1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Ngữ văn >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Văn bản thuyết minh trong đời sống con người

Văn bản thuyết minh trong đời sống con người

Tải bản đầy đủ - 0trang

? Mục đích viết của các văn bản trên là - Mục đích:

gì?

+ Văn bản a: Trình bày cho mọi người biết lợi

ích của cây dừa và đặc điểm riêng của cây

dừa Bình Định.

+ Văn bản b: Giải thích giúp mọi người hiểu

rõ tác dụng của chất diệp lục làm cho lá cây có

màu xanh.

+ Văn bản c: Giới thiệu cho mọi người biết về

Huế với tư cách là trung tâm văn hoá nghệ

thuật lớn của VN

? Nhận xét chung về mục đích viết của -> Cung cấp tri thức về đặc điểm, tính chất,

các văn bản trên?

nguyên nhân

? Phương thức trình bày của các văn - Phương thức trình bày: trình bày, giới thiệu,

bản trên là gì?

giải thích.

? Những văn bản trên em thường gặp ở - Gặp trong mọi lĩnh vực của đời sống

đâu?

- GVKL

=> Các văn bản trên là văn bản thuyết minh

? Em hiểu thế nào là văn bản thuyết

minh? Nó có vai trò ntn trong đời sống *Ghi nhớ ý 1

- Chuẩn xác, chốt ghi nhớ

2. Đặc điểm của văn bản thuyết minh

- YC HS xem lại các văn bản ở trên

a. Xét ví dụ

* TL nhóm: 4 nhóm (TG: 5 phút).

? Có thể xem các văn bản trên là văn - Không thể coi đó là văn bản tự sự, miêu tả

bản tự sự, miêu tả hay biểu cảm được hay biểu cảm được…

không? Vì sao?

? Các văn bản trên có đặc điểm chung - Cung cấp các tri thức khách quan về đối

nào làm chúng trở thành 1 kiểu riêng?

tượng để được người đọc hiểu đúng và đầy đủ

? Nhận xét về các tri thức được đưa ra về đối tượng.

trong bài

- Phương thức biểu đạt : Trình bày ; giới thiệu;

? Về ngơn ngữ các văn bản này có đặc giải thích

điểm gì ?

- Tri thức: Khách quan, xác thực, khơng hư

- ĐD HS TB - HS khác NX, b/s.

cấu, tưởng tượng

- GV NX, chốt KT.

- Ngơn ngữ: chính xác, rõ ràng, chặt chẽ, hấp

dẫn

GV : Tuy nhiên nếu người viết có cảm

xúc, gây hứng thú cho người đọc,

người nghe thì càng tốt.

? Qua tìm hiểu ví dụ, em thấy văn bản * Đặc điểm của văn bản thuyết minh.

thuyết minh có những đặc điểm gì ?

- Cung cấp tri thức...3. Hoạt động luyện tập

Hoạt động của gv và hs

Hoạt động 2: Luyện tập

- PP: Vấn đáp, hoạt động nhóm, luyện tập

thực hành

- KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm

- NL, PC: tự học, ngôn ngữ, tư duy, hợp

tác, tự tin.

* TL cặp đôi: 3 phút.

? Đâu là văn bản thuyết minh? Vì sao?

- Gọi đại diện TB – HS khác NX, b/s.

- GV NX, sửa chữa.Nội dung cần đạt

II. Luyện tập* Bài tập 1

- Là văn bản thuyết minh vì :

+ Văn bản a: Cung cấp kiến thức lịch sử

+ Văn bản b: cung cấp kiến thức sinh vật* Bài tập 2

- Văn bản Thông tin …năm 2000 thuộc loại

văn bản nghị luận

- Sử dụng thuyết minh khi nói về tác hại

của bao bì ni lơng giúp người đọc thấy rõ

tác hại của bao bì ni lơng làm cho đề nghị

của văn bản nêu ra có tính thuyết phục.

* Bài tập 3.

