1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.23 Bộ phận rót định lượng.

Hình 4.23 Bộ phận rót định lượng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sơ đồ giải thuật điều khiển phần cấp liệu sữa đậu nành vào chai.

L:thể tích sữa đậu nành qua cảm biến lưu lượng.

L1:thể tích chai sữa đậu nành.BẮT ĐẦUCẢM BIẾN 1 = 1 ?SĐ

MỞ VAN ĐIỆN TỪ

S

L > L1Đ

ĐÓNG VAN ĐIỆN TỪSKết thúcĐ

KẾT THÚC

Hình 4.24 Sơ đồ giải thuật điều khiển phần cấp liệu sữa đậu nành vào chai.51Kết quả thiết bị rót sữa đậu nành tự động được lắp đặt đầy đủ.Hình 4.25 Thiết bị rót sữa đậu nành tự động sau khi được chế tạo.524.9 Khảo nghiệm sơ bộ thiết bị chiết rót và vặn nắp chai sữa đậu nành tự

động.

Khảo nghiệm thiết bị chiết rót và vặn nắp chai sữa đậu nành tự động.

Địa điểm: tại xưởng thực tập CK6 - Bộ môn Cơ Điện Tử - Trường ĐH Nông

Lâm TP. HCM.

Khảo nghiệm thời gian chiết mỗi chai và khối lượng sữa trong chai.

Bố trí thí nghiệm ngẫu nhiên hoàn toàn, 2 nghiệm thức và 20 lần lặp lại.

Khảo nghiệm phần rót và cân khối lượng từng chai để đánh giá sai lệch thể tích

của các chai

Bảng 4.1 Kết quả khảo nghiệm thiết bị rót sữa đậu nành tự động.

Số lần

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Trung

bìnhThể tích

(ml)

350

360

353

355

359

360

350

355

354

348

355

347

352

358

350

353

356

354

348

349Khối lượng

(g)

420

425

420

421

425

426

421

423

424

419

422

419

421

424

420

421

423

422

418

419353.45421.6553428

426

424

422

420Khối lượng

(g)418

416

414

412123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Hình 4.26 Biểu đồ khảo nghiệm.

Kết luận: sau quá trình khảo nghiệm thiết bị hoạt động với cơng suất 10

chai/phút.

Thể tích trung bình của các chai là:35010(ml).54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.23 Bộ phận rót định lượng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×