1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1: Giản đồ T – x,y của hệ Axit axetic – Nước

Hình 1: Giản đồ T – x,y của hệ Axit axetic – Nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCMKhoa Công nghệ Hóa họcTra bảng IX.4a, trang 169, [2]

Với đường kính tháp trong khoảng 1,4 ÷ 1,6 (m) thì khoảng cách mâm là: ∆h = 400 (mm)

= 0,4 (m)

Tra đồ thị 6.2, trang 256, [3] ⇒ C = 0,057

-Vận tốc pha hơi đi trong phần luyệnTính đường kính phần luyện

Suất lượng mol của pha hơi trong phần luyện: nHL = nHD = (kmol/h)

Suất lượng thể tích của pha hơi trong phần luyện

Đường kính phần luyện

Phần luyện

Tính tốn tương tự như phần luyện ⇒ ta có bảng kết quả sau:0,3020,1530,347109107,445,41

5952,92

4944,68

00,001945,92

81,4491,4561,9331,4Vì φL ≈ φC ⇒ ta có thể lấy đường kính của tồn tháp là đường kính của phần

chưng

Chọn theo chuẩn ⇒ φ = 1,4 (m)

GVHD: Th.S Võ P. Phương Trang24Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCMKhoa Cơng nghệ Hóa họcKết luận: đường kính tháp là φ = 1,4 (m)

Vận tốc pha hơi trong phần chưng và phần luyện theo thực tế:GVHD: Th.S Võ P. Phương Trang25Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCMKhoa Cơng nghệ Hóa họcHình 2: Đồ thị số mâm lý thuyết phần chưngGVHD: Th.S Võ P. Phương Trang26Trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm TPHCMKhoa Cơng nghệ Hóa họcHình 3: Đồ thị số mâm lý thuyết phần cất5.2. Chiều cao tháp

• Phần cất

Dựa vào hình 3 ⇒ Số mâm lý thuyết phần luyện: nltL = 19

Tính hiệu suất mâm:

Tại nhiệt độ trung bình của pha hơi trong phần luyện THL = 101,6 (oC)

Tra bảng I.250, trang 312, [1]

⇒ Áp suất hơi bão hòa của nước PNL = 1,09668 at = 806,060 (mmHg)

Tra hình XXIII, trang 466, [3]

⇒ Áp suất hơi bão hòa của axit axetic PAL = 150 (mmHg)GVHD: Th.S Võ P. Phương Trang27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1: Giản đồ T – x,y của hệ Axit axetic – Nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×