- Các văn bản đó cần yếu tố thuyết minh

- Tổ chức cho HS làm việc cá nhân.

? Các văn bản tự sự, nghị luận, biểu cảm, + Tự sự : Giới thiệu sự vật ; sự việc

miêu tả có cần yếu tố thuyết minh không? + Miêu tả : Giới thiệu cảnh vật; con người ;

thời gian

Vì sao?

- HS trình bày, nhận xét

+ Biểu cảm : Giới thiệu đối tượng gây cảm

xúc là con người hay sự vật.

- Gv nhận xét chung, chuẩn xác

+ Nghị luận : Giới thiệu luận điểm ; luận cứ

- Tổ chức cho HS làm việc cá nhân.

? Văn bản “Thông tin về ngày trái đất năm

2000” thuộc kiểu văn bản nào?

? Phần nd thuyết minh trong văn bản này

có tác dụng gì?

- Gọi một số cặp trình bày kết quả

- Nhận xét, sửa chữa4. Hoạt động vận dụng

? Nêu các tình huống trong đời sống hàng ngày em thấy cần sử dụng văn thuyết minh?

? Để có được những tri thức để sử dụng trong văn thuyết minh ta làm thế nào?

5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng* Tìm thêm các văn bản thuyết minh trêm sách, báo, mạng in-tơ-nét

- Tìm hiểu thơng tin về một số vật dụng quen thuộc như bút chì, bút bi, phích nước...

* Học kĩ nội dung bài và hoàn thành câc bài tập

* Chuẩn bị bài: Phương pháp thuyết minh

+ Đọc các VD và trả lời câu hỏi

Ngày soạn: / /2018

Tuần 12. TIẾT 52. PHƯƠNGNgày dạy:/ / 2018PHÁP THUYẾT MINHI . Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức

- Kiến thức về văn bản thuyết minh (trong cụm các bài học về văn bản thuyết minh đã học

và sẽ học)

- Đặc điểm, tác dụng của các phương pháp thuyết minh.

2. Kỹ năng

- Nhận biết và vận dụng các phương pháp thuyết minh thông dụng.

- Rèn luyện khả năng quan sát để nắm bắt được bản chất của sự vật.

- Tích luỹ và nâng cao tri thức đời sống.

- Phối hợp sử dụng các phương pháp thuyết minh để tạo lập văn bản thuyết minh theo

yêu cầu.

- Lựa chọn phương pháp phù hợp như định nghĩa, so sánh, phân tích, liệt kê để thuyết

minh về nguồn gốc, đặc điểm, công dụng của đối tượng.

3. Thái độ

- Có ý thức quan sát, tìm hiểu bản chất của sự vật; tích lũy nâng cao tri thức đời sống.

4. Năng lực, phẩm chất

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy sáng tạo; năng lực hợp tác;

năng lực giao tiếp..........

- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ ...

II. Chuẩn bị

- Gv: Máy chiếu, sgk, tkbg, SGV, TLTK

- Hs: Đọc các VD trong sgk và trả lời câc câu hỏi

III. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- PP: Vấn đáp, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành.

- KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, lược đồ tư duy, mảnh ghép.

IV.Tổ chức các hoạt động dạy học

1. Hoạt động khởi động* Ổn định tổ chức

* Kiểm tra bài cũ

? Thế nào là văn bản thuyết minh

? Các đặc điểm của văn bản thuyết minh?

* Khởi động:

Cho HS kể tên các văn bản thuyết minh.

? Em hiểu gì về đặc điểm của các văn bản trên?

- Gv giới thiệu bài mới.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mớiHoạt động của gv và hs

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu các phương I. Tìm hiểu các phương pháp thuyết minh

pháp thuyết minh

- PP: Vấn đáp, hoạt động nhóm

- KT: Đặt câu hỏi, chia nhóm, mảnh

ghép, lược đồ tư duy

- NL, PC: tự học, ngôn ngữ, tư duy,

hợp tác, tự tin..

