1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Khối vi điều khiển:

2 Khối vi điều khiển:

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Gửi tin hiệu phản hồi, thông báo tới PC và điện thoại di động của người dùng

sau khi quá trình gửi đã nhận được.

Giải quyết lưu đồ thuật tốn:Hình 4.3 Lưu đồ thuật tốn

 Giải thích lưu đồ:

Đầu tiên vào đầu chương trình ta khởi động module sim900a.

-Xét tín hiệu từ người dùng nếu có cuộc gọi đến thì quét dữ liệu từ sever,gán vào

biến rồi xuất ra bảng led.-Nếu khơng thực hiển kiểm tra các tín hiệu từ PC, nếu có lấy dữ liệu lưu vào

biến rồi xuất ra bảng led., gửi tín hiệu tới PC thơng báo dữ liễu đã nhận được.

18-Nếu khơng tiếp tục kiểm tra tín hiệu từ tin nhắn điện thoại , nếu có thức hiện xử

lí lấy nội dung từ tin nhắn, kiểm tra cú pháp tin nhắn đến, đúng cú pháp thi lọc

nội dung và hiển thị ra bảng led, sai thì nhắn tin phản hồi lại người dùng kiểm

tra cú pháp tin nhắn.4.3Khối PC:

Ta xây dựng một giao diện điều khiển trên ngôn ngữ C#, tạo form người

dùng, trong đó người dùng có thể thao tác nhập xuất dữ liệu cơ bản rồi sau đó gửi lên

cho vi điều khiển xử lí. Để thực hiện được kết nối này ta cần chỉ một sợi cáp usb để

kết nối UART giữa máy tính và vi điều khiển, thông qua cổng usb gắn trên máy tính.

 Phần giao diện:

Nhằm tăng tính bảo mật cho người dùng, nên cần đăng nhập vào hệ thống từ giao

diện này, chỉ có thể nhập sai thông tin đăng nhập này tối đa 2 lần, nếu sau 3 lần

nhập sai, hệ thống sẽ cảnh báo và không thể đăng nhập nữa và phải thốt .Hình 4.4 Giao diện đăng nhập

Tên đăng nhập: admin và mật khẩu: 1

Sau khi đăng nhập thành công ta sẽ có được giao diện điều khiển như bên

dưới, người sử dụng chỉ cần nhập nội dung sau đó nhấn nào nút gửi hoặc enter thì

nội dung đó lập tức sẽ được gửi tới bảng led hiển thị , nếu lỡ nhập sai thì sửa hoặc

xóa và nhập lại. Nhưng trước tiên ta cần chọn cổng kết nối cho phù hợp, rồi nhấn

connect để kết nối với vi điều khiển, nếu chưa chọn cổng kết nối phù hợp mà nhấn

connect sẽ bị báolỗi.19Hình 4.5: Giao diện khi chưa kết nối

Ta chọn cổng com (ở đây là com5) sau đó phần nhập nội dung đang ẩn đi sẽ hiện ra

cho phép bạn nhập vào, phần hiển thị nội dung đang chạy, sẽ cho ta biết những gì đang

xảy ra trên bảng led ma trận. Phần dấu sao là phần nhận dữ liệu trả về từ arduino. Với

cách gửi này chỉ có thể gửi tối đa 60 kí tự xuống để vi xử lí có thể xử lí và tất nhiên là

thời gian đáp ứng từ khi gửi tới khi hiển thị trên bản led là khoảng 2s. Thời gian đáp

ứng này còn phụ thuộc vào độ dài kết nối tới PC, hay trang thái làm viêc của vi điều

khiển.Nếu đang có nội dung được hiển thị thì sau khi nội dung này chạy xong một lần

thì dữ liệu mới, mới được tải xuống để hiển thị.20Hình 4.6: Sau khi kết nối và gửi dữ liệu xuống

Sau khi gửi xong nếu không thực hiện kết nối ta chỉ cần nhấn vào nút disconnect

sau đó nhấn thoát và đóng chương trình.

