1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kĩ thuật Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2: Các thông số cơ bản của antenna

Chương 2: Các thông số cơ bản của antenna

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nội dungĐồ thị bức xạ.

Mật độ công suất bức xạ.

Cường độ bức xạ.

Hệ số định hướng.

Các kỹ thuật số học.

Độ lợi.

Hiệu suất anten.

2.1 Đồ thị bức xạ

 Đồthị bức xạ = Radiation Pattern.

 Được dùng để biểu diễn đặc tính bức xạ của

anten.

 Là một biểu thức toán học hoặc một đồ thị

trong hệ trục tọa độ trong không gian (x, y, z)

 Thông thường, đồ thị bức xạ biểu diễn trường

vùng xa của các đại lượng như:

Mật độ bức xạ.

Cường độ bức xạ.

Cường độ trường.

Hệ số định hướng.

V.v.Đồ thị bức xạ: Hệ trục tọa độ trong phân tích antenH 2.1a: Hệ trục tọa độ trong phân tích AntenĐồ thị bức xạ: Hệ trục tọa độ trong phân tích

anten (t t)x, y, z: hệ trục tọa độ decade

r, θ, φ: hệ trục tọa độ cầuH 2.1b: Hệ trục tọa độ góc trong phân tích antenTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2: Các thông số cơ bản của antenna

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×