1. Quan sát, học tập, tích luỹ các tri thức để

làm bài văn thuyết minh

- YC hs chú ý các vb ở bài trước a. Xét ví dụ: 3 văn bản/ sgk/114-115

/sgk/114-115sgk

? Các văn bản đó đã sử dụng các loại - Sử dụng tri thức về sinh vật , khoa học , lịch

tri thức nào để thuyết minh ?

sử , văn hố .

? Bằng tưởng tượng suy luận có được

tri thức đó khơng?

- Y/ hs trao đổi cặp và cho biết:

? Làm thế nào để có được tri thức ấy ? - Muốn có được tri thức ấy cần phải :

- Gọi hs trả lời

+ Quan sát (Tìm hiểu đối tượng về màu sắc

kích thước; đặc điểm; tính chất...)

- GV nhận xét KL

+ Đọc sách; học tập tra cứu

+ Tham quan, tích luỹ.

? Mục đích của quan sát, học tập, tích -> Nắm bắt bản chất, đặc trưng của sự vật .

lũy?

? Muốn có tri thức chính xác, đầy đủ để

làm tốt một bài văn thuyết minh người

viết phải làm gì.

b. Ghi nhớ ý 1/sgk

- GV chuẩn xác, chốt ghi nhớ

2. Phương pháp thuyết minh100a. Xét vd

* Ví dụ a

- Y/c hs đọc vd a

- Cách thuyết minh:

+ VDa1

? Các câu văn trên có xuất hiện từ nào . Các câu có từ là, sau từ “ là” cung cấp tri

chung ¿

thức về đối tượng

? Sau từ “là” cung cấp một tri thức ntn

. Vị trí: Thường ở đầu bài, đầu đoạn.

? Vị trí của các câu văn trên?

+ VDa2: Văn bản Vì sao lá cây lại có màu

* KT mảnh ghép:

- Vòng 1: Vòng chun gia.

xanh:

+ Nhóm 1: Trong văn bản “Vì sao lá - tác giả dùng các tri thức, lời lẽ giảng giải

cây có màu xanh”, tác giả đã thuyết - Tác dụng:

+ Biết và hiểu được những đặc điểm tiêu biểu

minh ntn?

? Cách thuyết minh trong VD trên có của Huế, của nhân vật lịch sử Nông Văn Vân,

phân biệt địa danh Huế, nhân vật Nông Văn

tác dụng gì?

Vân với các địa danh và nhân vật khác

+ Giúp mọi người hiểu được nguyên nhân vì

sao lá cây có màu xanh

? Nhận xét chung về tác dụng của cách -> Hiểu được đặc điểm, bản chất tiêu biểu của

đối tượng

thuyết minh trên?

? Em hiểu phương pháp nêu định => VDa sử dụng phương pháp nêu định

nghĩa, giải thích là gì? Tác dụng của nghĩa, giải thích

phương pháp này

* VD b

+ Nhóm 2: Tìm hiểu cách thuyết minh , - Thuyết minh bằng cách:

+ Lần lượt trình bày các lợi ích từ các bộ

tác dụng của cách thuyết minh đó?

phận của cây dừa.

+ Lần lượt trình bày các tác hại của việc vứt

bừa bãi bao bì ni lơng-> ảnh hưởng đến MT.

- Tác dụng: Hiểu đối tượng một cách đầy đủ ,

toàn diện.

=> VD b sử dụng phương pháp liệt kê.

* VD c, d

+ Nhóm 3: Tìm hiểu cách thuyết minh, - Cách thuyết minh: Dẫn ra vd, số liệu chính

xác

tác dụng của cách thuyết minh đó?

- Tác dụng : Tăng độ tin cậy, thuyết phục của

tri thức.

=> VD c,d sử dụng phương pháp nêu ví dụ,

dùng số liệu

104Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Văn bản thuyết minh trong đời sống con người

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×