1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương I: Giới thiệu về công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên "Biti's"

Chương I: Giới thiệu về công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên "Biti's"

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2 Qui mô công ty

 Hệ thống Công ty Biti’s có 6 Trung Tâm Chi Nhánh  từ Bắc

vào Nam bao gồm: Lào CaiMiền BắcTây NguyênĐà NẵngMiền NamMiền Tây1.3 Chứng nhận và thành tích

 Nhận giải Quả Cầu Vàng

 Nhận Siêu Cúp "Sản phẩm Việt Uy tín - Chất lượng"

 Năm 2007 : Nhận giải thưởng Thương hiệu Đầu ngành

Hàng Việt Nam Chất lượng cao.

 Nhận giải thưởng Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ngành Da giày và Dệt may Việt Nam.

 Trong 3 năm 2005 -2006 – 2007:

Doanh nghiệp đoạt Cúp vàng Top

Ten thương hiệu Việt Uy tín Chất

lượng.

 Năm 2008, 2010: Đạt thương hiệu

quốc gia Việt Nam Value.1.4 Sản phẩm chính của cơng ty

 1.5 Biti’s hơm nay

 Sản phẩm Biti's tiêu thụ đến hơn 40 quốc gia và khu vực trên thếgiới.

 Tại Trung Quốc, Biti's đã thiết lập 4 Văn phòng Đại diện thường

trú  ở Quảng Châu, Cơn Minh, Nam Ninh và Hà Khẩu. Thương hiệu

"Biti's" đã được đăng ký tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào

năm 1999, được quyền bảo hộ thương phẩm và có 25 Tổng Kinh tiêu

và hơn 300 nhà Kinh tiêu.

 Sản phẩm Biti's được UBND

Thành phớ Hồ Chí Minh chọn là

một trong những sản phẩm công

nghiệp chủ lực của Thành phố

và liên tục 14 năm liền đạt

Topten Hàng Việt Nam chất

lượng cao do người tiêu dùng

bình chọnChương II: Chiến lược thâm nhập thị trường

Trung Quốc của Biti’s thông qua đầu tư trực tiếp

2.1 Cơ sở hình thành chiến lược

2.1.1 Những nhân tố khách quan từ môi trường kinh

doanh tại thị trường Trung Quốc

a) Môi trường vĩ mô

 Môi trường kinh tế

Trung Quốc là một thị trường lớn

với hơn 1,3 tỷ dân và 13 tỉnh, 5

khu tự trị, 5 thành phố thuộc trung

ương - là q́c gia có tiềm năng

kinh tế lớn vào loại bậc nhất thế

giới. Một số người gọi Trung Quốc

là “Người khổng lồ đang thức

dậy”.Chương II: Chiến lược thâm nhập thị trường Trung

Quốc của Biti’s thông qua đầu tư trực tiếp

2.1 Cơ sở hình thành chiến lược

2.1.1 Những nhân tố khách quan từ môi trường kinh

doanh tại thị trường Trung Quốc

a) Mơi trường vĩ mơ

 Mơi trường văn hóa

 Trung Q́c là nước gần Việt Nam

và có nền văn hóa tương đồng nền

văn hoá Việt Nam. Điều này rất

thuận tiện cho hàng hoá của Việt

Nam xâm nhập vào thi trường này.

 Trung Quốc là một thị trường tiêu

thụ tương đối dễ tính, có thể tiêu thụ

cả hàng hố của Việt Nam khơng đủ

tiêu chuẩn về bao gói ở châu Âu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương I: Giới thiệu về công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên "Biti's"

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×