1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG DẦM MÓNG:

VI. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG DẦM MÓNG:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN NỀN MĨNG

HÙNG CƯỜNG

GVHD: TRẦNHệ số nền:/

 /

 /Sử dụng phần mềm sap2000 để tính tốn lực cắt và moment tại dầm:

Biểu đồ moment:Biểu đồ lực cắt:Tính tốn cốt thép chịu lực trong dầm móng:Chọn a=0,5mXác định vị trí trục trung hòa:SVTH : ANH TUẤN9MSSV:ĐỒ ÁN NỀN MĨNG

HÙNG CƯỜNGGVHD: TRẦNSo sánh và bảng kết quả giá trị moment cho các nhịp và gối ta thấy .Vậy ta có trục trung

hòa qua cả cánh và móng

Thanh thép số 1:Dùng moment tại mặt cắt 2-2 ; 4-4 ; 6-6 ; 8-8.Tính thép với tiết

diện chữ T lật ngược. Do Tiết diện tính là hình chữ nhật lớn 2m x 0,6mTại mặt cắt 4-4 :Diện tích cốt thép tại các mặt cắt:

Hàm lượng thép:Chọn.m

Mặt cắt

2-2

3-3

4-4

5-5Momen

t

(KN.m)

115,07

628,49

627,18

255,21SVTH : ANH TUẤNChọn thép

0,0165

0,09

0,09

0,03670,0166

0,094

0,094

0,0374750

4247

4247

168910Hàm

lượng

3216

4448

4448

32160.29

0,4

0,4

0,29MSSV:470

640

640

470ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

HÙNG CƯỜNGGVHD: TRẦNThanh thép số 2: Dùng ment tại mặt cắt 1-1 ; 6-6

Tại mặt cắt 1-1 ; 6-6 :Tính tốn theo tiết diện chữ nhật

Tại mặt cắt 1-1 :Hàm lượng thépChonTính thép cốt đai:Từ bảng kết quả ta thấy

Kiểm tra điều kiện khống chế

Chọn , số nhánh n=2 ,

Tính bước cốt đaiVậy chon cốt đai , số nhánh là 2 ,bố trí trong đoạn L/4 đầu dầm

Khả năng chống cắt của cốt đai và bê tông

SVTH : ANH TUẤN11MSSV:ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

HÙNG CƯỜNGGVHD: TRẦN/

daN Cốt đai đủ khả năng chịu lực cắtGiữa nhịp ta chọn

 Chọn mmVậy bố trí cốt đai cho đoạn L/4 gối và

Thanh thép số 4:Diện tích cốt thép Chọn 4 thanhKhoảng cách

Vậy thanh thép số 4 chon thép

Thanh thép số chon cấu tạo

Thanh cốt giá số 6 chon 2

SVTH : ANH TUẤN12MSSV:ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

HÙNG CƯỜNGSVTH : ANH TUẤNGVHD: TRẦN13MSSV:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG DẦM MÓNG:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×