1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hệ HLA (Human Leukocyte Antigen)

Hệ HLA (Human Leukocyte Antigen)

Tải bản đầy đủ - 0trang

- HLA có ý nghóa lớn

trong :

 NC đặc điểm di truyền

Chẩn đoán bệnhGhép mô, cơ quanTruyền tủyII. TRUYỀN MÁU

1. CĐ & nguyên tắc

truyền

a. Chỉ máu :

đònh:

 thể tích máuThiếu máu cung cấp vài

thành phần của máu

ngoài HCTruyền huyết tương cho BN

Hemophilie...b. Nguyên tắc:+Bảo đảm phù hợp

nhóm máu (ABO, Rh...)

Nhóm máu nào truyền cho

nhóm máu đó.Nếu phải dùng máu O

truyền cho nhóm máu

khác máu khác  chỉ

truyền HC.Máu A & B truyền cho AB

 chỉ truyền HC rửa .+ Truyền đúng số lượng

máu BN cần.

+ Tốc độ truyền thích hợp

với tình trạng tim mạch &

tổng trạng chung của BN. O+A+B+AB+O-A-B-T

PH

CT

PH

CT

PH

CT

PH

CT

PH

CT

PO+ XX      XX   AB-H TP H

C

CTPHC   A+ XXX     XXX    B+ X  XX   X  XX  AB X X XXX X X XXXO-        XX      A-         XXX    B-         X  XX  AB-         X X XXX+c. Phản ứng chéo

Cần áp dụng trước

khi truyền máu : lấy HC

hoặc lấy máu người

cho trộn với huyết

thanh máu người nhận

 quan sát hiện tượng

ngưng kết :

Nếu không ngưng

kết : truyền được

Nếu ngưng kết: không

truyền được Tránh nhầm lẫn khi

truyền máu & phát

hiện những KT bất

thường .2. 1 số p.ứng trong

truyền máua. Những p.ứng không tan huyếtPhản ứng sốt, run

lạnh, nhiễm khuẩn, dò

ứng gây miễn dòch

chothể

nhận

máu...b. Những p.ứng gây tan

huyết

- Do miễn dòch: không

hòa hợp kháng nguyên

– kháng thể  tiêu hủy

hồng cầu (Hemolysis)- Nguyên nhân khác :

Nhiệt độ giữ máu không

đảm bảo .Dung dòch giữ máu không

đủ nồng độ đường.Nồng độ dung dòch chống

đông & pH không đúng

quy đònh.Truyền máu với áp lực

quá cao : truyền máu

qua kim nhỏ + tốc độ

quá nhanh.Máu người nhận thiếu

men G6PD hoặc có

myoglobin máu,myoglobin

niệu từ trướcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ HLA (Human Leukocyte Antigen)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×