

Thiết kế và chế tạo mô hình máy ép rơm với kích thươc viên rơm sau khi ép là

21mm sử dụng nguyên lý piston thủy lực.

Về phần cơ khí: với khung máy đã có sãn nhóm đã thiết kế thêm phần khuôn

ép và lắp ráp lại xy lanh từ ép đứng thay đổi thành ép ngang, đồng thời thay thế lại

ống dẫn dầu.

Công việc: + Hồ Tấn Nghĩa thiết kế khn ép

+ Trương Minh Tồn tính toán hệ thống thủy lực và điều khiển.

3.2. Phương pháp nghiên cứu.

– Cơ sở tính tốn khn ép dựa vào đường kính viên rơm.

– Tính tốn áp lực ép dựa vào tài liệu của trường UNIVERSITY OF

HOHENHEIM cơng bố thì áp lực ép để rơm nén lại thành củi với đường kính khảo

nghiệm là 7mm và 15 mm với ba mức áp suất khác nhau (4MPa, 6MPa. 8MPa) để

tính áp lực ép với đường kính viên rơm là 21mm.

– Phương pháp thí nghiệm sơ bộ và kiểm tra độ cứng, độ ẩm. khối lượng thể tích

Kiểm tra độ cứng: theo tiêu chuẩn American Society of Agricultural and

Biological Engineers (ASABE) Standard S269.4 như sau:

Sản phẩm được lưu trữ sau hai tuần lấy 10 mẫu được đưa vào lồng sóc với vận tốc

là 40(vòng/phút) được quay trong 3 phút.

Trong đó:

k: độ cứng

ms: khối lượng còn lại.

mbd: khối lượng ban đầu.21Hình 3.1: Phương pháp đo độ cứng.

Độ ẩm của sản phẩm được đo bằng các trang thiết bị như máy sấy khô bằng

tia hồng ngoại, máy thường gắn liền với cái cân đặt mẫu. Sau khi trải đều mẫu trên

đĩa cân rồi bật nút cho tia hồng ngoại đi qua để làm nóng mẫu và bốc hơi nước

trong mẫu. Khi kết thúc máy sẽ hển thị độ ẩm của mẫu lên màn hình máy.

Sản phẩm được đựng trong một thùng có thể tích xác định đem lên cân:

Trong đó

: khối lượng thể tích

M: khối lượng (kg)

V: thể tích (m3)22Hình 3.2: Phương pháp đo khố lượng thể tích.

Do nhóm thiếu trang thiết bị khảo nghiệm nên đánh giá đầu ra sản phẩm bằng

cách đo lực kéo phá hủy

3.3 Trang thiết bị và dụng cụ đo phục vụ khảo nghiệm đo lực kéo phá hủy.

Lực kế: đo lực kéo phá hủy của rơm sau khi ép.Hình 3.3: Lực kế

Lực kéo phá hủy:

g

Trong đó:F: lực kéo phá hủy

m: kg

g: gia tốc trọng trường(m/s2)23Đồng hồ đo áp suất, dùng để đo và điều chỉnh áp suất của hệ thống.

Đồng hồ bấm giờ độ chính xác 0.01 giây, dùng để đo thời gian đi ra và về của

piston xylanh.24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bơm bánh rang làm việc theo nguyên lỳ dẫn và nén chất lỏng trong một thể tích kín thay đổi được dung tích. Quá trình hút đẩy được diễn ra như sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×