1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phiếu rèn luyện cần được xây dựng, thiết kế và giao cho học sinh vào cuối tiết học của bài Đạo đức.

Phiếu rèn luyện cần được xây dựng, thiết kế và giao cho học sinh vào cuối tiết học của bài Đạo đức.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra trong dạy học môn Đạo đức lớp 2

------------------------------------------------------------------------------------------------ Công việc rèn luyện phải mang tính khả thi và tính giáo dục cao, khi đó,

nó mới có tác dụng giáo dục thiết thực.

 Cần tổ chức rèn luyện cho học sinh một cách thường xun, có hệ thống.

Có như vậy mới hình thành ở học sinh kĩ năng tham gia, tổ chức hoạt

động thực tiễn, thói quen, tình cảm đạo đức bền vững.

 Cần có phương tiện cần thiết cho hoạt động của học sinh, trong đó phiếu

rèn luyện đóng vai trò quan trọng. xã hội, ban tự quản của học sinh tiểu

học. Việc đánh giá phải công bằng, khách quan, kịp thời, bằng những cách

tổ chức cho các em báo cáo kết quả rèn luyện trước lớp, ghi nhận xét vào

phiếu rèn luyện…

 Cần đề cao vai trò chủ thể tích cực, nâng cao ý thức tự giác, tự quản của

học sinh trong quá trình tự rèn luyện của mình.

 Cần kiểm tra việc rèn luyện của học sinh, trong đó, có sự phối hợp với gia

đình, các tổ chức

 Tránh những hiện tượng như: Ngại khó, thiếu tin tưởng vào khả năng của

học sinh…

III. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA VỀ THIẾT KẾ PHIẾU RÈN LUYỆN

TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 2

1.Bài “ Chăm chỉ làm việc nhà”

Lớp:

Họ tên:

PHIẾU RÈN LUYỆN

Bài: Chăm chỉ làm việc nhà

Hàng ngày, em hãy làm những công việc nhà khác nhau. Hãy ghi đúng công

việc và kết quả đã làm vào phiếu này.Thời gian (Thứ, ngày)Công việc đã làmNhận xét của thầy cô giáoKết quảXác nhận của gia đình2.Bài “ Quan tâm giúp đỡ bạn bè”

23Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra trong dạy học môn Đạo đức lớp 2

------------------------------------------------------------------------------------------------Lớp:

Họ tên:

PHIẾU RÈN LUYỆN

Bài: Quan tâm giúp đỡ bạn bè

Hàng ngày, em hãy đã có những việc làm thể hiện sự quan tâm giúp đỡ bạn

bè. Hãy ghi đúng công việc và kết quả đã làm vào phiếu này.

Ngày, thángCông việc em làmNhận xét của thầy cô giáoKết quảHọc sinh kí tên3.Bài “ Bảo vệ vật ni có ích”

Lớp:

Họ tên:

PHIẾU RÈN LUYỆN

Bài: Bảo vệ vật ni có ích

Hàng ngày, em hãy đã làm những việc để bảo vệ những lồi vật ni có ích,

hãy ghi đúng cơng việc mà em đã làm và kết quả vào phiếu này.

Ngày, thángCông việc em làmNhận xét của thầy cô giáoKết quảXác nhận của gia đìnhIV. GIÁO ÁN MINH HỌA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP RÈN

LUYỆN TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 2

1. Bài “Học tập chăm chỉ đúng giờ”

24Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra trong dạy học môn Đạo đức lớp 2

------------------------------------------------------------------------------------------------HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ ( Tiết 1)

I. Mục tiêu: HS cần:

1.Kiến thức:

- HS biết các biểu hiện cụ thể và lợi ích của việc học tập chăm chỉ, sinh hoạt

đúng giờ.

- HS hiểu những lời ích của việc học tập chăm chỉ, sinh hoạt đúng giờ.

2. Kỹ năng:

- HS biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng

thời gian biểu.

- Tích hợp giáo dục kĩ năng sống:

+ Kỹ năng lập kế hoạch để học tập, sinh hoạt đúng giờ.

+ Kỹ năng tư duy phê phán, đánh giá hành vi sinh hoạt, học tập không đúng giờ

và chưa đúng giờ.

3.Thái độ:

- Có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập, sinh hoạt đúng giờ.

II. Tài liệu và phương tiện

1. Giáo viên

- Dụng cụ sắm vai HĐ2- tiết 1.

- Phiếu giao việc HĐ1, HĐ2.

