1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. TÌM HIỂU VỀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG ỐNG LỒNG ỐNG

II. TÌM HIỂU VỀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG ỐNG LỒNG ỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số dạng Tb trao đổi nhiệt ống lồng ốngThiết bị đổi nhiệt ống lồng ống hình vngMột số dạng Tb trao đổi nhiệt ống lồng ốngThiết bị đổi nhiệt ống lồng ống hình elipMột số dạng Tb trao đổi nhiệt ống lồng ốngThiết bị đổi nhiệt ống lồng ống dạng hình tròn1, CẤU TẠOMột ống có đường kính lớn bọc một hoặc nhiều ống nhỏ bên trong; hoặc

gồm nhiều ống nối tiếp với nhau, mỗi đoạn có hai đoạn ống lồng vào nhau.

Ống trong có thể trơn hoặc có cánh dọc theo chiều dài của ống.1. Ống trong3.Khủy nối2. Ống ngoài4.Ống nối5. Mối hàn

 2, Nguyên lý hoạt động*Nguyên liệu được đưa vào thùng chứa rồi được bơm vào hệ thống ống lồng ống.

*Cùng với quá trình nguyên liệu chuyển động trong hệ thống này, chất tải nhiệt đi

vào thiệt bị trao đổi nhiệt, sự trao đổi nhiệt giữa 2 khoang thông qua bề mặt lớp

vỏ ống. Sản phẩm thu được cho tới đạt nhiệt độ cần thiết.*Thường 2 chất lỏng trao đồi nhiệt theo chiều ngược nhau.3. Ưu điểm*Có hệ số truyền nhiệt lớn: thường được sử dụng để trao đổi nhiệt giữa các chất

lỏng với nhau hoặc chất lỏng với môi chất đang sôi hay đang ngưng tụ*Dễ điều chỉnh tốc độ chảy của môi chất: cả 2 môi chất chuyển động qua thiết bị

đều chuyển động đối lưu cưỡng bức với tốc độ rất lớn nên thời yêu cầu trao đổi

nhiệt giảm xuống.*Chế tạo đơn giản4, Nhược điểm*Cồng kềnh, giá thành cao

*Có hiệu quả thấp, đặc biệt trong trường hợp ngưng tụ môi chất, ống trơn sẽ hạn

chế khả năng ngưng tụ môi chất.5, Ứng dụng*Dùng để ngưng tụ hoặc bay hơi môi chất lạnh, làm quá lạnh mơi chất lạnh

ở thể lỏng, hay dùng đun nóng nước, làm mát dầu…6, Tính tốn thiết bị+ Phương trình cân bằng nhiệt lượng cho hai dòng lưu chất*Q = G¬¬1C1(tV1-tR1) = G2C2(tR2-tV2), W

*Trong đó:

*G1, G2: Lưu lượng dòng nóng và lạnh, kg/s.

*C1, C2: Nhiệt dung riêng trung bình của dòng nóng và dòng lạnh, J/kg.K

*tV1, tR1: Nhiệt độ vào và ra của dòng nóng °C

*tV2, tR2: Nhiệt độ vào và ra của dòng lạnh °C6, Tính tốn thiết bị+ Phương trình biểu diễn quá trình truyền nhiệtQ = K1.Δtlog.L, W

L: Chiều dài ống, m

K1: Hệ số truyền nhiệt dài,W/m. °C

Δtlog: Chênh lệch nhiệt độ trung bình logarit, °CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. TÌM HIỂU VỀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG ỐNG LỒNG ỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×