1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Tính toán, thiết kế cụm cơ cấu hứng nắp và dẫn nắp.

2 Tính toán, thiết kế cụm cơ cấu hứng nắp và dẫn nắp.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần hứngPhần lọcHình 4.9: Thơng số hình học và biên dạng máng lọc

Thơng số hình học và biên dạng của máng hứng được thể hiện trên Hình 4.9,

máng cao 22mm. Máng được chia làm 2 phần là phần hứng và phần lọc. Phần hứng

có biên dạng hình thang với kích thướng 2 đáy lần lượt là 80mm và 40mm, chiều cao

75mm. Phần hứng dùng để hứng nắp rớt qua rãnh thốt. Phần lọc có biên dạng hình

chữ nhật với kích thước 2 cạnh lần lượt là 135mm và 40mm. Trên máng lọc có cắt 3

rãnh định hình với kích thước như hình vẽ. Khi nắp ở trạng thái ngửa, nắp sẽ trượt qua

3 rãnh này đến đường dẫn chính. Nếu nắp ở trạng thái nằm sấp, nắp sẽ bị lọt vào các

rãnh định hình và rớt qua máng hứng.

4.2.2 Tính tốn thiết kế máng hứng.Hình 4.10: Thơng số hình học và biên dạng của máng hứng

43Thơng số hình học và biên dạng của máng thải được thể hiện trên Hình 4.10.

Nhiệm vụ của máng chứa là hứng những nắp nằm úp bị rớt xuống khi đi qua rãnh định

hình, sau đó. Với cơ cấu của máng hứng sẽ làm cho nắp luôn ở trạng thái ngửa.

Máng hứng được đặt một góc ngiêng 10o so với phương ngang, đảm bảo đủ lực

tác dụng lên nắp để nắp có thể trượt được trên máng hứng này

4.2.3 Tính tốn thiết kế đường dẫn nắpHình 4.11: Đường dẫn nắp

Hình dáng của đường dẫn nắp được thể hiện trên hình 4.11. Đường dẫn nắp là

6 thanh thép Þ 3 được uốn theo biên dạng như hình 4.11. với kích thước đảm bảo để

nắp có thể chạy được trên đường dẫn này. Sau khi qua đường dẫn, nắp sẽ lật úp lại.

4.2.4 Tính tốn thiết kế cơ cấu tiếp nắp

Cơ cấu tiếp nắp và đếm nắp được thể hiện trên hình 4.12, đây nơi mà các nắp

chai khi đi qua máng tiếp nắp (1) này sẽ bị tấm giữ nắp (2) giữ lại. Cho đến khi chai

theo dây chuyền và đi đến nơi này, lúc này, cổ chai sẽ tác động lực lên rìa nắp và lực

này sẽ đủ để kéo nắp chai ra khỏi tấm giữ nắp (2). Cơ cấu này được thể hiện trên Hình

4.13. Sau đó, nắp chai sẽ nằm gọn trên miệng chai và đi đến dây chuyền đóng nắp.441. Máng tiếp nắp

2. Tấm giữ nắp

Hình 4.12: Cơ cấu và thơng số của máng tiếp nắpHình 4.13: Chai lấy nắp ra khỏi máng tiếp nắp45Hình 4.14: Ảnh mơ hình thiết kế 3D thiết bị cấp nắp chai tự động bằng SolidWorks

464.3 Mạch nguyên lý điều khiển thiết bị cấp nắp chai tự động474.3.1 Khối nguồn

Để cấp nguồn cho Aruino và để hoạt động động cơ. Ta cần một nguồn có điện

thế 12V. Vì thế, ta sử dụng mạch nguồn dung IC LM7812 như trên Hình 4.17 để cấp

nguồn cho thiết bị.Hình 4.16: Mạch ngng sử dụng IC LM7812

Biến áp T1 có nhiệm vụ hạ dòng điện xoay chiều có điện thế 220V xuống thành

dòng điện xoay chiều có mức điện thế 12V. Dòng điện này khi qua mạch cầu Diode

D1 sẽ chuyển thành dòng điện một chiều 12V. Nhưng lúc này, dòng điện 12V vẫn chưa

ổn định. Vì thế ta sử dụng IC ổn áp LM7812 để ổn định điện áp ra 12V cấp cho thiết

bị.Hình 4.17: Mạch nguyên lý khối nguồn 5V

Trên mạch Arduino có tích hợp mạch ổn áp 5V bằng các IC nguồn MC33269D

và IC MC33269ST cấp ra một nguồn 5V ổn định. Vì thế ta sẽ sử dụng mạch này trên

để lấy nguồn 5V cho các thiết bị như Led hồng Ngoại, Led 7 đoạn, Led đơn, mạch cầu

L298N.48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tính toán, thiết kế cụm cơ cấu hứng nắp và dẫn nắp.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×