1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC MÓNG

IV. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC MÓNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN NỀN MĨNG

HÙNG CƯỜNGGVHD: TRẦNKhoảng cách từ các điểm đặt lực đến trọng tâm đáy móngTổng hợp tải trọng theo phương đứngVới

(KN)Momen quay cùng chiều giả định ban đầuXác định bề rộng móng:Cường độ (sức chịu tải) của đất nền dưới đáy móng :

Với => A=0,2436

B=1.9743SVTH : ANH TUẤN4MSSV:ĐỒ ÁN NỀN MĨNG

HÙNG CƯỜNGGVHD: TRẦND=4.4618

Ta có:

=

=2,41b+169,89

Áp lực tiêu chuẩn tại đáy móng:

Điều kiện: b 1.61m

 Chọn b=2 m=174.7KN

 (thỏa điều kiện)Kiểm tra:

KN/)

/)/

a)Điều kiện ổn định tại tâm đáy móng (Điều kiện lún):

-Để xác định ứng suất gây lún tại tâm đáy móng ,ta có:/SVTH : ANH TUẤN5MSSV:ĐỒ ÁN NỀN MĨNG

HÙNG CƯỜNGGVHD: TRẦN-Độ lún

Chia lớp đất dưới đáy móng thành từng đoạn nhỏ

Áp lực ban đầu do trọng lượng bản thân đất gây ra tại lớp đất 1:-Áp lực tại giữu lớp đất I sau khi xây dựng móngTrong đó:

Hệ số phân bố ứng suất

-Tính lún ta dùng phương pháp cộng lún từng lớp phân tố :H= => chọn h = 1mBảng tính độ lún:

Lớp1Chi

ều

dày

(m)

12/

36,322

46,220

0,

51

0.81

8146,22

56,1120,

5

13156,112

66,0021

1,

54166,002

75,8921,

5

25175,892

86,072

2,

50,81

8

0,54

87

0,54

87

0,39

37

0,39

37

0,29

98

0,29

98

0,23SVTH : ANH TUẤN39.6

64

32.4

4

32,4

4

21,7

6

21,7

6

15,6

2

15,6

2

11,8

9

11,8

9

9,46

641,2

7177,30,6

790,6

60.0

1151,1

6678,2

660,6

730,6

60,0

0861,0

5779,7

50,6

680,6

590,0

0570,9

4784,70,6

630,6

560,0

0480,9

8191,6

60,6

580,6

520,0

03MSSV:ĐỒ ÁN NỀN MĨNG

HÙNG CƯỜNGGVHD: TRẦN85 Vậy ta có bài tốn thỏa mãn về điều kiện lún36.322

(kN/m2)

46.2256.11266.00275.89286.0739.664

(kN/m2)3.0 (m)32.444.021.765.015.626.011.897.08.09.46V. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN NGANG

- Xác định kích thước cột:

Chon

Xác định chiều cao móng :

 Chọn h = 0,6mBề rộng móng B=2m

Bề rộng dầm móng :

 ChonSVTH : ANH TUẤN7MSSV:ĐỒ ÁN NỀN MĨNG

HÙNG CƯỜNGGVHD: TRẦNChiều cao bản móng :

Ta có: /

 ChọnChọn chiều cao

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ a=0,05m

Chọn

+ Kiểm tra điêu kiện xuyên thunngr chân cột

/ ( thỏa)VI. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG DẦM MÓNG:SVTH : ANH TUẤN8MSSV:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC MÓNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×