1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kĩ thuật Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
17 Hướng tính cực đại và Vùng hiệu dụng cực đại (Max directivity and Max Effective Area)

17 Hướng tính cực đại và Vùng hiệu dụng cực đại (Max directivity and Max Effective Area)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hướng Tính cực đại và Diện tích hiệu dụng cực đại(tt)

Giả sử anten bức xạ vơ hướng, thì mật độ cơng suất bức xạ tại điểm có khoảng

cách R:

Tổng cơng suất bức xạTổng mật độ công

suất bức xạCông suất thu

được tại anten và

được đưa tới tảiNếu anten 2

phát và anten 1

thuHướng tính cực đại và diện tích hiệu dụng cực đại

(tt)VớiLần lượt là diện tích hiệu dụng cực đại và hướng

tính cực đại của anten 1 và 2Nếu anten 1 là vơ hướng, Dot = 1, thì diện tích hiệu dụng lớn nhấtDiện tích hiệu dụng lớn nhất của anten vô

hướng:Tổng quát: Độ mở hiệu dụng lớn nhất

của bất kỳ một anten Aemthì liên quan

tới định hướng lớn nhất Do của nó:Hướng tính cực đại và diện tích hiệu dụng cực đại

(tt)

Nếu kể đến: Hiệu suất bức xạ (ecd: Radiation Efficiency); Hiệu

suất phản xạ er (Reflection Efficiency); Và giả sử Hiệu suất

phân cực (Polarization Efficiency) là lớn nhất (nghĩa là hệ số

phân cực PLF =1) thì Aem được tính như sau:2.18 Công thức truyền dẫn FRIIS và Công thức cho

RADAR

Công thức truyền dẫn Feriis: Liên quan đến công suất phát và thu của

Anten khi hai anten cách nhau một khoảng cách R > 2D2λ. Với D kích

thước lớn nhất của antenMơ hình phát và thu của antenCơng thức truyền dẫn FRIIS

Công suất vào tại đầu cuối của Anten phát là Pt. Giả sử tương đương nguồn phát

vơ hướng, thì mật độ công suất vô hướng Wo tại điểm cách khoảng R là:

Hiệu suất bức xạ của anten phátNếu anten phát khơng phải là vơ hướng (NonIsotropic), thì mật độ cơng suất

theo hướng

Độ lợi anten phát theo hướng θt, Φt

Hướng tính

anten phát

theo θt, Φt

Diện tích hiệu dụng (Ar) của anten thu làHướng tính anten thu theo θr, Φr

Hiệu suất của anten thuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

17 Hướng tính cực đại và Vùng hiệu dụng cực đại (Max directivity and Max Effective Area)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×