1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kĩ thuật Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các vùng trường (Field regions)

Các vùng trường (Field regions)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các vùng trường (Field regions)H 2.13: Sự thay đổi cường độ trường của các vùng trườngCác vùng trường (Field regions)H 2.13: Đồ thị bức xạ của anten parabol với những vùng

trường khác nhau2.2.3 Radian (rad) và Steradian (sr): đơn vị tính

góc phẳng và góc khốiDiện tích mặt cầu: A= 4πr2

Chu vi đường tròn: C= 2πr

 2π rad là tồn bộ đường trònH 2.14: Radian & Steradian 4π sr là tồn bộ mặt cầu kínNội dungĐồ thị bức xạ.

Mật độ cơng suất bức xạ.

Cường độ bức xạ.

Hệ số định hướng.

Các kỹ thuật số học.

Độ lợi.

Hiệu suất anten.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các vùng trường (Field regions)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×