1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Ngữ văn >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổ chức khởi động: T/C cho HS chơi trò chơi ”Tiếp sức” (2 đội chơi, TG: 2 phút): Viết đề văn thuyết minh?

Tổ chức khởi động: T/C cho HS chơi trò chơi ”Tiếp sức” (2 đội chơi, TG: 2 phút): Viết đề văn thuyết minh?

Tải bản đầy đủ - 0trang

c. Niêm, đối

- Câu 1-2: đối

- Câu 2-3: niêm

- Câu 3-4: đối

- Câu 4-5: niêm

- Câu 5-6: đối

- Câu 6-7: niêm

- Câu 7-8: đối

d. Vần: tù( câu 2), châu( câu 4), thù ( câu 6),

đâu( câu 8)

-> Vần bằng, cuối câu 2,4,6,8

e. Ngắt nhịp

- 4/3; 3/4

? Vậy để thuyết minh về một thể loại văn * Ghi nhớ ý 1(SGK)

học, trớc hết ta cần làm gì ?

- Chun xỏc, cht ghi nhớ

2. Lập dàn ý

- HD häc sinh lËp dµn ý cho bµi viÕt

- MB: Nêu định nghĩa chung về thể thơ

TNBC

? Nhận xét về nhiệm vụ của từng phần

-> Nêu định nghĩa chung về thể loại văn học

cần thuyết minh

- TB: Trình bày các đặc điểm tiêu biểu của

thể thơ:

+ Số câu, số chữ

+ Quy luật bằng trắc

+ Cách gieo vần

+ Cách ngắt nhịp

-> Thuyết minh về các đặc điểm của thể loại

văn học

- KB: Cảm nhận của em về vẻ đẹp của thể

thơ

? Khi nêu các đặc điểm của thể loại văn -> Trình bày cảm nghĩ về thể loại văn học

học, ta cần chú ý điều gì

đã được thuyết minh

? Bố cục của bài văn thuyết minh về một

thể loại văn học ntn?

* Ghi nhớ ý 2

- Chuẩn xác, chốt ghi nhớ

? Cách làm một bài văn thuyết minh về 3. Ghi nhớ

một thể loại văn học

- YC học sinh đọc ghi nhớ3. Hoạt động luyện tập

Hoạt động của gv và hs

Hoạt động 2: Luyện tập

- PP: hoạt động nhóm

- KT: chia nhóm, đặt câu hỏi

- NL: Giao tiếp, hợp tác, tư duy...

* Thảo luận cặp đôi: 3 phút.

? Hãy thuyết minh đặc điểm chính của

truyện ngắn trên cơ sở các truyện ngắn đã

học?

- Mời 1 số cặp trình bày – HS khác NX, b/s

- GV NX, chuẩn xác kiến thức.Nội dung cần đạt

II. Luyện tập

Bài tập1

- MB: Nêu định nghĩa truyện ngắn

- TB:

+ Truyện ngắn là hình thức tự sự có dung

lượng nhỏ

+ Số lượng nhân vật, sự kiện thường ít

+ Cốt truyện thường diễn ra trong một thời

gian, không gian hạn chế

- KB: Cảm nhận, đánh giá chung về truyện

ngắn4. Hoạt động vận dụng

? Làm bài thuyết minh về ca dao, em cần nêu những ý gì?

? Hãy kể một câu chuyện em đã làm cho bó mẹ nghe?

5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

* Tìm hiểu đặc điểm của các thể loại văn học đã học

* Học kĩ nội dung bài

* Chuẩn bị : Muốn làm thằng cuội.

+ Đọc văn bản ”Muốn làm thằng cuội”.

+ Tìm hiểu tác giả, tác phẩm

+ Tìm hiểu NT, ND của các phần, bàiNgày soạn: / /2018

Ngày dạy:

/ / 2018

Tuần 18.

TIẾT 66. Văn bản: MUỐN LÀM THẰNG CUỘI

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức- Hs biết và hiểu được tâm sự buồn chán thực tại; ước muốn thoát li rất “ngơng” và tấm

lòng u nước của Tản Đà.

- Sự đổi mới về ngôn ngữ, giọng điệu, ý tứ, cảm xúc trong bài thơ

2. Kỹ năng

- Rèn kĩ năng phân tích tác để thấy được tâm sự của nhà thơ Tản Đà.

- Phát hiện, so sánh, thấy được sự đổi mới trong hình thức thể loại văn học truyền thống.

3. Thái độ

- Có ước mơ trong sáng và mong muốn thực hiện ước mơ ấy

4. Năng lực, phẩm chất

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy sáng tạo; năng lực hợp tác;

năng lực giao tiếp, trình bày, CNTT...

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ...

