1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
e/ Một số lệnh thường dùng

e/ Một số lệnh thường dùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hinh 2.6.1a: Màn hình LCD 1602

Màn hình LCD 1602 được tích hợp chip điều khiển HD44780 bên trong lớp vỏ và

chỉ đưa ra các chân giao tiếp cần thiết. Sơ đồ và tên các chân ở hình sau:Hình 2.6.1b: Sơ đồ và tên các chân màn hình LCD 1602

2.6.2/ Chức năng các chân

Bảng 2.6.2: Chức năng các chân màn hình LCD 1602

Chân

1

2

3

4

5

67-1415

16Ký hiệuMô tả

Chân nối đất cho LCD, khi thiết kế mạch ta nối chân này với

VSS

GND của mạch điều khiển

Chân cấp nguồn cho LCD, khi thiết kế mạch ta nối chân này với

VDD

VCC=5V của mạch điều khiển

V0

Điều chỉnh độ tương phản của LCD.

Chân chọn thanh ghi (Register select). Nối chân RS với logic

RS

“0” (GND) hoặc logic “1” (VCC) để chọn thanh ghi.

Chân chọn chế độ đọc/ghi (Read/Write). Nối chân R/W với

R/W

logic “0” để LCD hoạt động ở chế độ ghi, hoặc nối với logic “1”

để LCD ở chế độ đọc.

Chân cho phép (Enable). Sau khi các tín hiệu được đặt lên bus

E

DB0-DB7, các lệnh chỉ được chấp nhận khi có 1 xung cho phép

của chân E.

Tám đường của bus dữ liệu dùng để trao đổi thơng tin với

MPU. Có 2 chế độ sử dụng 8 đường bus này :

+ Chế độ 8 bit : Dữ liệu được truyền trên cả 8 đường, với bit

DB0-DB7

MSB là bit DB7.

+ Chế độ 4 bit : Dữ liệu được truyền trên 4 đường từ DB4 tới

DB7, bit MSB là DB7

A

Nguồn dương cho đèn nền

K

GND cho đèn nền362.6.3/ Khởi tạo LCD

Khởi tạo là việc thiết lập các thông số làm việc ban đầu. Đối với LCD, khởi tạo giúp

ta thiết lập các giao thức làm việc giữa LCD và MPU. Việc khởi tạo chỉ được thực hiện

1 lần duy nhất ở đầu chương trình điều khiển LCD và bao gồm các thiết lập sau :

- Display clear : Xóa/khơng xóa tồn bợ nợi dung hiển thị trước đó.

- Function set : Kiểu giao tiếp 8bit/4bit, sớ hàng hiển thị 1hàng/2hàng, kiểu kí tự

5x8/5x10.

- Display on/off control: Hiển thị/tắt màn hình, hiển thị/tắt con trỏ, nhấp

nháy/không nhấp nháy.

- Entry mode set : các thiết lập kiểu nhập kí tự như: Dịch/khơng dịch, tự tăng/giảm

(Increment).37Chương 3

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1/ Sơ đồ khối tổng qtHình 3.1: Sơ đồ khới tổng qt383.1.1/ Khối nguồn

Khới nguồn được thiết kế riêng dùng LM2596S cho phép cung cấp điện áp ổn

định 5V-2A với điện áp ngõ vào thay đổi từ 4.5-30V. Mạch được thiết kế nhằm giảm

thiểu sai số do mạch không ổn định của điện áp cung cấp cho mạch để hạn chế sự gia

tăng đột ngột gây hỏng linh kiện.Hình 3.1.1a: Khới nguồn

* Thơng sớ kỹ thuật LM2596S

- Kích thước: 4.3 x 3 x 1.2 (cm)

- Dòng ra tới đa: 3A (có thể gắn tản nhiệt cho IC để tăng dòng đầu ra cực đại)

- Cơng suất: 20W

- Dài điện áp đầu vào: 3-40V

- Dải điện áp ra: có thể tùy chỉnh điện áp ra từ 1.23-37 V

- Mạch ổn áp LM2596S là mạch nguồn giảm áp sử dụng IC ổn áp LM2596S

+ Áp ra có thể điều chỉnh bằng biến trở

+ IC LM2596 là IC nguồn xung có chu kỳ đóng/ngắt lên đến 125Khz cho hiệu

suất làm việc cao.

Mạch nguồn có nguyên tắc đi qua các phần thứ tự sau:

1) Biến áp ( điều chỉnh điện áp cho phù hợp)

2) Chỉnh lưu (biến đổi dòng xoay chiều thành dòng 1 chiều)

3) Lọc nhiễu cao và trự điện tốt

39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

e/ Một số lệnh thường dùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×