1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chức năng của máu

Chức năng của máu

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Chức năng của máu Chức năng bảo vệ

 Chống lại các vi sinh vật, độctố...mạchChống mất máu ra khỏi thành1. Chức năng của máu Chức năng điều hoà

Điều hoà pH

Điều hoà lượng nước trong cơ thể

Điều hoà nhiệt2. Cấu tạo của máu

Huyết

tươngHuyết cầumáu có chất

kháng đơngTHÀNH PHẦN

Protein 7%

huyết tương

55%Chất hoà tan 2%

(Gluxit, lipit, Na+ K+ Ca+

+

Cl-)Nước 91%Tiểu cầu 200-300x106/lit

tế bàoBạch cầu 8 x 106/lit( Huyết cầu)

45%Hồng cầu 4-5 x 1012/lit

Hct: Thể Tích huyết

cầu/ TT máu tồn phầnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chức năng của máu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×