1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấu tạo của máu

Cấu tạo của máu

Tải bản đầy đủ - 0trang

máu có chất

kháng đơngTHÀNH PHẦN

Protein 7%

huyết tương

55%Chất hồ tan 2%

(Gluxit, lipit, Na+ K+ Ca+

+

Cl-)Nước 91%Tiểu cầu 200-300x106/lit

tế bàoBạch cầu 8 x 106/lit( Huyết cầu)

45%Hồng cầu 4-5 x 1012/lit

Hct: Thể Tích huyết

cầu/ TT máu toàn phần2. Cấu tạo của máu

 Huyết cầu: Hồng cầu

 Bạch cầu

 Tiểu cầu2. Cấu tạo của máu

 Huyết tương

 Nước: chủ yếu

 Protein: 82 – 83g/l

 Fibrinogen: 3 – 4g/l

 Lipid: 4- 5g/l

 Glucose 1g/l

 Vitanin và muối khống

 Các sản phẩm chuyển hóaCác chất điện giải của huyết tương:

- Tồn tại dưới dạng các ion.

+ Cation: Na+, K+, Ca2+, Mg2+

+ Anion: Cl-, HCO3-, HPO42-, SO42* vai trò

+ Na+, Cl- có tác dụng tạo áp suất thẩm thấu.

+ K+ có tác dụng trong q trình hưng phấn

thần kinh.

+ Ca+ cần cho cấu tạo xương, quá trình đơng

máu, q trình hưng phấn thần kinh và cơ.

+ Phospho (P) giúp giữ cân bằng điện giải.Dung dịch NaCl 9%0 là dung dịch đẳng

trương với máu.

Dung dịch glucose 5% cũng là dung dịch

đẳng trương với máu.

 • HÚT TƯƠNG :1)Prơtêin hút tương:

- Albumin: *Tạo áp suất keo của máu

* Vận chuyển a xít béo tự do

- Globulin:* Chức năng bảo vệ: globulin miễn

dịch gồm 5 loại IgG, IgA, IgM, IgD, IgE

*Vận chuyển triglycerit, các hormon steroid Fibrinogen: tham gia quá trình đông máu2) Carbohydrate huyết tương:

Trong máu chủ yếu ở dạng gluco:

-guồn cung cấp năng lương chủ yếu cho cơ thê

-Tham gia cấu tạo của nhiều chất

Acid lactic:

-Sản phẩm của dạng đường chun hóa ́m khí

-Khi cơ vận đợng : acid tăng 10-20 lần3) Lipid huyết tương:

-Cholesterol

-Triglyceride

-Phospholipid

-LipoproteinTùy vào thành phần triglyceride

trong cấu trúc, ta có 3 loại:

*-LDL: vận chuyên cholesterol từ máu

về mô

-HDL: Chuyên cholesterol từ các mô

dư thừa về gan

-VLDL: Vận chuyên triglyceride từ gan

ra máuTrung tinh 50-70%

hồng cầu 4-5

x1012/LLymphô 20-40%Toan tinh 2-4%Tiêu cầu 200300x106/LMono 3-8%Kiềm tinh 0,51%Sinh lý các loại huyết cầuBách cầu

Tiểu cầu.Hồng cầuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu tạo của máu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×