1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Khảo nghiệm và đánh giá chức năng đo góc và đo độ nghiêng của thước thủy thể hiện dạng kỹ thuật số.

5 Khảo nghiệm và đánh giá chức năng đo góc và đo độ nghiêng của thước thủy thể hiện dạng kỹ thuật số.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 4.2: Khảo nghiệm thông số của thước thủy khi đo vật trong mặt phẳng có độ

nghiêng theo phương ngang X.

Mặt phẳngSàn nhàMặt bànLần 1

Lần 21.050

1.100.760

0.810Lần 31.1300.790Lần 4

Lần 5

Lần 6

Lần 7

Lần 8

Lần 9

Lần 10

Trung bình1.060

1.070

1.040

1.090

1.10

1.090

1.080

1.08100.80

0.780

0.760

0.770

0.820

0.80

0.790

0.7880LầnHình4.26 : Biểu đồ khảo nghiệm thông số của thước thủy khi đo vật trong mặt phẳng có

độ nghiêng theo phương ngang X.

Kết luận: Kết quả khảo nghiệm thông số của thước thủy khi đo vật trong mặt phẳng có độ

nghiêng theo phương ngang X có được ở (Bảng 4.2) và (Hình 4.26) cho thấy giá trị đo

được ở các lần khác nhau vẫn còn có sự sai lệch:

Với sàn nhà: 1,0810 ± 0,006490. Mặt bàn: 0,7880 ± 0,0003760.

4.5.2Khảo nghiệm thông số của thước khi đo vật trong mặt phẳng theophương đứng Y.

Thiết lập và bố trí khảo nghiệm đo độ nghiêng theo phương đứng Y tương tự như bố

trí khảo nghiệm ở phương ngang X. Đặt thước vào các vị trí cần đo, bật cơng tắc mở để

thước hoạt động. Tiến hành đo, quan sát và đọc giá trị hiện thị xuất trên màn hình LED 7

46đoạn. Sau mỗi lần đo cần nhấn nút reset để reset lại thiết bị để đảm bảo thiết bị hoạt động

ln chính xác.

Bảng 4.3: Khảo nghiệm thơng số của thước khi đo vật trong mặt phẳng theo phương

đứng Y

LầnLần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Lần 5

Lần 6

Lần 7

Lần 8

Lần 9

Lần 10

Trung bìnhTường nhàTrụ điện0.80

0.830

0.780

0.790

0.840

0.80

0.810

0.820

0.780

0.830

0.80800.560

0.610

0.620

0.570

0.590

0.580

0.570

0.590

0.620

0.60

0.5910Hình4.27 : Biểu đồ khảo nghiệm thơng số của thước thủy khi đo vật trong mặt phẳng có

độ nghiêng theo phương đứng Y.

Kết luận: Kết quả khảo nghiệm thông số của thước thủy khi đo vật trong mặt

phẳng có độ nghiêng theo phương ngang Y có được ở (Bảng 4.3) và (Hình 4.27) cho thấy

giá trị đo được ở các lần khác nhau vẫn còn có sự sai lệch:

Với mặt đường: Tường nhà: 0,8080 ± 0,004520 .Trụ điện: 0,5910 ± 0,004540 .

4.5.3 Khảo nghiệm thông số của thước khi dùng đo góc của vật thể.

Để tiến hành khảo nghiệm góc đo bất kì ở những vị trí khác nhau thì xác định vật

thể có vị trí góc cần đo, mở thiết bị đo góc của thước được tích hợp cố định trên thân

thước đưa vào vị trí đã xác định. Lúc đó bật cơng tắc cấp nguồn cho thước thủy, hiệu

chỉnh các thông số, nhấn nút reset để đảm bảo thơng số hiển thị khơng có sai lệch. Sau khi

47đã hiệu chỉnh, tiến hành quan sát góc đo của vật thể thông qua khối hiện thị mođun 4 LED

7 đoạn tích hợp trên thân thước và kiểm tra lại các thông số hiển thị.

Bảng 4.4: Khảo nghiệm thông số của thước khi dùng đo góc của vật thể.GócGóc 900Góc 450910

900

900

900

900

900

900

900

900

900

89,50450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

45.30Lần

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Lần 5

Lần 6

Lần 7

Lần 8

Lần 9

Lần 10

Trung bìnhHình 4.28 : Biểu đồ khảo nghiệm thơng số của thước khi dùng đo góc của vật thể.

Kết luận: Kết quả khảo nghiệm thông số của thước thủy khi đo vật trong mặt

phẳng có độ góc có được ở (Bảng 4.4) và (Hình 4.28) cho thấy giá trị đo được ở các lần

khác nhau vẫn còn có sự sai lệch: Góc 900 : 89,90 ±0,320. Góc 450 : 45,30 ±0,320.48Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế thước thủy thể hiện dạng kỹ thuật số, đề tài đã thực

hiện được một số kết quả:

Đã hoàn tất việc thiết kế, thử nghiệm mạch điều khiển thiết bị thước thủy thể hiện

dạng kỹ thuật số.

Thiết lập giải thuật điều khiển cho thiết bị thước thủy thể hiện dạng kỹ thuật số.

Thiết kế cơ cấu đơn giản phù hợp với khả năng chế tạo ở các xưởng cơ khí Việt Nam.

Thiết bị có thể hoạt động dài. Pin kéo dài đến 96 giờ hoạt động liên tục

Làm chủ được công nghệ điều khiển, sử dụng thiết bị thước thủy thể hiện dạng kỹ

thuật số.

Thiết bị được thiết kế và sản xuất trong nước, chủ động được cơng nghệ chế tạo và

điều khiển, khơng còn lệ thuộc và chun gia và cơng nghệ nước ngồi.

Thiết bị thước thủy thể hiện dạng kỹ thuật số đo độ nghiêng với sai số:

Sàn nhà: 1,0810 ± 0,006490.

Mặt bàn: 0,7880 ± 0,0003760.

Tường nhà: 0,8080 ± 0,004520 .

Trụ điện: 0,5910 ± 0,004540 .

`Góc 900 : 89,90 ±0,320.

Góc 450 : 45,30 ±0,320.

KIẾN NGHỊ

Do hạn chế về thời gian hồn thành cùng kinh phí có hạng nên thiết bị thể hiện dạng

kỹ thuật số này chỉ mang tính chất khảo nghiệm vận hành, phương thức điều khiển và

đánh giá.

Thiết bị thước thước thủy thể hiện dạng kỹ thuật số cần tiến hành khảo nghiệm nhiều

hơn để đánh giá khả năng hoạt động của thiết bị

49TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

[1]. Nguyễn Văn Hòa, Bùi Văn Thảnh, Hồng Sỹ Hồng, Giáo trình đo lường điện và cảm

biến đo lường, Nhà xuất bản Giáo Dục, 2005.

[2]. Theo Trần Hữu Quế, Vẽ kỹ thuật cơ khí, Nhà xuất bản giáo dục 2002.

[3]. Phan Quốc Phơ, Giáo trình cảm biến, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

[4]. Nguyễn Đình Phú, Vi điều khiển lý thuyết và thực hành, Khoa Điện tử trường đại học

Sư Phạn Kỹ Thuật TP.HCM.

[5]. Nguyễn Bá Vương, Giáo trình điện tử cơ bản, Trường Đại học Nơng lâm Tp Hồ Chí

Minh.

TIẾNG NƯỚC NGỒI

[6]. Theo Michael Margolis (2011), Arduino Cookbook.50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Khảo nghiệm và đánh giá chức năng đo góc và đo độ nghiêng của thước thủy thể hiện dạng kỹ thuật số.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×