1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Thống kê mô tả

1 Thống kê mô tả

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.2Học tiếng anh theo cách nào?Nhận xét: Tự học là cách thức phổ biến nhất khi học tiếng anh, ngoài ra học ở

Trung tâm cũng là một lựa chọn hữu ích phổ biến khi sinh viên muốn nâng cao

trình độ Tiếng anh

2.1.3Thời gian học trung bình một ngày là bao nhiêu?Nhận xét: Trung bình một ngày sinh viên thường dành từ 1-3 tiếng để học Tiếng

anh, rất ít SV dành hơn 5 tiếng mỗi ngày để rèn luyện kỹ năng Tiếng anh của mình.

2.1.4Bảng chéo Trình độ hiện tại, kỹ năng cần cải thiệnNhận xét:

• Sinh viên có trình độ tiếng anh ở mức tạm được hoặc kém chiếm số lượng

lớn, và chênh lệch rất nhiều so với trình độ tốt.

• Speaking là kỹ năng mà sinh viên mong muốn cải thiện nhiều nhất, đặc biết

đối với những SV có trình độ tạm được.

• Hệ số Cramer và hệ số liên hợp khá thấp, nên mối liên hệ giữa hai tiêu thức

trình độ hiện tại và kỹ năng cần cải thiện yếu.

2.1.5Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố cá nhânNhận xét: Các yếu tố cá nhân như: Phương tiện đi lại, Thời gian rảnh, bạn bè học

cùng, áp lực có mức độ ảnh hường khơng nhiều. Trong đó, khơng có thời gian là

yếu tố gây cản trờ sinh viên đến với lớp học tiếng anh ở Trung tâm mạnh nhất.

2.1.6Mức độ ảnh hưởng của các đặc điểm khóa họcNhận xét:

• So với yếu tố cá nhân thì yếu tố đặc điểm của một khóa học sẽ tác động mạnh mẽ

đến quyết định lựa chọn học tại Trung tâm.

• Sinh viên quan tâm đến yếu tố “nội dung, lộ trình học” nhất. Các yếu tố học phí,

đội ngũ GV, uy tín cũng là một tiêu chí khá ảnh hưởng đến việc lựa chọn của sinh

viên

 Yếu tố chất lượng khóa học là rất quan trọng, được đặt lên hàng đầu, ảnh hưởng

mạnh mẽ nhất khi một sinh viên ĐHKT lựa chọn học Trung tâm

2.1.7Mức học phí có thể cho một khóa học trực tuyến/ Trung tâmNhận xét:

• Đa số sinh viên lựa chọn khóa học trực tuyến có học phí thấp, dưới 1 triệu

đồng. Trung bình khoảng là 1.078 triệu đồng.

• Sinh viên thường chi từ 2-3 triệu đồng cho khóa học tại trung tâm. Trung

bình là 2.109 triệu đồng, cao gần gấp 2 lần khóa học trực tuyến.

2.2

2.2.1

Ước lượng thống kê

Ước lượng khoảng trung bình:

Số trung bình tiền học phí kỳ vọng khi học Online

Bài tốn: Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng số tiền học phí kỳ vọng trung bình

của sinh viên khi học Online ( Câu 24.1 - trong bảng câu hỏi)> Với độ tin cậy 95%, có thể kết luận số tiền học phí kỳ vọng trung bình

khi hoc Online nằm trong khoảng: 0.870 - 1.270 triệu đồng

Số trung bình tiền học phí kỳ vọng tại Trung tâm

Bài toán: Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng số tiền học phí kỳ vọng trung bình

của sinh viên tại trung tâm ( Câu 24.2 - trong bảng câu hỏi)> Với độ tin cậy 95%, có thể kết luận số tiền học phí kỳ vọng trung bình tại

Trung tâm nằm trong khoảng: 1.902 - 2.333 triệu đồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Thống kê mô tả

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×