1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Số lần đảm bảo lãi vay

5 Số lần đảm bảo lãi vay

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường AnNăm20122013201420152016Số lần đảm bảo vay4,957,658,809,404,48Bình qn ngành3,844,51594,726,212,30Chi phí tài chính16.54711.1828.6468.71117.874Lợi nhuận thuần từ81.82985.58876.06281.88880.152hoạt động kinh

doanhSố lần đảm bảo lãi vay ở mức >1 trong các năm cho thấy công ty có thể đáp ứng các

khoản chi trả tiền lãi trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

So với bình qn ngành thì cơng ty Tường An trong việc trang trai chi phí tài chính qua

các năm tăng lên nhanh hơn bình qn ngành. Vó biện động q lớn trong năm 2014 nên

khi tính TBN có sự chênh lệch đáng kể với TAC, và đến 2016 thì giảm.

 Vì vậy cơng ty Tường An có một lề an tồn tương đối.3. Thông số thị trường:

3.1 Thông số lãi cơ bản trên cổ phiếu lưu hành (EPS)EPSNăm

EPS

Bình quân ngành2012

1,9041.1

1,9041.12013

2,041.2

2,041.22014

1,960.6

1,960.63

82015

2,161.2

9862016

2,074.7

1,170Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An

Nhận xét:

Lợi nhuận (thu nhập) trên mỗi cổ phiếu và giá cổ phiếu của TAC cao hơn BQN nhiều lần.

Cho nên TAC dễ dàng thu hút được nhiều cổ đông so với các đối thủ cạnh tranh

- Các công ty đối thủ có EPS từ năm 2015 vì vậy EPS của BQN giảm mạnh

- EPS của TAC có biến động tăng giảm không đều, xen kẽ nhau: 2012 – 2013 tăng, 2013 2014 giảm, 2014 – 2015 tăng, 2015 – 2016 giảm

- Giai đoạn năm 2015 – 2016 ESP của TAC giảm từ 2161,2 xuống 2074,7 nhưng EPS của

BQN tăng

- Năm 2015 EPS của TAC gấp 2,2 lần EPS của BQN

- Năm 2016 EPS của TAC gấp 1,77 lần EPS của BQN

Nguyên nhân:

Từ năm 2011 đến năm 2014, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tồn cầu cũng như

khó khăn của nền kinh tế Việt Nam.

Điển hình 2015 – 2016, Để đưa TTCK VN hoạt động ổn định hơn phù hợp với chuẩn mực

quốc tế, năm 2015,nhiều chính sách mới và cơ sở pháp lý liên quan đến TTCK được ban

hành và hồn thiện tạo nên mơi trường hoạt động thơng thống cho nhà đầu tư trong nước

cũng như nước ngồi trên TTCK. Trong năm 2016 là năm đầu tiên trong giai đoạn 20162020, sẽ tiếp tục hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước giai đoạn

2016-2020 với khoảng hơn 500 doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp cho EPS cả ngành và TAC

đều giữ ở mức cao.3.2 Thơng số giá trị thu thập (P/E)3

9Báo Cáo Tài Chính - Công ty CP Dầu Ăn Tường AnNhận xét:

P/E của TAC nhỏ hơn BQN vì EPS Tỉ lệ nghịch với P/E nên EPS của TAC lớn hơn BQN

và do giá cổ phiếu của TAC cao hơn BQN

-Các đối thủ có P/E vào năm 2015 nên P/E của BQN tăng nhanh-Giai đoạn năm 2015 - 2016 P/E của TAC và BQN đều tăng-Năm 2015 P/E của BQN gấp 2,18 lần P/E của TAC-Năm 2016 P/E của BQN gấp 1,5 lần P/E của TAC3.3 Giá thị trường trên sổ sách=a

NHẬN XÉT:

Công ty có giá thị trường của cổ phiếu cao hơn giá trị ghi sổ đây là dấu hiệu cho thấy

công ty làm ăn khá tốt, thu nhập trên tài sản cao. Các nhà đầu tư sẳn sàng trả cao hơn giá trị

sổ sách khi mua cổ phiếu TAC.

Các đối thủ cạnh tranh bắt đầu có giá trị sổ sách năm 2014 nên giá trị sổ sách của BQN thấp

Thông số giá trị thị trường trên giá trị sổ sách biểu thị nhửng đánh giá trên thị trường về

cổ phiếu về một cổ phiếu nào đó. Giá trị thị trường trên giá trị sổ sách của TAC tăng đều

qua các năm vượt mức bình qn ngành. Thơng số của TAC đều lớn hơn 1 nghỉa là các nhà

đầu tư sẳn sàng trả cao hơn giá trị sổ sách khi mua cổ phiếu TAC.3.

3.1Khả năng sinh lợi

Lợi nhuận gộp biênLợi nhuận gộp biên =4

0Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường AnNăm20122013201420152016Lợi nhuận gộp378188416223428958352930374168Doanh thu thuần403160842910794123378359339539779280,093800,09699670,098220,0940610,080370,036269Lợi nhuận gộp

biên0,1040310,05594

Bình quân ngành0,066020,05094+ Lợi nhuận gộp biên của TAC ở mức cao vượt mức TBN cho thấy khả năng sinh lợi trên

doanh số của công ty tương đối cao hơn so với công ty khác trong ngành. Cơng ty đã có

nhiều nỗ lực trong việc cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu và lao động

so với công ty khác.

+ Giai đoạn từ 2014 – 2016 LNGB do doanh thu thuần giảm kéo theo lợi nhuận gộp giảm

mạnh do công ty quản lý không tốt giá vốn hàng bán dẫn đến cơng ty có lợi nhuận gộp thấp3.2Lợi nhuận ròng biênLợi nhuận ròng biên= lợi nhuận thuần sau thuế TNDN/doanh thu thuần về

BH và CCDVNăm

Lợi nhuận thuần sau thuế

TNDN2012201320142015201663842658586325969740669494

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Số lần đảm bảo lãi vay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×