1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I: TỔNG HỢP SỐ LIỆU THIẾT KẾ

CHƯƠNG I: TỔNG HỢP SỐ LIỆU THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWTSTTLOẠI

ĐẤTTrạng tháiGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGHệ số

rỗng

tự

nhiênĐộ

bão

hòaĐộ

sệtG (%)BKL thể

tích

tự nhiênKL thể

tích

khơTỷ

trọngW (%)w

(g/cm3)k

(g/cm3)Độ ẩm

tự nhiênGóc

nội

ma

sátLực dính

đơn vịHệ số

nén lún

c

a1-2

2

(độ) (kG/cm ) (cm2/kG)Mô đun

biếnSPTdạng

Eo (kG/cm2)N301Bùn sét 1Chảy133.21.330.572.63.56197.31.382o49'0.050.3112.602Á sét 2Dẻo cứng25.811.91.512.710.79288.40.38 15o24'0.280.02960.2233Á cát 1Dẻo17.021.991.72.670.57179.60.421o26'0.0870.013350.2374Cát 2Chặt vừa17.721.961.662.650.59678.8-28o44'0.0330.011114.2355Sét 2Nửa cứng38.81.831.322.71.04999.90.1731o0.760.017217.823Bảng 1.2: Số liệu địa chất đầy đủHoàng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT1.2GVHD: TS. VŨ XN DŨNGKHÍ TƯỢNG THỦY VĂN:Mực nước (m)vgió (m/s)vdc (m/s)SóngMNCTK

(p1%)MNTB

(p50%)MNTTK

(p99%)DọcNgan

gDọcNgan

ghs+1.5+0.4-1.420201.80.50.0Bảng 1.3: Tổng hợp số liệu khí tượng thủy văn

Trong đó:

1.3MNCTK: mực nước cao thiết kế.

MNTB: mực nước trung bình.

MNTTK: mực nước thấp thiết kế.

hs: chiều cao sóng (m).TÀU THIẾT KẾTàu chở hàng khơ, loại 10.000 DWT (nhóm 16). Các thơng số đặc trưng tính toán

dưới đây tra theo Phụ lục 4 của 22TCN222 – 1995.

Diện tích đón gió (m2)Các đặc trưng đường thẳng

Chiều dàiTải

Lượng

chết

dãn

103

nước

T

103T,D DW Lớn

nhấ

t

Lmax103.3140Chiề

u cao

mạnMớn nướcDọc tàu FxNgang tàu

FyRỗn

g

ToĐầy

hàn

gRỗn

gĐầy

hàn

gRỗn

g4.8194

02220440480Giữa

2

đườn

g

vn

g

góc ,

LwBề

rộn

g

BHbĐầy

hàn

g

T12819.2106.8Bảng 1.4: Thơng số đặc trưng tính toán của tàu 10.000 DWTHoàng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611Chiề

u sâu

tối

thiểu

ở bến

m7.7THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT1.4GVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGTẢI TRỌNG HÀNG HÓA VÀ THIẾT BỊ:

STTLoại tải trọngTải trọng (kN/m2)1An toàn trước bến (A)102Cần trục C25 (CT)403Đường giao thông (OTO)204Kho bãi sau bến (SB)40Bảng 1.5: Tải trọng tác dụng lên bếnHoàng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWTGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGCHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH SƠ BỘ BẾN & GIẢ ĐỊNH KẾT CẤU

2.1

XÁC ĐỊNH CÁC CAO TRÌNH BẾN:

2.1.1 Cao trình mặt bến:

Theo TCCS 04 – 2010/CHHVN, căn cứ vào chế độ thủy triều và đường tần suất mực

nước, cao trình mặt bến (CTMB) trong khu nước cảng được che chắn được xác định bằng

tính toán theo điều kiện cần (chính) và điều kiện đủ (kiểm tra):�CTMB  �MNCTK  a (m)

Trong đó: a  1 �2(m) là độ cao dự trữ cho bảo quản hàng hóa và q trình bốc xếp.

Đối với cơng trình bến cảng biển thì �CTMB được xác định theo 2 tiêu chuẩn:

�CTMB  �MNTB( P50% )  2  0.4  2  2.4 ( m)Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn kiểm tra�CTMB  �MNCTK ( P1% )  1  1.5  1  2.5(m)Để đảm bảo cả hai trường hợp ta chọn: �CTMB  2.5(m)

2.1.2 Chiều sâu tính tốn: (tính từ MNTTK)

Chiều sâu trước bến được xác định theo công thức dưới đây:H ct  T  z0  z1  z2  z3

H b  H ct  z4(1)(2)Hình 2.1: Cao độ tính toán

ST

TCao độ

(m)1TMớn nước đầy hàng6.82z0Dự phòng chạy tàu0.026 B  0.026 �19.2  0.53z1Dự phòng do sóng0.04T  0.04 �6.8  0.2724

5z2Dự phòng về vận tốc

Dự phòng nghiêngz3Định nghĩaHồng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611Công thức xác định

Đơn vị: mGhi chú

Phụ lục 4

22TCN222-95

Bảng 6

22TCN207-92

Bảng 3

22TCN207-92

hs  00

Giả thiếtBảng 5THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT6z47H ctlệch trong q trình

bốc xếp hàng hóa

Dự phòng cho sa bồi

và độ mặn T

Chiều sâu chạy tàu8HbCao trình đáy bếnGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGvt  5( M / h)  2.6 (m / s)22TCN207-92

M: hải lý� z3  0.250.4Theo đề - nhóm 16H ct  1.2T  1.2 �6.8  8.16Theo đề� H b  8.16  0.4  8.56Chọn:Theo (1) : H b  8.22Hb  9Bảng 2.1: Xác đinh chiều sâu tính toán2.1.3 Cao trình đáy bến:

Theo 22 TCN 207 – 92, cao trình đáy bến được xác định theo công thức:

�CTDB  �MNTTK  H 0  1.4  9  10.4 (m)2.1.4 Chiều cao trước bến:

H c  �CTMB  �CTDB  2.5  (10.4)  12.9 (m)→ Cấp cơng trình: III - căn cứ theo mục 2.3 Tiêu Chuẩn Ngành 22 TCN 207 – 92.

2.1.5 Tổng hợp cao độ cơ bản của bến:

CTMB (m)CTĐB (m)Chiều cao

trước bếnCấp cơng trìnhHệ tọa độ+2.5-10.4-10.4IIIHòn DấuBảng 2.2: Tổng hợp cao độ của bến

2.2CHIỀU DÀI VÀ CHIỀU RỘNG BẾN:

Kích thước

Chiều dài

Chiều rộngCông thứcChọnLb  1.1�Lmax  1.1�140  154 ( m)Lb  160 (m)Bb  m �H c  2 �12.9  25.8(m)Bb  28(m)Bảng 2.3: Tính toán kích thước bến

2.3GIẢ ĐỊNH LOẠI KẾT CẤU BẾN:Để có thể đề xuất các phương án hợp lý, cần phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến

việc áp dụng diểu kiểu kết cấu cơng trình bến:

 Điều kiện tự nhiên nơi xây dựng

 Điều kiện thi cơng

Hồng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: TỔNG HỢP SỐ LIỆU THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×