1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 TỔ HỢP TẢI TRỌNG

3 TỔ HỢP TẢI TRỌNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xSVTH: LÊ HOÀI PHÚC

MSSV: 81202790xxx

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

xx

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

xx

x

x

x

xx

x

xx

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

xxx

x

xx

x

x

x

x

xx

x

xx

x

x

x

x

xx

x

x52THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWTCHƯƠNG 5: TÍNH TỐN CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN 1

1MƠ HÌNH TÍNH TỐNSử dụng phần mềm SAP2000 để tính toán nội lực các phần tử trong bến cầu tàu. Mơ hình

tính tốn bến cầu tàu là mơ hình khung không gian với các kết cấu được mô tả như sau:

• Kết cấu cọc được mơ phỏng bằng những phần tử thanh.

• Kết cấu dầm được mơ phỏng bằng những phần tử thanh.

• Kết cấu sàn được mơ phỏng bằng phần tử shell.

• Liên kết dưới chân cọc là liên kết ngàm.

• Liên kết đầu cọc vào dầm được đặt mặc định (tồn khối).

• Kết cấu vòi voi mơ tả bằng thanh cứng.

Mơ hình tính tốn của bến cầu tàu được thể hiện trong hình vẽ sau:

Hình 5.1 Mơ hình tính tốn phương án 1SVTH: LÊ HỒI PHÚC

MSSV: 8120279053THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT5.1 KẾT QUẢ TÍNH NỘI LỰC

Hình 5.2 Mặt bằng cầu chính phương án 1SVTH: LÊ HỒI PHÚC

MSSV: 8120279054THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM (SITV) – TÀU 50000 DWT

610005500H5500G325004500F4500E4500D4500CA1500B5900

15900

25900

35900

45900

55900

65900

75900

85900

95900

10115.1.1 Nội lực khung ngang:

Hình 5.3 Momen dầm trục 1Hình 5.4 Momen dầm trục 2SVTH: LÊ HỒI PHÚC

MSSV: 8120279055Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 TỔ HỢP TẢI TRỌNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×