1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương II: Chiến lược thâm nhập thị trường Trung Quốc của Biti’s thông qua đầu tư trực tiếp

Chương II: Chiến lược thâm nhập thị trường Trung Quốc của Biti’s thông qua đầu tư trực tiếp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương II: Chiến lược thâm nhập thị trường Trung

Quốc của Biti’s thơng qua đầu tư trực tiếp

2.1 Cơ sở hình thành chiến lược

2.1.1 Những nhân tố khách quan từ môi trường kinh

doanh tại thị trường Trung Quốc

a) Môi trường vĩ mơ

 Mơi trường văn hóa

 Trung Q́c là nước gần Việt Nam

và có nền văn hóa tương đồng nền

văn hố Việt Nam. Điều này rất

thuận tiện cho hàng hoá của Việt

Nam xâm nhập vào thi trường này.

 Trung Quốc là một thị trường tiêu

thụ tương đới dễ tính, có thể tiêu thụ

cả hàng hố của Việt Nam khơng đủ

tiêu chuẩn về bao gói ở châu Âu.Chương II: Chiến lược thâm nhập thị trường Trung

Quốc của Biti’s thông qua đầu tư trực tiếp

2.1 Cơ sở hình thành chiến lược

2.1.1 Những nhân tố khách quan từ môi trường kinh

doanh tại thị trường Trung Quốc

b) Môi trường cạnh tranh

Trung Quốc là quốc gia sản

xuất giày dép lớn nhất thế

giới.

 Trình độ kỹ thuật cao và

luôn được đổi mới.

 Mẫu mã đẹp, chủng loại

sản phẩm đa dạng phong phú.

 Sản phẩm của Trung Quốc

chưa bao phủ hết thị trường.Chương II: Chiến lược thâm nhập thị trường Trung

Quốc của Biti’s thông qua đầu tư trực tiếp

2.1 Cơ sở hình thành chiến lược

2.1.2 Những nhân tố chủ quan từ công ty Biti’s

a) Khả năng vượt trội của Biti’s

 Biti's có một thương hiệu uy tín

Biti's được xếp hàng thứ 2 trong

tốp 10 doanh nghiệp đầu tiên được

người tiêu dùng trong cả nước bình

chọn hàng Việt Nam chất lượng cao

2003.

Trong đó Biti's đã 7 năm liền đạt

danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng

cao.Chương II: Chiến lược thâm nhập thị trường Trung

Quốc của Biti’s thông qua đầu tư trực tiếp

2.1 Cơ sở hình thành chiến lược

2.1.2 Những nhân tố chủ quan từ công ty Biti’s

a) Khả năng vượt trội của Biti’s

 Sản phẩm phong phú và đa dạng.Chương II: Chiến lược thâm nhập thị trường Trung

Quốc của Biti’s thơng qua đầu tư trực tiếp

2.1 Cơ sở hình thành chiến lược

2.1.2 Những nhân tố chủ quan từ công ty Biti’s

a) Khả năng vượt trội của Biti’s

 Hệ thồng phân phối phát triển mạnhChương II: Chiến lược thâm nhập thị trường Trung

Quốc của Biti’s thông qua đầu tư trực tiếp

2.1 Cơ sở hình thành chiến lược

2.1.2 Những nhân tố chủ quan từ công ty Biti’s

a) Khả năng vượt trội của Biti’s

 Biti's có một đội ngũ cán bộ trẻ năng động đầy nhiệt tìnhChương II: Chiến lược thâm nhập thị trường Trung

Quốc của Biti’s thông qua đầu tư trực tiếp

2.1 Cơ sở hình thành chiến lược

2.1.2 Những nhân tố chủ quan từ công ty Biti’s

a) Khả năng vượt trội của Biti’s

 Biti's có dây chuyền sản xuất hiện đại nhập khẩu từ

Đài Loan và Hàn Quốc.Chương II: Chiến lược thâm nhập thị trường Trung

Quốc của Biti’s thông qua đầu tư trực tiếp

2.1 Cơ sở hình thành chiến lược

2.1.2 Những nhân tố chủ quan từ công ty Biti’s

a) Điểm yếu

 Nguyên vật liệu phải nhập khẩu nhiều.Chương II: Chiến lược thâm nhập thị trường Trung

Quốc của Biti’s thông qua đầu tư trực tiếp

2.1 Cơ sở hình thành chiến lược

2.1.2 Những nhân tố chủ quan từ công ty Biti’s

a) Điểm yếu

 Năng lực marketing còn chưa cao, hoạt đơng marketing chưa

thường xun còn chưa rõ nét.Chương II: Chiến lược thâm nhập thị trường Trung

Quốc của Biti’s thông qua đầu tư trực tiếp

2.1 Cơ sở hình thành chiến lược

2.1.2 Những nhân tố chủ quan từ công ty Biti’s

a) Điểm yếu

 Nguồn nhân công chưa có tính chun ngiệp

cao.Chương II: Chiến lược thâm nhập thị trường Trung

Quốc của Biti’s thông qua đầu tư trực tiếp

2.2 Chiến lược thâm nhập thị trường Trung Quốc của Biti’s

thông qua đầu tư trực tiếp

Sử Dụng Thương Nhân Trung Quốc

2.2.1

Đem Hàng Sang Tiêu Thụ2.2.2Mở Các Đại Lý Để Bán Hàng2.2.3Mở Nhà Máy Sản Xuất Tại Trung QuốcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương II: Chiến lược thâm nhập thị trường Trung Quốc của Biti’s thông qua đầu tư trực tiếp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×