- Phiếu rèn luyện

2. Học sinh: Đồ dùng học tập

III. Hoạt động dạy – học

A. Hoạt động cơ bản

 Hoạt động 1: Khởi động

- Cả lớp hát bài hát “Lớp chúng mình”

- Giới thiệu bài: Học tập và sinh hoạt đúng giờ giúp chúng ta thực hiện tốt mọi

công việc và cuộc sống chúng ta có nề nếp hơn. Để biết thế nào là học tập và

sinh hoạt đúng giờ, chúng ta cùng đi vào bài 1 “Học tập….”

Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến

- HS bày tỏ ý kiến về việc làm trong 1 tình huống, việc nào đúng, việc nào sai?

Tại sao đúng/sai?

25Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra trong dạy học mơn Đạo đức lớp 2

------------------------------------------------------------------------------------------------+Tình huống 1: Trong giờ học Tốn, cơ giáo đang hướng dẫn cả lớp làm bài tập.

Bạn Lan tranh thủ làm bài tập Tiếng Việt, còn bạn Tùng vẽ máy bay trên vở

nháp.

+Tình huống 2: Cả nhà đang ăn cơm vui vẻ, riêng bạn Dương vừa ăn cơm vừa

xem truyện.

( HS thảo luận nhóm- thời gian: 3’ - GV đi đến từng nhóm quan sát, giúp đỡ. )

- GV nhận xét, kết luận: Làm 2 việc cùng một lúc không phải là học tập sinh

hoạt đúng giờ.

B. Hoạt động vận dụng

- GV giao nhiệm vụ :

* Lập thời gian biểu hàng ngày dựa vào những gợi ý sau:

+ Buổi sáng, em làm những việc gì?

+ Buổi trưa, em làm những việc gì?

+ Buổi chiều, em làm những việc gì?

+ Buổi tối, em làm những việc gì?

* Phiếu rèn luyện: Hãy ghi lại kết quả việc thực hiện các công việc theo thời

gian biểu

- Thời gian hoàn thành: tiết học sau sẽ báo cáo trước lớp

- Phiếu rèn luyện (phiếu này có thể thực hiện thường xuyên).

Lớp:

Họ tên:

PHIẾU RÈN LUYỆN

Bài: Học tập, sinh hoạt đúng giờ

Hàng ngày, em đã làm các công việc khác nhau theo thời gian biểu đã lập ra.

Hãy ghi đúng các công việc , kết quả vào phiếu này.

STT Thời gian Công việc làm đúng thời

Công việc không làm đúng

gian biểu

thời gian biểu

1

2

Nhận xét của thầy cô giáoXác nhận của gia đình2. Bài : “Giữ gìn trường lớp sạch sẽ”

GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH SẼ

I. Mục tiêu: HS cần:

26Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra trong dạy học môn Đạo đức lớp 2

------------------------------------------------------------------------------------------------1.Kiến thức:

- Biết một số biểu hiện cụ thể của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp, biết lý do vì

sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

- Hiểu được giữ gìn trường lớp sạch đẹp là góp phần giữ gìn mơi trường của

trường, của lớp, mơi trường xung quanh, đảm bảo một môi trường trong lành,

giảm thiểu các chi phí về năng lượng cho các hoạt động bảo vệ mơi trường, góp

phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Tích hợp giáo dục mơi trường cho học sinh: Học sinh biết giữ gìn vệ sinh

chung để mơi trường được trong sạch, nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng.

2. Kỹ năng:

- HS biết làm một số công việc cụ thể để giữ trường lớp sạch đẹp.

- Tích hợp giáo dục kĩ năng sống: Kỹ năng hợp tác.

3. Thái độ

- HS có thái độ tích cực tham gia những việc góp phần giữ gìn vệ sinh mơi

trường, vệ sinh trường lớp.

- Đồng tình với các việc làm đúng để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

- Tích cực tun truyền cho các bạn cùng tham gia giữ gìn vệ sinh trường lớp,

tuyền truyền cho mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường.

II. Tài liệu và phương tiện

1. Giáo viên

- Dụng cụ sắm vai HĐ2- tiết 1.

- Phiếu giao việc HĐ3.

- Phiếu rèn luyện

- Bộ tranh minh hoạ (5 tờ 5)

- Tiểu phẩm: Bạn Hùng thật đáng khen

2. Học sinh: Đồ dùng học tập

III. Hoạt động dạy – học

A. Hoạt động cơ bản

 Hoạt động 1: Khởi động

- Cả lớp hát bài hát “Em yêu trường em”

- Giới thiệu bài:

+ Các em đã hát bài Em yêu trường em, như vậy cho cơ biết ngơi trường là nơi

để làm gì? Em phải làm gì để trường ln sạch đẹp?

+ Học sinh trả lời câu hỏi xong giáo viên giới thiệu vào bài mới

27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phiếu rèn luyện cần được xây dựng, thiết kế và giao cho học sinh vào cuối tiết học của bài Đạo đức.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×