1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO NGHIỆM

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO NGHIỆM

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.1.2/ Mơ hình thực tếHình 4.1.2: Mơ hình thực tế

4.2/ Phần cứng

4.2.1/ Cấu tạo

Mơ hình bao gồm:

48+ Cảm biến nhiệt độ LM35, cảm biến chuyển động PIR HC-SR501, module cảm

biến mưaHình 4.2.1a: Cảm biến mưa trên mơ hình

+ Đợng cơ servo S90

Hình 4.2.1b: Cảm biến chuyển đợng HC-SR501 và đợng cơ Servo trên mơ hình+ Module Sim900

Hình 4.2.1c: Module Sim900 trên mơ hình

+ Arduino UNO

49+ Màn hình LCD 1602

+ Biến trở 10KHình 4.2.1d: Arduino, bợ nguồn, LM35 trên mơ hình4.2.2/ Nguyên tắc hoạt động

Bật nguồn, chờ cho Module sim900 và màn hình LCD khởi đợng.

Sau khi khởi đợng xong, khi có người vào đến trước cửa nhà thì cảm biến PIR

HC-SR501 nhận tín hiệu và đợng cơ sẽ kéo cửa ra, hoặc người từ trong nhà đi ra ngoài

tới cửa thì cửa sẽ mở ra.50Hình 4.2.2a: Hoạt đợng của cảm biến chuyển động PIR và động cơ servo

Tiếp theo, khi có mưa x́ng, cảm biến mưa nhận biết và đợng cơ sẽ kéo cửa đóng

lại; khi trời hết mưa, đợng cơ sẽ kéo cửa ra cho căn nhà thoáng mát, thơng gió.Hình 4.2.2b: Hoạt đợng của Module cảm biến mưa và động cơ servoHoặc đồng thời cả 2 cảm biến mưa và PIR HC-SR501 đều nhận tín hiệu lên mức

cao thì cả 2 đợng cơ đều được kích hoạt hoạt đợng; Đợng cơ nhận tín hiệu từ cảm biến

PIR thì mở cửa ra, còn đợng cơ nhận tín hiệu từ module cảm biến mưa sẽ đóng cửa lại.

Khi nhiệt đợ cao quá mức - ở đây em cho nhiệt độ cao hơn 60 0 sẽ báo cháy,

module sim900 sẽ gọi điện thoại đến thuê bao di động của chúng ta để báo hiệu ngơi

nhà có nguy cơ cháy cao.

Đồng thời, trên màn hình lCD 1602 sẽ ln hiển thị nhiệt đợ trong ngơi nhà, tình

trạng có người hay khơng và có mưa hay khơng śt ngày 24/24 để chúng ta kịp theo

dõi.Hình 4.2.2c: Cảm biến chuyển đợng PIR và module cảm biến mưa cùng hoạt động

* Cú pháp nhắn tin theo dõi tình trạng ngơi nhà thơng minh

Bảng 4.2.2: Cú pháp gửi tin nhắn đến Module Sim900

51Cú pháp

Mô tả

aTEST Gửi đến

Từ điện thoại của mình, soạn theo cú pháp “aTEST” và

số thuê bao sim của gửi đến số thuê bao sim của module sim900 để theo dõi tình

module sim900

trạng ngơi nhà của mình như thế nào.

* Lưu ý: cú pháp phân biệt chữ in hoa và thường.

Khi module sim900 nhận được tin nhắn đúng “aTEST”, Arduino sẽ xử lý và kiểm

tra tất các cảm biến thì module sim900 sẽ tự đợng trả về tin nhắn thơng báo tình trạng

ngơi nhà của mình. Cụ thể như sau:

+ Cú pháp nhắn tin và gửi đến Module sim900:Hình 4.2a: Cú pháp soạn tin nhắn

+ Khi chủ nhà đến trước cửa nhà:Hình 4.2b: Có chuyển đợng thân nhiệt

+ Khi trời đang mưa:Hình 4.2c: Khi trời có mưa

+ Khi chủ đến trước cửa nhà và trời đang mưa:52Hình 4.2d: Khi có chuyển đợng thân nhiệt và trời mưa

+ Khi trong nhà khơng có hiện tượng gì:Hình 4.2e: Khi ở nhà khơng có hiện tượng gì53Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1/ Kết luận

Qua nghiên cứu và tìm hiểu về phần cứng, em đã giới thiệu tổng quan về arduino,

module sim900, các (module) cảm biến và 1 một linh kiện điện tử khác; đồng thời em

cũng viết chương trình đọc các loại cảm biến, module sim900, màn hình LCD 1602

trên mơi trường arduino để xuất lên màn hình Serial monitor thơng qua phần mềm

Arduino IDE cũng như hiển thị lên màn hình LCD 1602.

Về phần mềm, em đã sử dụng phần mềm Arduino IDE để viết chương trình cho

Arduino để đọc giá trị các cảm biến, module sim900, LCD 1602; phần mềm Autocad

2012 để vẽ và ghi kích thước mơ hình cho ngơi nhà.

Về mơ hình cũng như khảo nghiệm thực tế, em đã cải thiện độ chính xác của các

cảm biến, module sim sao cho chính xác nhất.

* Ưu nhược điểm của mơ hình

- Ưu điểm:

+ Mơ hình đã thể hiện được tính thơng minh

+ Các cảm biến hoạt động ổn định

+ Module Sim900 tự động gọi thoại, tắt gọi thoại, đọc và nhắn tin SMS

+ Đợ thẫm lỹ mơ hình tương đới khá tớt

- Nhược điểm:

+ Đợng cơ còn rung lắc

5.2/ Đề nghị

Do thời gian thực hiện ngắn nên em chưa thể thiết kế mô hình hồn hảo như ý mn

nhưng mơ hình này vẫn hoạt đợng tương đới tớt. Vì vậy, em xin đưa ra mợt vài đề nghị

để mơ hình trong tương lai hồn thiện hơn, như sau:

54- Xây dựng thêm khới mở rợng để có thể kết nới thêm nhiều cảm biến khác, khai

thác tối đa các chức năng của vi điều khiển Arduino

- Thiết kế cho module cảm biến mưa, chỉ khi có trời mưa thì cảm biến mới hoạt

đợng55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO NGHIỆM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×