1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kĩ thuật Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Hệ số định hướng (Directivity): định nghĩa

5 Hệ số định hướng (Directivity): định nghĩa

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ số định hướng (2): hệ số định hướng cực

đại

Nếu hướng không được xác định, hệ số định hướng ám chỉ hướng cực đại:Hệ số định hướng (3): hệ số định hướng

từng phần

Với anten có các thành phần phân cực trực giao, hệ số định hướng từng phần

(partial directivity) của anten được xác định như sau:VớiHệ số định hướng (3): VD: Đồ thị cường độ bức

xạ ba chiều

H 2.15: Đồ thị 3

chiều với các giá

trị cường độ bức

xạ U khác nhauHệ số định hướng (4): Hệ số định hướng của

anten dipole /2 và anten vô hướngH 2.16 a: Đồ thị 2

chiềuH 2.16 b: Đồ thị

3 chiềuHệ số định hướng: Công thức khác

Tổng công suất bức xạ Prad:(2.22)2.5.1 Hệ số định hướng (5): xét các bức xạ định hướng

(Directional patterns), góc khối bức xạ (1)

Định nghĩa:

Hệ số định hướng có thể

tính(2.26)

Góc khối búp sóng

(Beam solid angle) ΩA :

Được định nghĩa là

tồn bộ cơng suất của

H 2.17 b: Góc khối bức anten được truyền

H 2.17 a: Góc khối bức

xạ với đồ thị đối xứng trong đó với cường độ

xạ với đồ thị ko đối xứng

bức xạ U là cực đại và

Giả sử các búp phụ rất bé so với búp chính.

là hằng số. Gía trị U

bằng nhau ở mọi góc

Góc khối bức xạ (beam solid angle), ký hiệu:

trong ΩA.AHệ số định hướng (5): cho bức xạ định hướng

(Directional patterns), góc khối bức xạ (1)

Xấp xỉ Kraus:(2.26)Hoặc xấp xỉ Tai & Pereira:Hệ số định hướng (5): cho đồ thị bức xạ định

hướng (Directional patterns), góc khối bức xạ(1)VớiTính theo rad(2.30 a)

Tính theo độHệ số định hướng (5): Đồ thị định hướng

(Directional patterns), góc khối bức xạ (2)Hệ số hướng tính với cường độ bức xạ:H 2.18: So sánh giá trị hướng tính chính xác và gần đúng của trường hợp

bức xạ định hướng với2.5.2 Hệ số định hướng (6): đồ thị bức xạ

đẳng hướng (1)

Đồ thị được xấp xỉ theo biểu thứcTính theo McDonald:H 2.19 a: Đồ thị đẳng hướng có

búp phụH 2.19 b: Đồ thị đẳng hướng khơng

có búp phụTính theo Pozar:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Hệ số định hướng (Directivity): định nghĩa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×