1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương III. Bài học kinh nghiệm và giải pháp khi thâm nhập thị trường Trung Quốc

Chương III. Bài học kinh nghiệm và giải pháp khi thâm nhập thị trường Trung Quốc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương III. Bài học kinh nghiệm và giải pháp khi

thâm nhập thị trường Trung Quốc

3.1 Kinh nghiệm thâm nhập thị trường Trung Quốc của

Biti’s

Tích cực tham gia hội chợ, triển lãm ở các tỉnh lớn của

Trung Quốc như Quẩng Châu, Vân Nam ...

Cần chú ý đến đội ngũ nhân sự thành thạo tiếng Hán.

Đăng ký và bảo hộ thương hiệu kịp thời.

Chú ý đặc điểm và tâm lý kinh doanh của thương nhân

Trung Q́c .

Có văn phòng giao dịch để người tiêu dùng tin tưởng

vào chất lượng sản phẩm.Chương III. Bài học kinh nghiệm và giải pháp khi

thâm nhập thị trường Trung Quốc

3.2 Giải pháp khi thâm nhập thị trường Trung Quốc

 Đối với công ty Biti’s

 Ra hàng nhanh, đúng, đủ số lượng và thời gian đặt hàng

nhằm đáp ứng hàng hóa kịp thời cho các đại lý và thương

nhân ở Trung Quốc.

 Tổ chức thực hiện nghiên cứu thị trường, nghiên cứu xu

hướng tiêu dùng của từng khu vực thị trường.

 Tổ chức các chương trình khuyến mãi cho khách hàng khi

mua sản phẩm của công ty.

 Xây dựng mới và nâng cấp hệ thống cửa hàng đại lý, đại

lý thành cửa hàng đại lý.Chương III. Bài học kinh nghiệm và giải pháp khi

thâm nhập thị trường Trung Quốc

3.2 Giải pháp khi thâm nhập thị trường Trung Quốc

 Đối với doanh nghiệp Việt Nam

 Không nên đặt nhiều tham vọng sẽ dễ dàng chiếm lĩnh ngay

một thị trường lớn mà cần biết lượng sức mình và tranh thủ

vào các ngách thị trường phù hợp với mình.

 Liên tục cải tiến hàng hóa, chất lượng dịch vụ để có đủ khả

năng đứng vững trên thị trường Trung Quốc.

 Các doanh nghiệp cần tránh làm ăn tự phát và tự loại nhau

qua cạnh tranh xuất khẩuwww.themegallery.comCompany LogoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương III. Bài học kinh nghiệm và giải pháp khi thâm nhập thị trường Trung Quốc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×