1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Nghiệm pháp huyết thanh (PP Simonin)

b. Nghiệm pháp huyết thanh (PP Simonin)

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Xác đònh sự có mặt

hay không có mặt

của kháng thể anti A,

anti B trong huyết thanh

 nhóm máu người

thử.Bảng kết quả đònh nhóm

máuNghiệm

ABO pháp

Nghiệm pháp

Nhó

HCAnti

A-Anti

Bhuyết thanhAnti

ABHCHC B-++

++-+--++++++ 

(+) : Ngưng kết--HC O-m

máu

O

A

B

AB 

(-) : Không ngưng

kếtNghiệm pháp

hồng cầuĐể bảo đảm tính

chính xác cần phải :

-Tiến hành đồng thời

cả 2 nghiệm pháp trên

& KQ của 2 nghiệm

pháp phải khớp nhau.-Huyết thanh mẫu phải

đủ antiA, anti A, anti AB-Hồng cầu mẫu phải

đủ HC A, HC B, HC O .-Huyết thanh mẫu phải

đạt độ nhạy .-Hồng cầu mẫu phải

là hồng cầu mới đã

rửa sạch bằng NaCl

9‰ pha 5% - 10%.3. Sự thành lập KT hệ

ABO :

- 2 – 8 tháng sau khi sinh cơ

thể sản xuất KT trong HT

với nồng độ tăng dần Đạt nồng độ tối đa

vào khoảng 8-10

tuổi

 Sau đó giảm sản-  Chú ý khi xác đònh

nhóm máu ở trẻ sơ

sinh trong lứa tuổi 4 – 6tháng

Hoạt :tính anti A hoặc

anti B thấp là BT .

Nếu cao  phải chú ý

đến loại anti A hoặc anti

B miễn dòch từ huyết

thanh mẹ  thai nhi .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Nghiệm pháp huyết thanh (PP Simonin)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×