1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kĩ thuật Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Mật độ công suất bức xạ (Radiation Power Density)

3 Mật độ công suất bức xạ (Radiation Power Density)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mật độ công suất bức xạ (2)

Biểu diễn trong miền thời

gian:Mật độ cơng suất trung bình:Cơng suất bức xạ (trung bình) của anten có thể được tính

như sau:

Wrad  Wav ở vùng xa và

được gọi là mật độ bức xạ

(radiation density)Nhận xét: Cơng suất bức xạ của anten có thể được tính từ mật độ bức xạ (nghĩa là

từ E và H).Mật độ công suất bức xạ (3)

Nguồn bức xạ vơ hướng là nguồn bức xạ lý tưởng, khơng có

trong thực tế. Nó bức xạ ra mọi hướng bằng nhau, nó được

dùng để các nguồn bức xạ khác tham chiếu. Nguồn bức xạ này

là hình cầu nên tổng cơng suất bức xạ là:Mật độ công suất, phân phối đều trên bề mặt cầu có bán kính r2.4 Cường độ bức xạ (radiation intensity)

Định nghĩa: cường độ bức xạ ở một hướng cho trước được xác định là công suất

được bức xạ từ anten trên một đơn vị góc khốiỞ vùng xa:Trở kháng nội trung bình của antenCường độ bức xạ (2)

Cơng suất bức xạ của anten có thể được tính như sau:Nhận xét:

- Cơng suất bức xạ của anten có thể được tính từ cường độ bức xạ (nghĩa

là từ E và H).

- Cường độ bức xạ phụ thuộc hướng khảo sát ( , ).

- Cường độ bức xạ ko phụ thuộc cự ly r từ điểm khảo sát tới anten.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Mật độ công suất bức xạ (Radiation Power Density)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×