1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Mạch hiển thị 4 LED 7 đoạn

3 Mạch hiển thị 4 LED 7 đoạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cấu tạo của LED 7 Đoạn:

Anode chungCathode chungHình 2.6: LED 7 đoạn

LED 7 đoạn có 2 loại: Anode chung và cathode chung

Loại cathode chung: Chân chung được nối Mass, để kích sáng các thanh LED phải

kích các chân còn lại với mức điện áp 1.

Loại anode chung: Chân chung được nối vào nguồn 5V, để kích sáng các thanh

LED phải kích các chân còn lại với mức 0.

Ứng dụng LED 7 đoạn dùng để hiển thị giao tiếp với người sử dụng nhằm giám

sát, theo dõi quá trình nhất định ví dụ: Thời gian, số lượng…

Bằng cách phối hợp sự sáng tắt LED ở các đoạn tạo thành con số, thường là thể

hiện ở dạng số hệ thập phân.

2.3.2 IC 74HC595Hình 2.7: Cấu tạo IC 74HC59514IC 74HC595 là thanh ghi dịch 8 bit kết hợp chốt dữ liệu, đầu vào nối tiếp đầu ra

song song. Chức năng: Thường dùng trong các mạch LED 7 đoạn, LED Matrix,…. Để tiết

kiệm số chân vi điều khiển tối đa (3 chân).

Ý nghĩa hoạt động của một số chân quan trọng:

Chân 14 (Data pin): Đầu vào dữ liệu nối tiếp. Tại 1 thời điểm xung clock chỉ đưa

vào 1 bit.

Các chân nối ra LED (Q0  Q7): 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tương ứng với 8 thanh LED:

a, b, c, e, f, g, d, p.

Chân 13: Chân cho phép tích cực ở mức thấp. Khi ở mức cao, tất cả các đầu ra của

IC 74HC595 trở về trạng thái cao trở xuống, khơng có đầu ra nào được cho phép.

Chân 12 (Latch pin): Xung clock chốt dữ liệu, khi có 1 xung clock tích cực ở sườn

dương thì cho phép xuất dữ liệu trên các chân output. Lưu ý có thể xuất dữ liệu bất cứ lúc

nào.

Chân 11 (shift clock pin): Chân vào xung clock, khi có 1 xung clock tích cực ở

sườn dương (từ 0 lên 1) thì 1 bit được dịch vào IC.

Chân 10: Khi chân này ở mức thấp (mức 0) thì dữ liệu bị xố trên IC.

Chân 9 (Q7’): Chân dữ liệu nối tiếp, nếu dùng nhiều IC 74HC595 mắc nối tiếp

nhau thì đưa đầu vào của con tiếp theo khi đã dịch 8bit.

Chân 8: Chân nối GND.

Chân 16: Nối nguồn VCC.2.3.3 Phương pháp điều khiển mạch hiển thị

Mạch hiển thị sử dụng 4 con LED 7 đoạn chung cực âm được điều khiển bằng

74HC595.Hình 2.8: Mạch 4 LED 7 đoạnCác cách điều khiển mạch hiển thị 4 LED 7 đoạn. Có hai phương pháp chính để

đưa dữ liệu ra LED 7 đoạn: Phương pháp chốt và phương pháp quét.

15Phương pháp quét: Dựa vào sự lưu ảnh ở mắt (25 hình / giây), ta cho LED chớp tắt

thật nhanh với tần số >=25 Hz, khi đó mắt sẽ không phát hiện việc chớp tắt liên tục của

LED, xem như LED đang sáng. Nối chân (loại A) chung lên nguồn và điều khiển sáng /tắt

nhanh cho hai thanh b, c (các thanh còn lại tắt) LED sẽ hiển thị số 1.

Bằng cách cho luân phiên nhiều LED hiển thị làm cho mắt cảm thấy nhiều LED 7

đoạn sáng đồng thời, với cách này chỉ cần một bus dữ liệu nối song song cho tất cả các

LED (chân a, b, c, d, e, f, g) với mỗi LED được điều khiển một tín hiệu khác sao cho tại

một thời điểm chỉ có duy nhất một LED 7 đoạn được phép hiển thị. Nếu tăng tần số quét

(giảm thời gian sáng mỗi LED) thì ta sẽ thấy 4 con LED sáng cùng nhau.

