1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Theo chỉ tiêu cơ lý của đất nền:

b. Theo chỉ tiêu cơ lý của đất nền:

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWTGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNG fi – sức chống tính toán của lớp đất thứ i của nền lên mặt hông cọc theo TCVN

10304 trang 25

Lớp

1

2

3

4

5fi

T/m2

0.574

2.7

2.5

4.8

3.5IL

1.38

0.38

0.4

chặt

0.17li

m

9

3

3

3

1�f �l �m

iimf

1

1

0.5

0.5

1ff i �li �m f5.166

8.1

3.75

7.2

3.5

22.55 T/mBảng 2.7: Tính toán sức khán hông của cọc

� Rc,u  712.9 �0.283  1.885 �22.55  244.3(T )� Rtt Rc ,u

k244.3

 174.5(T )

1.4k - hệ số tin cậy của đất được lấy theo 7.1.12 TCVN 10304 – 2014

So sánh: Rtt  174.5 T  Rvl  841.6 T . Vậy ta sử dụng Rtt  174.5(T ) để đại diện cho cọc bê

tông đã chọn trên.

2.5.3 Tổng tải trọng đứng lên một phân đoạn bến:

a. Bản thân cấu kiện:

Bản sàn dày :Qsan =b �hs � bt  4 �0.4 �2.5  4(T / 4m)Trong đó:

b = 4 ( m): khoảng cắt tính tốn, tức là với mỗi dãy rộng 4m, tổng cộng có 10

dãy trên 1 phân đoạn.

hs = 0.4 (m): chiều cao bản

bt= 2.5 T/m3: khối lượng riêng bê tôngQ =b �h � bt  1 �(1.2  0.4) �2.5  2 (T / m)

Dầm ngang & dầm dọc: dam

Q =b �h � bt  1�(1.4  0.4) �2.5  2.5(T / m)

Dầm Cần Trục: damCấu kiệnSố lượngTổng tải trọngBản sàn40

�28  280 (m 2 )

41120 TDầm ngang10 dầm x 28m560 TDầm dọc4 dầm x 40m320 THoàng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWTGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGDầm dọc CT2 dầm x 40Tổng trọng lượng cấu kiện200 T

Gck=2200 TBảng 2.8: Tính toán tải trọng đứng lên một phân đoạn

G

 qhh �Lhh �Bhh �nc  4 �40 �20.75 �1.2  3984 (T )

b. Hàng hóa: hang

c. Thiết bị bốc xếp: cần cẩu trục C25: Gtb = 100 T (tra theo TCCS 04 – 2010 - CCHVN).� �G  Gbt  Ghang  Gtb  2200  3984  100  6284 (T )2.5.4 Số lượng cọc cho một phân đoạn bến:

Nc �G �n  6284 �1.5 �54

Ptt174.5Trong đó: n là hệ số đảm bảo sơ bộ cho cả lực ngang tác dụng lên cọc.

Vậy số cọc đã chọn là 60 đã hợp lý.2.5.5 Kiểm tra ổn định mái dốc sau nạo vét cho bến cầu tàu:

Do địa chất của lớp thứ nhất là đất yếu nên lựa chọn sơ bộ m=5.

Đầu tiên lựa chọn một mái dốc có các thơng số tương tự như đã chọn như sau.Hình 2.6: Mái dốc nạo vét m=5

Áp dụng bài tốn Cơ Học Đất kiểm tra ổn định của mái dốc.

3

o

o

Với   3.3(kN / m ),  8 ,  11 , R  71.3Hệ số an toàn ổn định về trượt được xác định theo công thức W. Fellénuix như sau:

Fs =Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611�M

�Mct

gtc �L  Wi �cos  i �tan 

Wi �sin  iTHIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWTGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGTrong đó:

c  5.5 kN / m 2 : lực dính tại lớp đất đang xét76

L  R �  71.3 �

 94.6 m

180

: chiều dài cung trượtWi  Fi �: trọng lượng mãnh thứ i

Wi �cos  iWi �sin  iFiWi60.1198.5196.527.6153.8507.4502.570.6210.5694.7687.996.7282.1930.9921.9129.6330.01088.91078.3151.6368.11214.81202.9169.1397.81312.61299.8182.7419.71385.11371.7192.8434.41433.51419.5199.5442.41459.81445.5203.2441.71457.71443.5202.9433.71431.11417.2199.2416.61374.61361.3191.4388.61282.51270.0178.5346.61143.81132.7159.2272.7899.8891.0125.3128.3423.2419.158.918061.42538.9Bảng 2.8: Tính toán ổn định trượt cung tròn

5.5 �94.6  18061.4 �tan11o

� Fs = 

�1.58  1.2

2538.9

Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWTGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGKết luận: với mái dốc m=5 thì khối đất đạt ổn định trượt.

