1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Những p.ứng do Rh thường xảy ra trong 2 trường hợp :

- Những p.ứng do Rh thường xảy ra trong 2 trường hợp :

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Sự thành lập KT

anti D

Khi HC có Rh+ truyền

cho người máu  Rh-+ Anti D hình thành từ

từ

+ Sau 2–4 tháng  đạt

nồng độ tối đaKhi tiếp xúc nhiều lần

với Rh+, người có Rhnhạy cảm mạnh với Rh

 tạo lượng lớn anti DAnti D gắn vào HC Rh+ 

ngưng kết. anti D không gây tan

máu trực tiếp nhưng hình

thành nút chận ở mao

mạch ngoại biên bò phá

hủy dần bằng thực bào

trong vài giờ hoặc vài

ngày  gây tan máu .Người mẹ máu Rh- có

con đầu tiên máu Rh+

thường không thành lập

đủ lượng anti D gây hại

thai

Nhưng từ đứa con thứ 2,

anti D được sản xuất

nhanh  bệnh tiêu huyết

 thiếu máu nặng .C. Hệ thống nhóm

máu khác

1. Ngoài KN A, B, O, Rh, HrTrong

máu

cònnhiều Protein khác tạo

KN như : M, N, S, s, P, Kell,

Lewis, Duffy, Kidd, Diego,

Lutheran...

 Ít gây phản ứng

truyền máu nhưng phải2. Hệ HLA

(Human Leukocyte

Antigen)

- HLA

là 1 loại KN ghép, là

KN đồng loại ( iso–antigen )

-HLA : trên các tế bào có

nhân, có khả năng chủ

động TH các protein  vai

trò quan trọng trong phản

ứng ghépTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Những p.ứng do Rh thường xảy ra trong 2 trường hợp :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×