1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Phương pháp thực hiện

2 Phương pháp thực hiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Cách thức truyền nhận dữ liệu qua phương thức HTTP, tập lệnh AT để sử dụng

HTTP và xây dựng một giao diện web để điều khiển bảng led từ internet khơng

giây.

 Tìm hiểu cách thức để điều khiển bảng led ma trận.với vi điều khiển .154

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1Sơ đồ khối.Hình 4.1: Sơ đồ khối-Chức năng các khối:Khối vi điều khiển: tiếp nhận các tín hiệu gửi lên, phân tích và xử lí để

lấy ra chuỗi nội dụng mà ta cần hiển thị đưa lên bảng led ma trận, ngồi ra nó còn

thực hiện việc điều khiển hiển thị các chuỗi kí tự xuất ra bảng led 1 cách hợp lí

nhất, nhằm đảm bảo về mặt thẩm mĩ và hiệu quả khi hoạt động của bảng led. Ngoài

ra vi điều khiển cũng trả lại các nội dung phản hồi cho người sử dụng biết khi nội

dung đã được hiển thị trên bảng led ma trận.

 Khối PC: nhằm đưa nội dung hiển thị lên bảng led với 1 khoảng cách địa

lí hẹp mà mức độ, tần suất thay đổi liên tục. Đây cũng là phần để bù đắp nếu như

các phương thức truyền khác gặp sự cố, hoặc mục đích sử dụng khơng cần đến độ

xa về khoảng cách địa lí.

16 Khối module Sim900a: Nhằm thực hiện đưa nội dung mà bạn cần thông

báo ra bảng led ma trận thông qua hai phương thức truyền : tin nhắn SMS và

truyền qua internet với phương thức kết nối GPRS trên sim.

 Khối hiển thị: là 1 bảng module led ma trận P10(16x32) để hiển thị tất cả

các nội dung mà chúng ta muốn thông báo tới người tiếp nhận thơng tin. Là giai

đoạn cuối cùng của q trình xử lí.Khối nguồn: cấp điện áp phù hợp cho từng khối trong mạch để hệ thống

hoạt động ổn định và liên tục.4.2Khối vi điều khiển:Sử dụng board mạch Arduino Uno R3 sử dung dòng chíp avrAtmega328

rất mạnh mẽ và có tốc độ xử lí cực kì cao.Hình 4.2: Arduino khi đang hoạt động kết nối với máy tính

4.2.1 Phân tích chương trình cho vi điều khiển.

Yêu cầu chương trình với vi điều khiển:

-Nhận tín hiệu từ PC và Module sim900a.

Nhận tín hiệu từ điện thoại di đông qua tin nhắn SMS.

Xử lý tín hiệu nhận được xuất ra bảng led ma trận qua mạng internet bằng cách

thực hiện quét dữ liệu server.

17-Gửi tin hiệu phản hồi, thông báo tới PC và điện thoại di động của người dùng

sau khi quá trình gửi đã nhận được.

Giải quyết lưu đồ thuật tốn:Hình 4.3 Lưu đồ thuật tốn

 Giải thích lưu đồ:

Đầu tiên vào đầu chương trình ta khởi động module sim900a.

-Xét tín hiệu từ người dùng nếu có cuộc gọi đến thì quét dữ liệu từ sever,gán vào

biến rồi xuất ra bảng led.-Nếu khơng thực hiển kiểm tra các tín hiệu từ PC, nếu có lấy dữ liệu lưu vào

biến rồi xuất ra bảng led., gửi tín hiệu tới PC thơng báo dữ liễu đã nhận được.

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Phương pháp thực hiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×