2.5.6 Tính tốn chiều dài chịu uốn và chiều dài chịu nén của cọc:

a. Xác định chiều dài chịu uốn của cọc:

Theo TCVN 10304 – 2014, khi tính toán cọc theo độ bền của vật liệu, cọc được xem

như là một ngàm cứng trong đất tại tiết diện nằm cách đáy một khoảng L u xác định theo

công thức:

Lu  L0   �d

Trong đó:

 L0 – chiều dài cọc từ đáy đài đến mặt đất tính toán.

 d = 0.6 – đường kính ngoài của cọc

   5 �10 - hệ số phụ thuộc vào đất nền, do địa chất yếu nên chọn   10

b. Xác định chiều dài chịu nén của cọc:

Chiều dài chịu nén của cọc được xác định theo công thức:

Lnen  Lo  7 �10 3EF

PLoE  3.75 �106 T / m 2 - modun đàn hồi của vật liệu cọc.F  (0.32  0.19 2 ) �  0.169 ( m 2 ) - diện tích mặt cắt ngang của cọc.P(kN ) - sức chịu tải của cọc theo đất nền.- chiều dài tự do của cọc.Kết quả tính tốn:

Hàng cọcLoP (kN )LuLnenLu / LnA12.06510244318.06530.2240.60B9.90510244315.90528.0640.57C7.9410244313.9426.0990.53D5.9710244311.9724.1290.50E4.210244310.222.3590.46F2.4351024438.43520.5940.41Bảng 2.9: Tính toán chiều dài chịu uốn & chịu nén của cọcHoàng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWTGVHD: TS. VŨ XUÂN DŨNGCHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG

3.1 NHẬN XÉT:

Phân tích tải trọng tác dụng lên bến là công đoạn quan trọng nhất trong thiết kế cơng

trình. Cơng trình ổn định hay khơng phụ thuộc vào việc phân tích đúng hay sai tải trọng

tính tốn. Tải trọng tác dụng lên cơng trình bến bao gồm:

 Tải trọng thường xuyên: bản thân cấu kiện bến, thiết bị công nghệ đặt trên bến

 Tải trọng tạm thời lâu dài: máy móc xếp di động, phương tiện vận chuyển ra vào,

áp lực thủy tĩnh do chênh cao nước ngầm

 Tải trọng tác động tạm thời và nhanh: sóng, tàu (neo, va,...), động đất, sóng thần

3.2 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN BẾN:

3.2.1 Tải trọng bản thân lên một phân đoạn:

Cấu kiện

Bản sànSố lượngTổng tải trọng40

�28  280 (m 2 )

41120 TDầm ngang

10 dầm x 28m

Dầm dọc

4 dầm x 40m

Dầm dọc CT

2 dầm x 40

Tổng trọng lượng cấu kiện560 T

320 T

200 T

Gck=2200 TBảng 3.1: Tính toán tải trọng đứng lên một phân đoạn

3.2.2 Tải trọng thiết bị và hàng hóa:

a. Hàng hóa:b. Thiết bị:

Tải trọng dưới bánh xe cần trục phụ thuộc vào mỗi vị trí làm việc, tải trọng lớn nhất

lên một bánh xe trong điều kiện khai thác là 25 T. Cần trục CK25 mỗi chân gồm có 4

bánh xe, chạy trên ray cần trục di chuyển theo phương dọc bến.

3.2.3 Các tải trọng do tàu gây ra:

a. Tải trọng neo tàu:

Tải trọng do neo tàu gồm các thành phần: Tải trọng do gió và tải trọng do dòng chảy.

Hồng Đức Tuấn Anh – 1610041

Lý Đăng Khoa - 1611611Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Theo chỉ tiêu cơ lý của đất nền:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×