 Chữ chạy trên bảng ledHình 4.7: Chữ “NONG LAM”214.4 Khối Module Sim900A:

Thông qua tập lệnh AT để điều khiển truyền nhận và giao tiếp giữa Module

sim900A với vi điều khiển, ở đây phương thức giao tiếp được sử dụng cũng là giao

tiếp nối tiếp (uart), ta cần tạo ra một cổng giao tiếp uart ảo trên arduino tương ứng các

chân TX- RX đấu nối với chân RX-TX tương ứng trên Module sim900a. Với phương

thức truyền nhận này ta có thể truyền các nội dung cần hiển thị lên led ma trận qua 2

cách không giới hạn về không gian khoảng cách địa lí:

Gửi tin nhắn SMS: là việc sử dụng điện thoại di động (Mobile phone) dùng tính năng

nhắn tin SMS thông thường của các sim mà nhà mạng cung cấp để gửi nội dung đến

sim được gắn trên module sim900a, từ đó vi điều khiển sẽ xử lí và lấy ra nội dung mà

người gửi muốn thơng báo trên led ma trận.Hình 4.8 Ttrước khi gửi tin nhắn22Hình 4.9 Tin nhắn phản hồi khi gửi tin nhắn hoàn tấtHình 4.10 Chạy ổn định sau khi nhắn tin

 Gửi dữ liệu qua internet:đó là việc dùng tính năng GPRS của sim để truy

cập internet. Ta cần phải tao ra một trang web, ở đó ta dùng nó để viết các nội

dung cần thông báo trên led ma trận , ta cần sử dụng phương thức “POST”

trong ngôn ngữ lâp trình web php để đưa nội dung ra web. Từ đó sim sẽ được

chỉ định truy cập vào 1 địa chỉ mà web mà ta đã tạo (dongtroi.tk).23Hình 4.11 Trang đăng kí địa chỉ web và hosting

Sau khí có tên miền và hosting tiến hành xây dựng web trên ngơn ngữ lập trình cơ bản

HTML 5 sử dụng cơng cụ lập trình web PhpStrom 2016. Sau khi hồn thành việc tạo

giao diện ta chỉ viêc upload toàn bộ dữ liệu lên server mà ta đã tạo.Hình 2.12 Up load file lên server24Hình 4.12 cửa sổ làm việc và code HTMLHình 4.11: Website điều khiển sau khi hoàn thành (chưa gửi nội dung)25Sau khi gửi đi nội dung sẽ được chuyển đến database và từ đó ta thực hiện kết nối tới

địa chỉ web: dongtroi.tk/demo/data.php để lây nội dung và đưa về cho vi điều khiển

xử lí.

Hình 4.12: Nội dung đã được lưu vào database serverQuá trình truyền nhận dữ liệu dựa trên giao thức HTTP ( Giao thức truyền tải

siêu văn bản) là một trong năm giao thức chuẩn về mạng Internet, được dùng để liên

hệ thông tin giữa Máy cung cấp dịch vụ (Web server) và máy sử dụng dịch vụ (Web

client) là giao thức Client/Server dùng cho World Wide Web- WWW.Với tính năng

GPRS trên sim đã được gắn trên module ta có thể truy xuất đến lấy dữ liệu như chỉ

định như một máy client, từ đó nội dung cần lấy sẽ được đưa xuống vùng nhớ đệm của

sim.26Hình 4.13: Gửi xuống “hello word” và chữ đang chạy trên bảng ledHình 4.14: Nội dung “hello word” được lưu lại trên database274.5 Khối hiển thị:

Sử dung bảng led ma trận 16x32, led ma trận này sử dụng phương thức giao

tiếp SPI trên arduino. Với hỗ trợ thư viện DMD.h được viết dành riêng cho led ma trận

được phát triển bởi Freetronics, đây là thư viện mạnh mẽ, giúp chúng ta có thể làm tạo

ra được các kiễu chữ chạy bắt mắt, khơng nhưng thế nó còn hỗ trợ thêm các tính năng

tạo hình ảnh các khối hình học.

 Sơ đồ khối led ma trận 16x32:

+ IC Ghi dịch 74HC595

DỮ LIỆU

XUNG CLOCKKHỐI ĐỆM:

IC 74HC245+ IC Giải mã hàng

74HC138

+ IC đảo mức logic

74hc04

+ IC đệm dòng cho hàng

HM3412MA TRẬN LED 16X32

Qua đó ta thấy được để lập trình được khối led này ta cần sử dụng phương pháp ghi

dịch dữ liệu liên tục để tạo thành các ma trận điểm ảnh trên led ma trận nhằm đưa ra

các hình ảnh tương ứng với đầu vào, ở đây sử dụng ic ghi dich 74hc595, đây là ic ghi

dịch cho phép mở rộng ngõ ra 8bit mà chỉ cần đưa vào mỗi bit dữ liệu cho mỗi lần

truyền. khi truyền đủ 8bit nó sẽ chốt dữ liệu và xuất ra một lần. Nguyên tắc quét led đã

được trình bày ở chương 2.28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Khối vi điều khiển:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×