1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kĩ thuật Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Phương pháp số (Numerical techniques)

6 Phương pháp số (Numerical techniques)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phương pháp số (Numerical techniques)

Viết lại:Ta có(2.38 b)(2.38 c)Phương pháp số (Numerical techniques)

Tương tựPhương pháp số (Numerical techniques)Với:F: hàm theo θ và ΦPhương pháp số (Numerical techniques)Số hóa hàm sin2ΦNội dung

 Đồthị bức xạ.

 Mật độ công suất bức xạ.

 Cường độ bức xạ.

 Hệ số định hướng.

 Hiệu suất anten.

 Độ lợi.

…2.7 Hiệu suất anten (antenna efficiency)/ Khái niệm

Hiệu suất anten đánh giá tổng các suy hao của Anten. Các suy hao có thể do:

*/ Hiện tượng phản xạ: vì thiếu phối hợp trở kháng giữa đường truyền và

anten

*/ Suy hao: do điện môi và dung môi

Hiệu suất tổng thể:Hiệu suất anten (antenna efficiency)/ cơng thức

khác

Tỷ số sóng đứng:

Giá trị ec và ed rất khó tính tốn trong thực tế, ta có cơng

thức eo thường sử dụng hơnHiệu suất bức xạ anten

ecd= ec.edTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Phương pháp số (Numerical techniques)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×