1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Cơ khí - Chế tạo máy >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 2 Một số hình ảnh làm xe

Phần 2 Một số hình ảnh làm xe

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần 2: Một số hình ảnh làm xeGia cơng khung xeThiết kế vỏ xe20Phần 2: Một số hình ảnh làm xeĐóng khung vận chuyển xeKiểm tra sửa chữa trước khi chạy21Phần 2: Một số hình ảnh làm xeBan tổ chức kiểm tra xe22Phần 3: Công việc của thành viênPhần 3

Công việc của thành viên

Trần Chánh Phát (Đội trưởng)

-Thành lập đội, giải quyết các thủ tục giấy tờ tham dự cuộc thi EMC

Phân chia nhiệm vụ, đốc thúc các thành viên của đội làm xe

Thiết kế xe bằng phần mềm Creo

Đi khảo sát và gia công khung xe

Chỉnh sửa phần cơ cấu lái

Thiết kế và làm phần điện cho xe

Thiết kế và thực hiện mạch hiển thị tốc độ

Code mạch hiển thị tốc độ

Chỉnh sửa và thiết kế trang trí dán xe

Đóng khung, vận chuyển xe

Sửa chữa xe và hỗ trợ quá trình thiPhan Việt Tuấn (Lái xe)

-Đi khảo sát và gia cơng khung xe

Đi mua các chi tiết cơ khí và bánh xe

Chỉnh sửa phần cơ cấu lái

Thi công trục trung gian của xe

Thiết kế và thi công làm vỏ xe

Thực hiện trang trí dán xe

Đóng khung, vận chuyển xe

Sửa chữa xe và hỗ trợ quá trình thi

Chạy thử và kiểm tra xeTạ Cơng Thành (Kỹ thuật viên 1)

-Tìm hiểu về bộ chế hòa khí

Tìm hiểu các vật liệu làm khung xe, vỏ xe

Thiết kế trang trí dán xe

Thiết kế hình dáng vỏ xe

Gia cơng khung xe

Đi dây điện cho xe

Đóng khung, vận chuyển xe

Sửa chữa xe và hỗ trợ cho lái xe lúc thi

Hỗ trợ các thành viên khác hồn thành cơng việcHồ Hồng Việt (Kỹ thuật viên 2)

-Đem máy gia công tại Long An

Tham gia hàn khung

Mua phụ tùng

Chỉnh lại chế hòa khí

23Phần 3: Cơng việc của thành viên

-Hàn lại cổ bô

Dán vỏ xe

Sửa chữa xe và hỗ trợ cho lái xe lúc thi

Hỗ trợ các thành viên khác hồn thành cơng việcLê Ngọc Lĩnh (Kỹ thuật viên 3)

-Tham gia hàn khung

Mua phụ tùng

Chỉnh lại chế hòa khí

Dán vỏ xe

Sửa chữa xe và hỗ trợ cho lái xe lúc thi

Hỗ trợ các thành viên khác hồn thành cơng việc24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 2 Một số hình ảnh làm xe

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×