1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Table 7: Định nghĩa tham số SM.

Table 7: Định nghĩa tham số SM.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Fault Management for Femto Access Points.Use of Indeterminate Severities for the PerceivedSeverity Parameter.

Các đối tượng quản lý lỗi TR-157 cho phép giá trị “ không xác định” đối với các giá

trị thơng số sau:

. FaultMgmt.SupportedAlarm.{i}.PerceivedSeverity

. Device.FaultMgmt.CurrentAlarm.{i}.PerceivedSeverity

. FaultMgmt.HistoryEvent.{i}.PerceivedSeverity

. FaultMgmt.ExpeditedEvent.{i}.PerceivedSeverity

. FaultMgmt.QueuedEvent.{i}.PerceivedSeverity

Probable Causes and Event Types.Các thiết bị FAP sử dụng các loại sự kiện (báo động) và các nguyên nhân có thể xảy

ra được xác định trong 3GPP-TS.32.111 cho các đối tượng sau:

rootobject>. FaultMgmt.SupportedAlarm.{i}.EventType, ProbableCause

. Device.FaultMgmt.CurrentAlarm.{i}.EventType, ProbableCause

. FaultMgmt.HistoryEvent.{i}.EventType, ProbableCause

. FaultMgmt.ExpeditedEvent.{i}.EventType, ProbableCause

. FaultMgmt.QueuedEvent.{i}.EventType, ProbableCause

Event Tables and Reboot Functionality.Các thiết bị FAP phải giữ lại dữ liệu trong các bảng sau trên các lần khởi động lại của

thiết bị:

. FaultMgmt.HistoryEvent.{i}.

. FaultMgmt.ExpeditedEvent.{i}.

. FaultMgmt.QueuedEvent.{i}.

ManagedObjectInstance Parameter Encoding.Các thiết bị FAP nên đặt trước tham số .APService.{I}.DNPrefix cho DN cục bộ để

tạo giá trị của tham số đối tượng quản lý . Ngoài ra, tham số đối tượng quản lý số cần

được mã hóa theo 3GPP-TS.32.300.

23Điều này ảnh hưởng đến tham số đối tượng quản lý cho các đối tượng sau:

.Device.FaultMgmt.CurrentAlarm.{i}.ManagedObjectInstance

.FaultMgmt.HistoryEvent.{i}.ManagedObjectInstance

.FaultMgmt.ExpeditedEvent.{i}.ManagedObjectInstance

.FaultMgmt.QueuedEvent.{i}.ManagedObjectInstance24Chương 3: Nhận xét, đề xuất

3.1 Ưu điểm

• Môi trường thực tập năng động, anh chị hướng dẫn tâm huyết giúp đỡ nhiệt tình

trong quá trình tực tập và định hướng nghề nghiệp tương lai.

• Biết được nhiều điều mới lạ, phong cách làm việc tại công ty, từ đó rút ra kinh

nghiệm cho bản thân.

3.2 Nhược điểm

• Quảng đường di chuyển hơi xa.

• Thời gian thực tập hơi ngắn.

3.3 Đề xuất

• Tăng thời gian tực tập tại các công ty.25KẾT LUẬN

Môn thực tập kĩ thuật là một môn quan trong và cần thiết cho sinh viên để có cơ

hội học tập và phát triển bản than, trau dồi kiến thức đã được học và bổ sung thêm nhiều

kiến thức cần thiết.

Sau đợt thực tập này, em nhận ra được nhưng ưu điểm, nhược điểm của bản thân

để từ đó rút ra những kinh nghiệm cho bản thân trong tương lai. Chính những kiến thức

và kinh nghiệm này sẽ giúp em học tập tốt hơn và xa hơn là giúp đỡ em trong công việc

tương lai.26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Table 7: Định nghĩa tham số SM.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×