1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sưu tầm một bản án của Tòa án giải quyết về vấn đề này và nêu quan điểm cá nhân nội dung được giải quyết.

Sưu tầm một bản án của Tòa án giải quyết về vấn đề này và nêu quan điểm cá nhân nội dung được giải quyết.

Tải bản đầy đủ - 0trang

chuyển nhượng là 10 triệu đồng mục đích giảm thuế. Ông Sơn

tự tay viết giấy biên nhận số tiền 45.000.000 đồng của ông. 4

Sau khi mua đất của ông Sơn, do ơng chưa có nhu cầu sử

dụng và gia đình ông Sơn xin mượn lại gian nhà trên đất để ở

tạm, khi nào ơng cần dùng thì trả lại ơng nên hai bên chưa tiến

hành giao nhận đất cho nhau. Năm 1998, ông đi lao động xuất

khẩu tại Nga. Năm 2004, ơng về nước có u cầu gia đình ơng

Sơn trả đất nhưng ông Sơn không trả mà yêu cầu trả lại

45.000.000 cho ơng. Ơng khơng nhất trí nhận lại tiền nên hai

bên đưa nhau ra UBND xã Vân Nội hòa giải nhiều lần nhưng

khơng có kết quả. Nay ơng khởi kiện ra Tòa án, u cầu gia đình

ơng Sơn thực hiện hợp đồng chuyển nhượng đất giữa hai bên

lập ngày 11/6/1994 là bàn giao 63m2 đất cho ông. Trường hợp

gia đình ơng Sơn khơng đồng ý thực hiện hợp đồng giao đất cho

ơng và Tòa án khơng chấp nhận hợp đồng chuyển nhượng

quyền sử dụng đất này có hiệu lực pháp luật thì ơng đề nghị

Tòa án giải quyết hậu quả hợp đồng vơ hiệu, buộc gia đình ơng

Sơn bồi thường thiệt hại cho ơng.

Nhận định của Tòa:

Hội đồng xét xử thấy có căn cứ để xác định ơng Ngô Đăng

Thự và vợ chồng ông Trần Thanh Sơn, bà Nguyễn Thị Lan có

lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 63m2 đất tại ô 13

mà ông Trần Thanh Sơn được Nơng trường Đơng Anh I cấp năm

1992, khơng có căn cứ xác định giữa hai bên chỉ có việc đặt cọc

như yêu cầu kháng cáo của ông Sơn.

Tuy nhiên, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 63m2

đất này giữa ông Ngô Đăng Thự và vợ chồng ông Trần Thanh

Sơn thể hiện bằng văn bản viết tay là: “Giấy nhượng lại thành

4https://banan.thuvienphapluat.vn/ban-an/ban-an-1432017dspt-ve-tranh-chap-yeu-cau-huy-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-76889quả lao động” ngày 11/6/1994 chưa được công chứng, chứng

thực hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Pháp lệnh Hợp

đồng dân sự 1991; Tại thời điểm hai bên giao kết hợp đồng thì

diện tích đất ơng Sơn được cấp chưa được cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất và có một phần đất ơng Sơn được Nông

trường Đông Anh I cho mượn không được phép chuyển nhượng,

do đó 63m2 đất này hai bên chuyển nhượng khi bên chuyển

nhượng là ông Sơn bà Lan chưa được quyền chuyển nhượng.

Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày

11/6/1994 giữa ông Thự và vợ chồng ông Sơn bà Lan đã vi

phạm cả về hình thức và nội dung, hơn nữa hai bên chưa tiến

hành giao nhận đất cho nhau.

Quyết định của Tòa:

Áp dụng: Điều 31 Luật đất đai 1993; khoản 2 Điều 13 Pháp

lệnh Hợp đồng dân sự năm 1991; Nghị quyết số 01/2003/NQHĐTP ngày 16/4/2003 và theo Nghị quyết số 02/2004/HĐTP

ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân Tối

cao; Điều 27, 30 Pháp lệnh án phí lệ phí tồ án và Danh mục

mức án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Pháp lệnh án phí,

lệ phí Tòa án năm 2009; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ quốc hội về mức thu,

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Xử:

1. Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập

ngày 11/6/1994 bằng hình thức “Chuyển nhượng thành quả lao

động” giữa ơng Ngơ Đăng Thự và ông Trần Thanh Sơn, bà

Nguyễn Thị Lan.

2. Buộc ông Trần Thanh Sơn, bà Nguyễn Thị Lan phải trả lại

ông Ngô Đăng Thự 45.000.000 đồng ( Bốn mươi lăm triệu đồng

chẵn) và có trách nhiệm bồi thường cho ông Ngô Đăng Thự số

10tiền là 1.020.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm hai mươi triệu

đồng chẵn). Tổng cộng, ông Trần Thanh Sơn và bà Nguyễn Thị

Lan phải thanh toán trả ông Ngô Đăng Thự số tiền là:

1.065.000.000 đồng ( Một tỷ, không trăm sáu mươi lăm triệu

đồng chẵn).

3. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các

trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết

định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án

của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho

người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong, tất cả các

khoản tiền hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu

khoản tiền lãi của số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất của

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại

khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Như vậy với cách đưa ra quyết định của TAND Thành phố

Hà Nội là phù hợp và có căn cứ pháp lý theo quy định của Điều

129 BLDS 2015.

Việc “hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập

ngày 11/6/1994 bằng hình thức “Chuyển nhượng thành quả lao

động” giữa ơng Ngơ Đăng Thự và ông Trần Thanh Sơn, bà

Nguyễn Thị Lan” hoàn toàn hợp lý khi hợp đồng này đã vi phạm

về mặt hình thức. Chuyển nhượng thành quả lao động khơng

thể là một hình thức của chuyển nhượng trong giao dịch dân sự

được vì vậy giao dịch này vơ hiệu là hoàn toàn đúng với quy

định pháp luật.

KẾT LUẬN

Như vậy thơng qua phân tích điều 129 ít nhiều ta thấy

được sự thay đổi của BLDS 2015 so với BLDS 2005 và thấy được

11nội dung, bản chất của giao dịch dân sự vơ hiệu do khơng tn

thủ hình thức. Qua đó nhận định rõ hơn về vấn đề giao dịch dân

sự theo Bộ luật dân sự 2015.12DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật dân sự 1,Nxb. CAND, Hà Nội, 2018;

2.Phạm Văn Tuyết, Hướng dẫn môn học luật dân sự tập1, Bxb tư pháp , Hà Nội, 2017;

3.Bộ Luật Dân sự 2015;4.https://banan.thuvienphapluat.vn/ban-an/ban-an-1432017dspt-ve-tranh-chap-yeu-cau-huy-hop-dong-chuyennhuong-quyen-su-dung-dat-7688;

5.https://kiemsat.vn/hieu-luc-cua-giao-dich-dan-su-khong-tuan-thu-hinh-thuc-theo-bo-luat-dan-su-201547124.html;

6.https://luattueanh.vn/cac-truong-hop-giao-dich-dan-su-bi-vo-hieu-5726/;

7.http://npklaw.com/en/nhung-van-de-can-luu-y-khi-ap-dung-dieu-129-bo-luat-dan-su-nam-2015-ve-giao-dich-dan-suvo-hieu-khong-tuan-thu-quy-dinh-hinh-thuc.html.13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sưu tầm một bản án của Tòa án giải quyết về vấn đề này và nêu quan điểm cá nhân nội dung được giải quyết.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×