1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c/ Cảm biến chyển động PIR HC-SR501

c/ Cảm biến chyển động PIR HC-SR501

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong đó, VCC sẽ được nới với LM2596 từ nguồn vào 9V-2A; GND nới mass;

chân PWR nới mass có tác dụng khi cấp nguồn cho module sim900 thì module này sẽtự động boost mà chúng ta không cần phải boost thủ công; chân TX sẽ được nối với

chân D2 của Arduino; chân RX được nới với chân D3 của Arduino.

Hình 3.1.3d: Arduino

Khi nhiệt độ quá cao, trên mức cài đặt thì module sim900 sẽ gọi điện thoại cho

chúng ta để báo hiệu có nguy cơ cháy nổ cao; đồng thời, khi chủ vắng nhà mà ḿn

biết tình trạng nhà mình như thế nào thì có thể gửi tin nhắn theo cú pháp rồi gửi đến số

thuê bao đã được gắn vào module sim900 tại nhà mình, module sim900 nhận và đọc

tin nhắn, truyền tín hiệu cho Arduino kiểm tra các cảm biến tại nhà, sau đó module

sim900 gửi tin nhắn đến sớ th bao của mình để báo cáo tình trạng nhà.453.2/ Thiết kế chương trình

3.2.1/ Lưu đồ giải thuật

Trước khi viết chương trình điều khiển, cần thiết phải có lưu đồ giải thuật để dễ

dàng theo dõi và xử lý chương trình hợp lý, nhanh chóng.Hình 3.2.1: Lưu đồ giải thuật

3.2.2/ Viết chương trình cho vi điều khiển Arduino

Chương trình được viết bằng phần mềm Arduino IDE dựa vào lưu đồ giải thuật đã

thiết lập. Tham khảo chương trình điều khiển trong phụ lục.46Chương 4

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO NGHIỆM

Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu. em đã thiết kế và hồn thành mơ hình cảm

biến đa chức năng ứng dụng trong giảng dạy và thí nghiệm. trong chương này chúng

tơi sẽ hồn thiện mơ hình để chạy lấy kết quả khảo nghiệm. 4.1/ Mơ hình mơ phỏng và mơ

hình thực tế4.1.1/ Mơ hình mơ phỏngHình 4.1.1: Mơ hình mơ phỏng

474.1.2/ Mơ hình thực tếHình 4.1.2: Mơ hình thực tế

4.2/ Phần cứng

4.2.1/ Cấu tạo

Mơ hình bao gồm:

48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c/ Cảm biến chyển động PIR HC-SR501

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×