1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kĩ thuật Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Cường độ bức xạ (radiation intensity)

4 Cường độ bức xạ (radiation intensity)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cường độ bức xạ (2)

Công suất bức xạ của anten có thể được tính như sau:Nhận xét:

- Cơng suất bức xạ của anten có thể được tính từ cường độ bức xạ (nghĩa

là từ E và H).

- Cường độ bức xạ phụ thuộc hướng khảo sát ( , ).

- Cường độ bức xạ ko phụ thuộc cự ly r từ điểm khảo sát tới anten.Cường độ bức xạ (3)

Đối với nguồn bức xạ vơ hướng (isotropic), U độc lập

với góc θ và φ, ta có Prad:Cường độ bức xạ của nguồn vô hướng (isotropic source)Nội dung

 Đồthị bức xạ.

 Mật độ công suất bức xạ.

 Cường độ bức xạ.

 Hệ số định hướng.

 Độ lợi.

 Hiệu suất anten.

…2.5 Hệ số định hướng (Directivity): định nghĩa

Định nghĩa: Hệ số định hường của anten được định nghĩa như là tỉ số của của

cường độ bức xạ ở một hướng cho trước trên cường độ bức xạ trung bình ở

mọi hướng.

Cường độ bức xạ ở một

hướng cho trướcCơng suất bức xạ trung bình

Cường độ bức xạ trung bình

ở mọi hướngCường độ bức xạ của

anten vô hướng cùng công

suấtHệ số định hướng (2): hệ số định hướng cực

đại

Nếu hướng không được xác định, hệ số định hướng ám chỉ hướng cực đại:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Cường độ bức xạ (radiation intensity)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×