1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tp Hồ Chí Minh, Tháng 11/2018TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

KHOA CƠNG NGHỆ KỸ THUẬT HĨA HỌC

---------------o0o---------------BÁO CÁO ĐỒ ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ HĨA HỌCTÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN

XUẤT PHÂN COMPOST TỪ RÁC THẢIGVHD: ThS. Nguyễn Cao Hiền

SVTH: Lương Hàn Kham

LỚP: 07DHHH3

MSSV: 2004160283Tp Hồ Chí Minh, Tháng 11/2018

2TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ: KHOA CƠNG NGHỆ HĨA HỌC

BỘ MƠN: Hóa Hữu CơPHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁNSinh Viên Thực Hiện Đồ Án: Lương Hàn Kham.

Ký tên:Cán Bộ Hướng Dẫn: Nguyễn Cao Hiền

Tên đề tài: Nghiên Cứu Quy Trình Sản Xuất Phân Compost Từ Rác ThảiSTTNgàyNội dung hướng dẫn0129/8/2018Nhận đồ án025/9/2018Chỉnh sửa mục lục0313/9/2018Chỉnh sửa chương 10410/10/2018Chỉnh sửa chương 20517/10/2018Chỉnh sửa chương 30620/10/2018Kết luậnCBHD ký tên3TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCMKhoa: CƠNG NGHỆ HĨA HỌCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh PhúcBộ mơn: Hóa hữu cơPHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN

Họ và Tên sinh viên: Lương Hàn KhamMSSV: 2004160283Lớp: 07DHHH3

I. Đầu đề:

Nghiên cứu quy trình sản xuất phân compost từ rác thải

II. Nhiệm vụ:

Tìm hiểu về phân compost, tính chất

Tình hình sản xuất phân compost trên thế giới và Việt Nam

Tìm hiểu quy trình sản xuất phân compost

III. Nội dung các phần thuyết minh báo cáo:

IV. Ngày giao: 29/8/2018

Ngày hoàn thành: 10/11/2018

V. Ngày nộp: 22/11/2018Tp.HCM, ngày…tháng…năm 2018

TRƯỞNG BỘ MÔNCÁN BỘ HƯỚNG DẪN(Ký ghi rõ họ tên)(ký ghi rõ họ tên)4NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNSinh viên thực hiện:Lương Hàn KhamMSSV: 2004160283Nhận xét :

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….Điểm đánh giá:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….Ngày.……….tháng………….năm 2018

( ký tên, ghi rõ họ và tên)5MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Chương 1. Tổng quan về phân compost8

9

9

101.1. Định nghĩa phân compost101.2. Các phản ứng hóa sinh101.3. Các yếu tố ảnh hưởng121.3.1. Các yếu tố vật lý121.3.1.1. Nhiệt độ121.3.1.2. Độ ẩm121.3.1.3. Kích thước hạt131.3.1.4. Độ xốp131.3.1.5. Kích thước và hình dạng của hệ thống ủ phân rác141.3.1.6. Thổi khí141.3.2. Các yếu tố hóa sinh141.3.2.1. Tỷ lệ C/N141.3.2.2. Oxy171.3.2.3. Dinh dưỡng171.3.2.4. pH171.3.2.5. Vi sinh vật181.3.2.6. Chất hữu cơ181.4. Tình hình nghiên cứu và sản xuất phân compost trên thế giới và Việt Nam191.4.1. Tình hình nghiên cứu và sản xuất phân compost trên thế giới191.4.2. Tình hình nghiên cứu và sản xuất phân compost ở Việt Nam24Chương 2. Quy trình sản xuất phân compost từ rác thải27

62.1. Chuẩn bị nguyên liệu ủ272.2.1. Ủ yếm khí272.2.2. Ủ hiếu khí272.2.2.1. Phương pháp phơi khơ đánh luống282.2.2.2. Compost bằng luống với khí thổi282.2.2.3. Compost trong ống sắt292.2.2.4. Compost trong bao kín có thổi khí292.2.3. Ủ lên men302.2.4. Ủ chín312.3. Mơ tả quy trình và cơng nghệ312.3.1. Thu nhận và phân loại312.3.2. Cắt rác312.3.3. Trộn rác322.3.4. Ủ phân322.3.4.1. Giai đoạn vi khuẩn nấm332.3.4.2. Giai đoạn giun đất332.3.4.3. Giai đoạn chín mùi332.3.5. Xử lý độ chín342.3.6. Sàng mùn và phân loại352.3.7. Sản phẩm352.3.8. Tái chế và chôn lấp372.3.9. Các công trình phụ trợ khác382.3.9.1. Thu gom và xử lý nước rỉ rác382.3.9.2. Thu gom và xử lý khí thải382.3.9.3. Hàng rào và vành đai cây xanh392.3.9.4. Hệ thống cấp điện392.3.9.5. Hệ thống phòng cháy chữa cháy39Chương 3. Kết luận40

7Tài liệu tham khảo418LỜI CẢM ƠNEm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo ThS. Nguyễn Cao Hiền đã tận tình hướng

dẫn, chỉ bảo em, cũng như cung cấp những thơng tin về tài liệu để em hồn thành đồ án

này.

Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Cơng nghệ kỹ thuật hố học

Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM đã tạo điều kiện để em hoàn thành

đồ án này.

Đồng thời cũng xin cảm ơn bạn bè cùng lớp và các anh chị đã giúp đỡ em trong việc tìm

tài liệu và những ý tưởng góp phần hồn thành đồ án này.9DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUBảng 1.1. Tỷ lệ C/N của các chất thải..................................................................................15

Bảng 1.2. Các thơng số quan trọng trong q trình làm phân hữu cơ hiếu khí.....................18

Bảng 2.1. Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 526 – 2002 cho phân hữu cơ vi sinh che biến từ rác thải

của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nơng Thơn...................................................................36DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt của Mỹ và Canada............21

Hình 1.2. Sơ đồ dây chuyền cơng nghệ xử lý rác thải sinh hoạt của Đức.............................22

Hình 1.3. Cơng nghệ xử lý rác sinh hoạt Trung Quốc..........................................................23

Hình 2.1. Thiết bị sàng.........................................................................................................35

Hình 2.2. Bãi chơn lấp kết hợp chìm - nổi............................................................................37DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CTR: dạng chất thải tồn tại ở dạng rắn hoặc bán rắn phát sinh từ các hoạt động sản xuất

kinh doanh dịch vụ

VSV: Vi sinh vật

EM: Vi sinh vật hữu hiệu10Chương 1. Tổng quan về phân compost

1.1 Định nghĩa phân compost

- Theo Haug (1993) quá trình chế biến compost và compost được định nghĩa như sau:

Qúa trình chế biến compost là quá trình phân hủy sin học và ổn định của chất hữu cơ

dưới điều kiện nhiệt độ thermorpholic. Kết quả của quá trình phân hủy tạo ra nhiệt, sản

phẩm ổn định, không mang mầm bệnh và có ích cho việc ứng dụng cho cây trồng.

- Compost là sản phẩm của quá trình chế biến compost, đã được ổn định như humus,

không chưa các mầm bệnh, khơng lơi kéo các cơn trùng, có thể được lưu trữ an tồn và

có lợi cho sự phát triển của cây trồng.

- Phân compost hay còn gọi là phân hữu cơ vi sinh là sản phẩm phân bón được tạo

thành thơng qua q trình lên men vi sinh vật các hợp chất có nguồn gốc khác nhau, có

tác động của vi sinh vật hoặc các hợp chất sinh học được chuyển hóa thành mùn. Tùy

thuộc vào nhu cầu của sản xuất mà có thể cân đối phối trộn các phân liệu sao cho cây

trồng phát triển tốt nhất mà khơng cần phải bón bất kỳ các loại phân nào. Phân vi sinh

có thể dùng để bón lót hoặc bón thúc. Loại phân này có hàm lượng dinh dưỡng cao nên

khi bón trộn đều với đất. Nếu sản xuất phù hợp cho từng loại cây trồng thì đây là loại

phân hữu cơ tốt nhất. [2]

1.2 Các phản ứng hóa sinh

- Qúa trình phân hủy chất thải xảy ra rất phức tạp, theo nhiều giai đọan và sản phẩm

trung gian. Ví dụ q trình phân hủy protein bao gồm các bước: Protein  protides 

amono acids  hợp chất ammonium  nguyên sinh chất của vi khuẩn và N hoặc NH3

- Đối với carbonhydrates, quá trình phân hủy xảy ra theo các bước sau: Carbonhydrate

 đường đơn  acids hữu cơ  CO2 và nguyên sinh chất của vi khuẩn. [2]

- Chính xác những chyển hóa hóa sinh chuyển xảy ra trong quá trình composting vẫn

chưa được nghiên cứu chi tiết. Các giai đoạn khác nhau trong quá trình composting có

thể phân biết theo biến thiên nhiệt độ như sau:

1. Pha thích nghi (latent phase) là giai đoạn cần thiết để vi sinh vật thích nghi với mơi

trường mới.

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×