1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tra bảng I.2, trang 9, [1]

Tra bảng I.2, trang 9, [1]

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCMKhoa Công nghệ Hóa họcHình 1: Giản đồ T – x,y của hệ Axit axetic – Nước-Khối lượng riêng trung bình của pha hơi trong phần luyệnNồng độ trung bình của pha hơi trong phần luyện

yL = 0,701xL + 0,295 = 0,7010,935 + 0,295 = 0,95044

Dựa vào hình 1

⇒ Nhiệt độ trung bình của pha hơi trong phần luyện: THL = 100,599 (oC)

-Khối lượng mol trung bình của pha hơi trong phần luyện

MHL = yL. MN + (1 – yL). MA

= 0,9504418 + (1 – 0,95044)60 = 20,0815 (kg/kmol)-Khối lượng riêng trung bình của pha hơi trong phần luyện-Tính vận tốc pha hơi đi trong phần luyệnGVHD: Th.S Võ P. Phương Trang23Trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm TPHCMKhoa Cơng nghệ Hóa họcTra bảng IX.4a, trang 169, [2]

Với đường kính tháp trong khoảng 1,4 ÷ 1,6 (m) thì khoảng cách mâm là: ∆h = 400 (mm)

= 0,4 (m)

Tra đồ thị 6.2, trang 256, [3] ⇒ C = 0,057

-Vận tốc pha hơi đi trong phần luyệnTính đường kính phần luyện

Suất lượng mol của pha hơi trong phần luyện: nHL = nHD = (kmol/h)

Suất lượng thể tích của pha hơi trong phần luyện

Đường kính phần luyện

Phần luyện

Tính tốn tương tự như phần luyện ⇒ ta có bảng kết quả sau:0,3020,1530,347109107,445,41

5952,92

4944,68

00,001945,92

81,4491,4561,9331,4Vì φL ≈ φC ⇒ ta có thể lấy đường kính của tồn tháp là đường kính của phần

chưng

Chọn theo chuẩn ⇒ φ = 1,4 (m)

GVHD: Th.S Võ P. Phương Trang24Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCMKhoa Cơng nghệ Hóa họcKết luận: đường kính tháp là φ = 1,4 (m)

Vận tốc pha hơi trong phần chưng và phần luyện theo thực tế:GVHD: Th.S Võ P. Phương Trang25Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCMKhoa Công nghệ Hóa họcHình 2: Đồ thị số mâm lý thuyết phần chưngGVHD: Th.S Võ P. Phương Trang26Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCMKhoa Cơng nghệ Hóa họcHình 3: Đồ thị số mâm lý thuyết phần cất5.2. Chiều cao tháp

• Phần cất

Dựa vào hình 3 ⇒ Số mâm lý thuyết phần luyện: nltL = 19

Tính hiệu suất mâm:

Tại nhiệt độ trung bình của pha hơi trong phần luyện THL = 101,6 (oC)

Tra bảng I.250, trang 312, [1]

⇒ Áp suất hơi bão hòa của nước PNL = 1,09668 at = 806,060 (mmHg)

Tra hình XXIII, trang 466, [3]

⇒ Áp suất hơi bão hòa của axit axetic PAL = 150 (mmHg)GVHD: Th.S Võ P. Phương Trang27Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCMαL =

N:Khoa Cơng nghệ Hóa họcPNL 806,060

=

PAL

150

= 5,374Tại nhiệt độ trung bình của pha lỏng trong phần luyện TLL = 101,4 (oC)

Tra bảng I.104, trang 96, [1] ⇒ Độ nhớt của nước µNL = 0,2808 (cP)

Dùng tốn đồ I.18, trang 90, [1] ⇒ Độ nhớt của axit axetic µAL = 0,42 (cP)

⇒ Độ nhớt của hỗn hợp lỏng:

Áp dụng trong công thức (I.12), trang 84, [1]

lgµhh = x1lgµ1 + x2lgµ2

Nên: lgµL = - 0,541

⇒ µL = 0,306 (cP)

⇒ αLµL = 1,644

Tra hình 6.4, trang 257, [3] ⇒ EL = 0,42

Vì tháp có đường kính φ = 1,4m > 0,9m nên phải hiệu chỉnh lại giá trị EL.