II. Chuẩn bị

- Gv: Tham khảo tài liệu, sgk, sgv, tkbg, máy chiếu

- Hs: Đọc các VD trong sgk và trả lời câc câu hỏi

III. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- PP: Vấn đáp, hoạt động nhóm, phân tích, bình giảng, đọc sáng tạo

- KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, TB 1 phút, lược đồ tư duy

IV. Tổ chức các hoạt động dạy học

1. Hoạt động khởi động

* Ổn định tổ chức

* Kiểm tra bài cũ

? Đọc thuộc bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” và phân tích 4 câu đầu

? Đọc thuộc bài thơ và phân tích 4 câu cuối

* Tổ chức khởi động:

Cho HS quan sát 1 số hình ảnh (ánh trăng, bầu trời, cây đa)

? Hãy đọc thơ, ca dao... có nói về hình ảnh đã cho?

VD: Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.

- Gv giới thiệu bài: Thiên nhiên là nơi để thi nhân gửi gắm tâm sự của mình....

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.

Hoạt động của gv và hs

Hoạt động 1: Đọc và tìm hiểu chung

- PP: Vấn đáp gợi mở, đọc sáng tạo, TT t/c

- KT: Đặt câu hỏi

- NL: nhận thức, tư duy, diễn đạt, CNTT

? Giới thiệu về tác giả Tản Đà?

- HS giới thiệu về tác giả trên máy chiếu.

- HS khác NX, GV chuẩn xác, mở rộng về t/gNội dung cần đạt

I. Đọc và tìm hiểu chung

1. Tác giả2. Tác phẩm- Hs xác định cách đọc, đọc vb và nhận xét

? Thể thơ, PTBĐ?

? Nêu cấu trúc của bài thơ ntn?

Hoạt động 2: Phân tích

- PP: Vấn đáp, hoạt động nhóm, phân tích,

bình giảng

- KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm- Đọc và tìm hiểu chú thích

- Thể thơ: TNBC (thể thơ truyền thống)

- PTBĐ: Biểu cảm + MT

- Cấu trúc: 4 phần ( đề, thực, luận, kết)

II. Phân tích1. Hai câu đề

? Tìm từ ngữ thể hiện tâm trạng, cảm xúc của - Tâm trạng: buồn lắm

nhà thơ?

chán nửa rồi

? NT được sử dụng (chú ý nhịp thơ, giọng (+) NT: Nhịp thơ chậm rãi + thán từ ơi

-> câu thơ như một tiếng thở dài

thơ, sử dụng từ ngữ)?

Giọng thơ nhẹ nhàng như một lời tâm

sự Động từ gợi tả tâm trạng, cảm xúc

? Qua đó, em cảm nhận được điều gì về tâm -> Buồn bã, chán nản

trạng, cảm xúc của tác giả?

? Vì sao nhà thơ lại có tâm trạng ấy?

- Tâm trạng đó được khơi gợi từ một

đêm trăng thu nhưng quan trọng hơn là

nó xuất phát từ mối bất hòa sâu sắc đối

với thực tại tầm thường xấu xa

? Cảm nhận chung của em về nội dung hai * Tâm trạng buồn chán và nỗi bất hòa

câu thơ đầu?

sâu sắc đối với cuộc sống thực tại

2. Hai câu thực.

* TL nhóm: 4 nhóm (5 phút).

- Ước muốn: làm thằng Cuội lên cung

? Nhà thơ có ước muốn gì?

trăng chơi cùng chị Hằng

? Nhận xét về nghệ thuật (biện pháp tu từ,

kiểu câu, giọng thơ)?

(+) NT: Câu hỏi tu từ, câu cầu khiến

? Ước mơ đó thể hiện thái độ gì?

Giọng thơ nhẹ nhàng hóm hỉnh

* Ước mơ, khát khao muốn thoát li cuộc

- Gọi đại diện HS trình bày, nhận xét

- Gv nhận xét, chốt kiến thức trên máy chiếu sống thực tại bằng ước muốn rất

- Gv bình giảng.

ngơng của nhà thơ

3. Hai câu luận.

? Tác giả tưởng tượng cuộc sống của mình - Cuộc sống nơi cung trăng:

nơi cung trăng ntn? Tìm từ ngữ, hình ảnh?

Có bầu, bạn quên buồn tủi

Vui với gió mây

? Nhận xét về cuộc sống đó?

-> Vui vẻ, hạnh phúc, được làm bạn

với thiên nhiên

? Việc nhà thơ tưởng tượng ra một cuộc sống* Ước mơ, khát khao cuộc sống đích

tốt đẹp nơi cung trăng thể hiện ước mơ gì

thực với niềm vui trần thếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức khởi động: T/C cho HS chơi trò chơi ”Tiếp sức” (2 đội chơi, TG: 2 phút): Viết đề văn thuyết minh?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×