1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tư liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiểm soát xã hội

Kiểm soát xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.Kiểm soát xã hội

b. Các loại kiểm soát xã hộiKiểm sốt có nhiều loại, tùy thuộc vào cách phân chia:Theo biện pháp điều chình hành vi: kiểm sốt cưỡng bức và kiểm soát tự nguyệnTheo hệ thống chuẩn mực: kiểm sốt chính thức và kiểm sốt khơng chính thứcTheo kế hoạch kiểm sốt: kiểm sốt có hoạch định và kiểm sốt khơng hoạch địnhCơng cuộc tiến hành kiểm sốt: thiết chế xã hội và kiểm soát bằng dư luận xã hội3.Kiểm soát xã hội

c. Tự kiểm soát và tự kiềm chếTự kiểm soát thực sự là một yếu tố của kiểm sốt xã hội. Thơng qua việc tự kiểm sốt, mỗi con

người xã hội đều có khả năng kiểm sốt ngược trở lại lực lượng kiểm sốt mình.Sự kết hợp giữa kiểm soát và tự kiểm soát trong những điều kiện nhất định sẽ dẫn đến sự kiềm

chế.Nguyên nhân sự kiềm chế: sức mạnh của quyền lực và kiểm soát, sự nhận thức tất yếu của hệ

thống chuẩn mực và sự tự kiểm sốt, tính vững chất của địa vị và quyền lực,…3.Kiểm soát xã hội

c. Tự kiểm soát và tự kiềm chếKhi xem xét vấn đề tự kiểm soát, kiềm chế, không được phiếm diện, một chiều, chỉ chú ý đến

yêu cần duy trì trật tự xã hội mà quên đi yêu cầu vận động và tiến bộ xã hội.CẢMƠNTHẦYV

ÀCÁCBẠNNG

HEĐÃCH

ÚÝLẮN

GTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm soát xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×