Phương pháp chốt: Vẫn sử dụng việc truyền bus dữ liệu tới các LED như phương

pháp quét, các chân LED đều có chân A chung nối sẵn lên nguồn. Mỗi LED 7 đoạn được

chốt với IC. Dữ liệu từng LED sẽ truyền lên bus, ứng với dữ liệu của LED nào thì IC chốt

của LED đó sẽ chốt lại. Sau mỗi lượt dữ liệu xuất đầy đủ trên tất cả LED và các LED sẽ

sáng liên tục chứ không như phương pháp quét.

2.4 Biến trở

Biến trở là điện trở nhưng có thể thay đổi giá trị của nó nhờ các cần gạt hoặc núm vặn.A: Ngõ vào; B: Chân Mass; C: Ngõ raHình 2.9: Cấu tạo biến trở

Cấu tạo biến trở : Bộ phận chính của biến trở là cuộn dây dẫn bằng hợp kim có

điện trở suất lớn (nikêlin hoặc nicrom), được quấn đều đặn theo dọc theo một lõi bằng sứ.

16Công dụng: Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể được sử dụng để

điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

Nếu mắc hai đầu A, B của cuộn dây này nối tiếp vào mạch điện thì khi dịch chuyển

con chạy C. Khơng có tác dụng thay đổi điện trở. Vì khi đó nếu dịch chuyển con chạy C

thì dòng điện vẫn chạy qua toàn bộ cuộn dây của biến trở và con chạy sẽ khơng có tác

dụng làm thay đổi chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện chạy qua.

Biến trở của mạch điện có thay đổi. Vì khi đó nếu dịch chuyển con chạy hoặc tay

quay sẽ làm thay đổi chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện chạy qua và do đó làm

thay đổi giá trị điện trở của biến trở và của mạch điện.2.5 Cảm biến góc và gia tốc GY-521 MPU6050Hình 2.10: Cảm biến góc và gia tốc GY-521 MPU6050

Bảng 2.2: Sơ đồ chân của cảm biến GY521-MPU6050

VCC5V/3V3

17GND

SCL

SDA

XDA0V

Chân SCL trong giao tiếp I2C

Chân SDA trong giao tiếp I2C

Chân dữ liệu (kết nối với cảm biến khác)XCL

AD0Chân xung (kết nối với cảm biến khác)

Bit 0 của địa chỉ I2CINTChân ngắtMPU6050 là cảm biến phát hiện, xử lý chuyển động đầu tiên trên thế giới được

tích hợp bộ cảm biến 6 trục và thuộc sở hữu của MotionFusion™. Cảm biến này được sử

dụng vào những thiết bị cầm tay, ứng dụng trong máy tính bảng, và các thiết bị tiêu dùng

khác. MPU6050 được nhúng con quay hồi chuyển 3 trục vi cơ điện tử (MEMS), một cảm

biến gia tốc MEMS 3 trục và một bộ xử lý tín hiệu số với giao tiếp I2C.

MPU6050 có 3 bộ ADC 16 bit để chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số

các kết quả ngõ ra của con quay hồi chuyển và 3 bộ ADC để chuyển đổi tín hiệu tương tự

sang số các kết quả ngõ ra của gia tốc. Để theo dõi chính xác cả chuyển động nhanh và

chậm, con quay hồi chuyển có thể lập trình với các mức đo ±2500, ±5000, ±10000 và

±20000/ s (dps) và một gia tốc có thể lập trình với các mức đo ±2g, ±4g, ±8g và ±16g.Hình 2.11: Bộ phận chính của cảm biến MPU6050

Linh hoạt trong việc cấp nguồn, MPU6050 hoạt động với điện áp VDD từ 2.37V

đến 3.46V. Ngoài ra MPU6050 cung cấp một chân điện áp tham chiếu VLOGIC, dùng

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Mạch hiển thị 4 LED 7 đoạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×