Tra hình 6.5, trang 258, [3] ⇒ ∆ = 0,14

Nên: ECL = EL(1 + ∆) = 0,479

Tính số mâm thực tế phần luyện:

Số mâm thực:

• Phần chưng:

Tính tốn tương tự như phần luyện ⇒ ta có bảng kết quả sau:71066,63

2190GVHD: Th.S Võ P. Phương Trang5,6140,26320,39-0,4610,34628Trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm TPHCM1,9440,40,456Khoa Cơng nghệ Hóa học30,70213• Chiều cao tháp

- Số mâm lý thuyết của tồn tháp: nlt = nltL + nltC = 19 + 7 = 25

- Số mâm thực tế của toàn tháp: ntt = nttL + nttC = 40 + 13 = 53

- Chiều cao thân tháp: Hthân = (ntt –1)∆h + 1 = 29 (m)-ht

φChọn đáy (nắp) ellip tiêu chuẩn có

= 0,25 ⇒ ht = 0,35 (m)

Chọn chiều cao gờ: hg = 50mm = 0,05 (m)

Chiều cao đáy (nắp): Hđn = ht+ hg = 0,4 (m)Kết luận

Chiều cao toàn tháp: H = Hthân + 2Hđn = 29 + 2.0,4 = 29,8 (m)

5.3. Trở lực tháp

• Cấu tạo mâm lỗ

Chọn tháp mâm xuyên lỗ có ống chảy chuyền với

-Tiết diện tự do bằng 8% diện tích mâm.

Đường kính lỗ: dlỗ = 3mm = 0,003 (m).

Chiều cao gờ chảy tràn: hgờ = 50mm = 0,05 (m).

Diện tích của 2 bán nguyệt bằng 20% diện tích mâm.

Lỗ bố trí theo hình lục giác đều.

Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ bằng 7mm.

Mâm được làm bằng thép khơng gỉ X18H10T.

Số lỗ trên 1 mâm

2N= φ 

8%Smâm

1,4 

 = 0,08

= 0,08Slỗ

 0,03

 dlỗ2= 17422,222Gọi a là số hình lục giác.

Áp dụng công thức (V.139), trang 48, [2]

N = 3a(a+1) +1

Giải phương trình bậc 2 ⇒ a = 75,706 ≈ 76 ⇒ N = 17557 (lỗ)

Số lỗ trên đường chéo: b = 2a + 1 = 153 (lỗ)

• Trở lực của đĩa khô

GVHD: Th.S Võ P. Phương Trang29Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCMÁp dụng công thức (IX.140), trang 194, [2]:Khoa Cơng nghệ Hóa họcω'2 .ρ H

∆Pk = ξ

2Đối với đĩa có tiết diện tự do bằng 8% diện tích mâm thì ξ = 1,82

-Phần chưngVận tốc hơi qua lỗ: ω’L =Nên: ∆PkL =

-ω L 1,284

=

8% 0,08

= 16,05 (m/s).15,3922.0,815

1,82

2= 175,724 (N/m2).Phần cấtωC 1,256

=

8% 0,08

Vận tốc hơi qua lỗ: ω’C =

= 15,696 (m/s).Nên: ∆PkC =15,6962.1,449

1,82

2= 324,829 (N/m2).• Trở lực do sức căng bề mặt

Vì đĩa có đường kính lỗ > 1 (mm)

∆Pσ =

Áp dụng công thức (IX.142), trang 194, [2]:

-

1,3dlỗ+ 0,08d2lỗPhần cấtTại nhiệt độ trung bình của pha lỏng trong phần luyện TLL = 100,08 (oC)

Tra bảng I.249, trang 310, [1]

