1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ PHỤ

CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ PHỤ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án lò Silicát : Thiết kế lò Tunnel+ Trước hết ta tính sơ bộ chiều cao và các thông số của

ống khói :

Cho hms = hcb =0 , ta tính được

htt

H=

kk

g   khtt=

273 k 273  =39,2 m



g   0kk

 0

T

T

kk

k 

Chọn độ giảm nhiệt độ của ống khói t = 3C/m

Ta tính được các thông số sau :

tmiệng = tnền  Ht = 82,4 C

 ttb=141,2 C

Chọn tốc độ tại miệng ống khói w2 =3m/s (1)

 Diện tích tại miệng ống khói :F2 = Vk/w2 = 0,198m2

 D2 =0,5 m

Theo qui ước thông thường thì

F1=0,442m2

Và ta có Dtb=0,625mD 1 =1,5D2 =0,75m Tốc độ tại chân ống khói :

W1 = Vk/F1 =1,34 m/s (2)

Từ (1),(2) suy ra Wtb =1,93m/s

Thực tế thì trên đường đi của khói lò có các trở lực ma

sát và các tổn thất cục bộ Với các hệ số cb = 1,1

ms =0,03

Công thức tính tổng tổn thất trên đường đi của khí:

H 1 2 k Ttb

 cb w02mieng  0k Tmieng

kk

k

w0tb  0

Hg     

273 +

2

273

htt =

+ ms Dtb 233Đồ án lò Silicát : Thiết kế lò Tunnel htt = 5,101H + 0,176H + 8,35

Ta tính được chiều cao của ống khói H = 36,3 m.

Béc Phun:34Đồ án lò Silicát : Thiết kế lò TunnelTài Liệu Tham Khảo

[1] Đỗ Quang Minh.

Kỹ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ-Nhà xuất

bản Đại Học quốc gia Tp.HCM.

[2] Hoàng Kim Cơ.

Lò công nghiệp .

[3] Nhà xuất bản Khoa Học và Kó Thuật.

Thiết bò nhiệt trong sản xuất vật liệu xây dựng.

[4] Nhà xuất bản xây dựng.

Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng .

[5] Hoàng Minh Nam.

Cơ học vật liệu rời  Trường Đại Học Bách Khoa

Tp.HCM.

[8] Đinh Công Sắt

Vẽ kó thuật cơ khí.35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ PHỤ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×