1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.1 : Dự báo tốc độ gia tăng công nghiệp – dịch vụ đến năm 2010

Bảng 4.1 : Dự báo tốc độ gia tăng công nghiệp – dịch vụ đến năm 2010

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An

TP.HCMCả nước11%7%13%8%công nghiệp13%10%12,7%11%3. Tốc độ tăng dịch vụ9,6%1. Tốc độ tăng GDPTP.HCMCả nước2. Tốc độ tăng trưởng13,5%Biểu đồ 4.1 : Tốc độ phát triển của TP.HCM và Việt Nam đến 2010

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%T ốc độ tăng GDP

T ốc độ tăng trưởng công nghiệp

T ốc độ tăng dịch vụTP.HCMCả nướcT P.HCMCả nước

2001-20052006-2010Hiện nay, phát triển của thị trường chứng khoán tại Việt Nam đang có chuyển biến rõ

rệt. Dầu Tường An cũng xác định đây là nơi huy động vốn với chi phí thấp và là nơi quảng

cáo hình ảnh và giá trị của cơng ty trên thị trường trong và ngồi nước.

Về chính sách thuế: Theo hiệp định ATIGA xây dựng trên cơ sở tổng hợp các cam kết

đã được thống nhất trong CEPT/AFTA cùng các hiệp định, nghị định thư có liên quan.Từ

năm 2012, thuế nhập khẩu đối với dầu thực vật đã giảm về 0% theo lộ trình của các hiệp

định song phương. Tuy nhiên, Bộ Công Thương đã quyết định áp dụng biện pháp tự vệ

chính thức đối với dầu nành tinh luyện và dầu cọ tinh luyện nhập vào Việt Nam. Theo đó,

mức thuế tự vệ được áp dụng ở 5% từ tháng 5/2013 đến tháng 5/2014, sau đó giảm dần về

4%, 3% và 2% trong các năm tiếp theo cho đến tháng 5/2017 là 0%. khi đó thị trường dầu1

5Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An

càng trở nên cạnh tranh gay gắt hơn. Những sản phẩm từ các nước trong khu vực như

Malaysia, Indonesia, Thái Lan, đây đều là những quốc gia có thế mạnh về trồng, sản xuất

dầu thực vật và có vị trí địa lý gần với Việt Nam đã làm cho các doanh nghiệp dầu trong

nước bị sụt giảm doanh thu và mất thị phần.

- Ưu: Mức thu nhập bình quân khu vực cao, khả năng chi trả tăng, giúp doanh nghiệp

thu lời và mở rộng hoạt động kinh doanh.

-Nhược: Hàng loạt doanh nghiệp theo đó ra đời, tăng sự cạnh tranh của ngành. Thuế

suất nhập khẩu giảm làm tăng khối lượng hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam, do đó

hàng hố phải đương đầu với cuộc cạnh tranh khốc liệt.e Tăng trưởng ngành

Ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt. Giai đoạn 2000-2010, ngành sản xuất dầu thực vật

Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 8,2%/năm. Dự báo trong các năm tới.

Ngành dầu thực vật được dự báo tăng trưởng khoảng 7.4% về sản lượng trong giai đoạn 2012

– 2017 và ( theo Euromonitor). Hai ngun nhân chính:

Thứ nhất, mức tiêu thụ bình qn đầu người của Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp. Theo

ước tính của IPSI, mức tiêu thụ dầu thực vật trên đầu người của Việt Nam năm 2010 chỉ

khoảng 7,3 – 8,3kg/người, tương đương với mức tiêu thụ bình quân đầu người của Trung

Quốc năm 1995 và theo khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới (WHO) : “Tiêu thụ dầu thực

vật bình qn đầu người ở Việt Nam ln thấp hơn ở các quốc gia châu Á giai đoại 20002008. Năm 2013, lượng tiêu thụ dầu thực vật bình quân đầu người tại Việt Nam được ước

tính là từ 8,6 đến 8,7kg, vẫn giữ dưới mức bình quân của thế giới là 13,5 kg/người/năm” .

Theo dự đoán của Bộ Công Thương và các doanh nghiệp sản xuất trong nước, con số này

tại Việt Nam sẽ tăng 16kg/người và năm 2020 và 18kg/người năm 2025.1

6Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An30

25

2322.521.8

2024.72424.725.324.5Nhật Bản

Trung Quốc2015Ấn Độ

Indonexia10Thái Lan

7.57

5

32.654.74.43.63.5Thế Giới

Việt Nam0

200020012002200320042005200620072008(Nguồn : WHO) Biểu đồ 3.1.6: Mức tiêu thụ dầu ăn bình quân trên thế giới và một số

nước trong khu vực (kg/người/năm)• Thứ hai, xu hướng thay thế dầu thực vật cho mỡ động vật. Tại các vùng nông thôn và

tầng lớp dân cư thu nhập thấp, mỡ động vật và các loại dầu ăn không rõ nguồn gốc vẫn

đang được sử dụng phổ biến. Khi mức sống và nhận thức của người dân ngày càng

được nâng cao, các loại dầu thực vật có thương hiệu sẽ ngày càng được sử dụng rộng

rãi để thay thế cho mỡ động vật và các loại dầu ăn đảm bảo chất lượng do những ưu

điểm vượt trội về lợi ích đối với sức khỏe của người tiêu dùng.

-Ưu: mức sống tăng, người dân có xu hướng thay thế dầu thực vật cho mỡ động vật.-Nhược: Mặc dù khơng còn tăng trưởng mạnh như trước, nhưng dầu ăn là mặt hàng

thiết yếu và dung lượng thị trường lớn nên ngành vẫn hấp dẫn nhiều doanh nghiệp

tham gia, dẫn đến mức độ cạnh tranh trong ngành cũng khá cao.2.2Mơi trường vi mơa Tình hình cạnh tranh trên thị trường ngành

Đối với thị trường trong nước, hiện nay, Dầu Tường An đang chiếm khoảng 35% thị

phần dầu ăn và có năng lực cạnh tranh tương đối mạnh.1

7Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An35,1%

Tường An Doanh nghiệp khác64,9%Hình 4.2 : Thị phần của Dầu Tường An

Nguồn: www.tuongan.com.vn [13]

Trước đây thị trường xuất khẩu chính của Dầu Tường An là Iraq, hiện nay công ty

đã mở rộng mạng lưới xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Châu Phi và một số nước

Trung Đông. Các sản phẩm của công ty (dầu nành, dầu phọng, dầu mè,..) có khả năng

cạnh tranh rất cao đối với các sản phẩm cùng loại trên thị trường nhất là thị trường miền

Nam. Tuy nhiên, đối với thị trường miền Bắc doanh nghiệp đang gặp sự cạnh tranh rất

gay gắt của các đối thủ về giá cả và chất lượng sản phẩm.

Trữ lượng đậu nành trên thế giới năm 2005 là 214,3 triệu tấn, trong đó 10 nước có

trữ lượng sản xuất đậu nành lớn nhất được liệt kê trong bảng sau:

Bảng 4.2 :

sản xuất

giới năm

Đơn vịNướcTrữ lượng (triệu tấn)United States83,9Brazil52,7Argentina38,3China17,4India6,6Paraguay3,5Canada3,0Bolivia

Italy1

81,7

0,5Trữ lượng

đậu nành thế

2005

(triệu tấn)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.1 : Dự báo tốc độ gia tăng công nghiệp – dịch vụ đến năm 2010

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×