⇒ Sức căng bề mặt của nước σNL = 0,585756 (N/m)

Tra bảng I.242, trang 300, [1]

⇒ Sức căng bề mặt của axit σAL = 0,019674 (N/m)GVHD: Th.S Võ P. Phương Trang30Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCMKhoa Công nghệ Hóa họcÁp dụng cơng thức (I.76), trang 299, [1]:0,585756

× 0,019674

0,585756+ 0,019674σ LL =

Nên:∆PσL =

Cho ta:

-σσ

1 1

1

=

+

⇒σ= 1 2

σ σ1 σ 2

σ1 + σ 2= 0,019 (N/m)4× 0,019

1,3× 0,003+ 0,08× 0,0032= 19,519 (N/m2)Phần chưngTính tốn tương tự như phần luyện ⇒ ta có bảng kết quả sau:

σNCσACσLC∆pσC0,5739960,01913

40,01918,988• Trở lực thủy tĩnh do chất lỏng trên đĩa tạo ra

Áp dụng công thức trang 285, [3]:∆Pb = 1,3hbKρLg

Với: hb = hgờ + ∆hl QL

∆hl = 

 1,85L K 

gờ 

2/ 3Trong đó:

-Lgờ : chiều dài của gờ chảy tràn, m

K = ρb/ρL : tỷ số giữa khối lượng riêng chất lỏng bọt và khối lượng riêng của-chất lỏng, lấy gần bằng 0,5.

nL .M L

ρL

QL =

: suất lượng thể tích của pha lỏng, m3/s.GVHD: Th.S Võ P. Phương Trang31Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCMKhoa Cơng nghệ Hóa học• Tính chiều dài gờ chảy trànTa có: Squạt - S∆ = Sbán nguyệtR2

1

α

α 20% 2

α

− 2. R sin R cos =

πR

2

2

2

2

2⇔ α - sinα = 0,2π

Dùng phép lặp ⇒ α = 1,626753345 (Rad)

α

2Nên: Lgờ = φsin = 1,4. sin

-1,626753345

2= 1,017 (m)Phần cấtKhối lượng mol trung bình của pha lỏng trong phần luyệnMLL =M LD + M F 18,585+ 35,294

=

2

2= 26,940 (kg/kmol)Suất lượng mol của pha lỏng trong phần luyện: nLL = L = 171,885 (kmol/h)

Suất lượng thể tích của pha lỏng trong phần luyệnGVHD: Th.S Võ P. Phương Trang32Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCMQLL =Nên:Khoa Cơng nghệ Hóa họcnLL .M LL 171,885× 26,940

=

ρ LL

956,661= 0,00134 (m3/s)0,00134 ∆hlL =  1,85× 1,017× 0,52/ 3= 0,01269 (m)Cho ta: ∆PbL = 1,3(hgờ + ∆hlL)KρLLg

= 1,3.(0,05 + 0,01269). 0,5. 956,661. 9,81 = 382,396 (N/m2)

-Phần chưngTính tốn tương tự như phần luyện ⇒ ta có bảng kết quả sau:MLCQLC∆hlC∆pbC47,3010,003570,02432448,26

1• Tổng trở lực thuỷ lực của tháp

Tổng trở lực của 1 mâm trong phần luyện của tháp là

∆PL = ∆PkL + ∆PσL + ∆PbL = 175,724 + 19,519 + 382,396 = 577,638 (N/m2)

Tổng trở lực của 1 mâm trong phần chưng của tháp là

∆PC = ∆PkC + ∆PσC + ∆PbC = 324,829 + 18,988 + 448,261 = 792,078 (N/m2)

Kiểm tra hoạt động của mâm

Kiểm tra lại khoảng cách mâm ∆h = 0,4m đảm bảo cho điều kiện hoạt động bình1,8

thường của tháp: ∆h >∆P

ρL gGVHD: Th.S Võ P. Phương Trang33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tra bảng I.2, trang 9, [1]

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×