1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.7 Thông số kỹ thuật cảm biến lưu lượng (S201):

Bảng 2.7 Thông số kỹ thuật cảm biến lưu lượng (S201):

Tải bản đầy đủ - 0trang

biến có thể sai lệch tùy thuộc vào tốc độ, áp suất chất lỏng, vị trí đặt và định hướng

cảm biến.

2.2.5 Màn hình hiển thị LCD( Lyquid Crystal Display).

LCD là các loại màn hình tinh thể lỏng nhỏ, dùng để hiển thị các dòng chữ hoặc

số trong bảng mã ASCII. Không giống các loại LCD lớn, Text LCD được chia sẵn

thành từng ơ và ứng với mỗi ơ chỉ có thể hiển thị một ký tự ASCII. Cũng vì lý do chỉ

hiện thị được ký tự ASCII nên loại LCD này được gọi là Text LCD (để phân biệt với

Graphic LCD có thể hiển thị hình ảnh). Mỗi ơ của Text LCD bao gồm các “chấm” tinh

thể lỏng, việc kết hợp “ẩn” và “hiện” các chấm này sẽ tạo thành một ký tự cần hiển thị.

Trong các Text LCD, các mẫu ký tự được định nghĩa sẵn. Kích thước của Text LCD

được định nghĩa bằng số ký tự có thể hiển thị trên một dòng và tổng số dòng mà LCD

có.Hình 2.7 LCD 16x2.12Bảng 2.8 Thơng số kỹ thuật LCD 16x2:

Chức năngSố thứ tự chânTênTrạng thái logicMô tảGround1VSS(GND)-0VNguồn LCD2VDD(VCC)-+5VTương phản3VEE-0-VDD4RS5R/WĐiều khiển6E0D0-D7: lệnh.1D0-D7: dữ liệu.

Ghi từ AVR vào0LCD.1Đọc từ LCD vào0AVR.

Vô hiệu hóa LCD.1LCD hoạt động.Từ 1 xuống 0Bắt đầu ghi/đọc LCD.7D00/1Bit 0 LSB8D10/1Bit 19D20/1Bit 210D30/1Bit 311D40/1Bit 412D50/1Bit 513D60/1Bit 6Dữ liệu/lệnh14D7Kết nối Arduino uno với LCD:

130/1Bit 7 MSBChân 1 và chân 2 là các chân nguồn, được nối với GND và nguồn 5V. Chân 3 là

chân chỉnh độ tương phản (Contrast), chân này cần được nối với 1 biến trở chia áp để

hoạt động được.Trong khi hoạt động, chỉnh để thay đổi giá trị biến trở để đạt được độ

tương phản cần thiết, sau đó giữ mức biến trở này. Các chân điều khiển RS, R/W, EN

là các chân dữ liệu được nối trực tiếp với vi điều khiển. Tùy theo chế độ hoạt động 4

bit hay 8 bit mà các chân từ D0 đến D3 có thể bỏ qua hoặc nối với vi điều khiển.

Sơ đồ nguyên lý kết nối LCD và Arduino thong qua LCD I2C ở chế độ 4bit:Hình 2.8 Sơ đồ nguyên lý hiển thị LCD.

2.2.6 Van điện từ( Solenoid valve).

Van điện từ( Solenoid vavle): là một thiết bị cơ điện sử dụng để kiểm sốt dòng

chảy của chất lỏng. Van được điều khiển bởi dòng điện 220V hoặc 24V thông qua một

cuộn dây. Khi cuộn dây được cấp điện, một từ trường được tạo ra, tạo thành lực tác

động lên lõi sắt bên trong làm lõi sắt di chuyển lên làm mở van. Khi dòng điện ngắt từ

trường mất đi van trở về trạng thái ban đầu.141. Thân van. 2. Lưu chất.3. Ống dẫn.4.Vỏ ngoài cuộn hút.5. Cuộn dây 6. Dây nguồn.7. Lõi sắt8. Lò xo9. Khe lưu chất đi qua.

Hình 2.9 Cấu tạo van điện từ tác động trực tiếp.

Nguyên lý hoạt động của van điện từ: khi có dòng điện được cấp qua dây tiếp

điểm(6) làm cuộn dây bên trong có từ trường, từ trường hút lõi sắt đi lên làm mở van,

khi ngắt dòng điện từ trường trên cuộn dây mất đi lúc đó dưới tác dụng lực từ lò xo

đẩy lõi sắt đi xuống ngắt van.

2.2.7 Biến áp.

Biến áp là thiết bị truyền đưa năng lượng hoặc tín hiệu điện xoay chiều giữa các

mạch điện thơng qua cảm ứng từ.Hình 2.10 Sơ đồ nguyên lý biến áp.

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.7 Thông số kỹ thuật cảm biến lưu lượng (S201):

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×