1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tại Việt Nam, năm 2016 nhóm nghiên cứu của Trần Vân Khánh đã sử dụng kỹ thuật microsattellite DNA trong chẩn đoán trước làm tổ bệnh hemophilia A. Kết quả trên 03 gia đình bệnh nhân hemophiliaA thu được 11/17 phôi được chẩn đoán là phôi lành, 6/17 phôi đượ

Tại Việt Nam, năm 2016 nhóm nghiên cứu của Trần Vân Khánh đã sử dụng kỹ thuật microsattellite DNA trong chẩn đoán trước làm tổ bệnh hemophilia A. Kết quả trên 03 gia đình bệnh nhân hemophiliaA thu được 11/17 phôi được chẩn đoán là phôi lành, 6/17 phôi đượ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tại Việt Nam, năm 2016 nhóm nghiên cứu của Trần Vân Khánh đã sử dụng kỹ thuật microsattellite DNA trong chẩn đoán trước làm tổ bệnh hemophilia A. Kết quả trên 03 gia đình bệnh nhân hemophiliaA thu được 11/17 phôi được chẩn đoán là phôi lành, 6/17 phôi đượ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×